Τα 4 μέλη της Ι.Σ. επιχειρούν να δώσουν “μαθήματα” στον Οικουμενικό Πατριάρχη

Τα 4 μέλη της Ι.Σ. επιχειρούν να δώσουν “μαθήματα” στον Οικουμενικό Πατριάρχη

Έστειλαν επιστολή στον κ. Βαρθολομαίο και εισπράτουν έπαινο από την Μόσχα γιατί διαφωνούν μαζί Του.

«Μαθήματα» προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο και τον Προκαθήμενο του Οικουμενικό Πατριάρχη, Βαρθολομαίο,  αναφορικά με τους Ιερούς Κανόνες, και το Συνοδικό Σύστημα της Ορθόδοξης Εκκλησίας επιχειρούν να δώσουν , με σημερινή επιστολή τους  οι Μητροπολίτες (Λεμεσού Αθανάσιος, Κύκκου Νικηφόρος, Ταμασού Ησαΐας) και ο Επίσκοπος Αμαθούντος Νικόλαος, οι οποίοι συντάσσονται με την θέση του Πατριαρχείου Μόσχας στο θέμα της χορήγησης Αυτοκεφαλίας στην Ορθόδοξη Εκκλησία Ουκρανίας.

Στην επιστολή , η οποία έχει αποδέκτη τον ίδιο τον Οικουμενικό Πατριάρχη, Βαρθολομαίο, οι τέσσερις Κύπριοι Ιεράρχες δηλώνουν ότι «δεν  τους βρίσκει σύμφωνους» η αναφορά του πως  «το Ουκρανικό αυτοκέφαλο αποτελεί τετελεσμένο εκκλησιαστικό γεγονός και ότι η μόνη εκκλησιολογικός συνεπής στάση είναι η αναγνώριση του εκ μέρους και των λοιπόν Ορθοδόξων Προκαθήμενων».

Οι τέσσερις προχωρούν ακόμη ένα βήμα και υποδεικνύουν στον κ. Βαρθολομαίο ότι «ο  Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, ως Προκαθήμενος του  Πρώτου Θρόνου της Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας, είναι “πρώτος μεταξύ ίσων” (primus inter pares), ένα πρωτείο, το οποίο δεν είναι “πρωτείο εξουσίας”, αλλά  “πρωτείο ευθύνης και διακονίας”» για την ενότητα της Εκκλησίας, την ορθή πίστη και την αγάπη”.

Ο Μητροπολίτης Λεμεσού Αθανάσιος, ο Μητροπολίτης Κύκκου και Τηλλυρίας Νικηφόρος, ο Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής Ἠσαΐας και ο Επίσκοπος Ἀμαθούντος Νικόλαος, με την  επιστολής τους προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, εκφράζουν θλίψη για την αναφορά ότι η διαφωνία τους με την με την απόφαση του Προκαθημένου της Εκκλησίας της Κύπρου, σχετικά με το Αυτοκέφαλο της Εκκλησίας της Ουκρανίας, αποκαλύπτει «όχι την ευαισθησία τους για την εκκλησιολογία, την κανονική τάξη και την ενότητα της Ορθοδοξίας αλλά μάλλον την αδιαφορία τους για αυτήν χάριν αλλότριων σκοπιμοτήτων». Η αναφορά περιλαμβανόταν  σε μήνυμα του Οικουμενικού Πατριάρχη, που προβλήθηκε την περασμένη Δευτέρα στην τηλεοπτική εκπομπή του ΡΙΚ «Εμείς Κι’ Κόσμος μας» για την  29η επέτειο της ενθρονίσεως του κ. Βαρθολομαίου.

Επισημαίνεται ότι περίπου την ίδια ώρα , που δόθηκε στην δημοσιότητα η επιστολή των τεσσάρων Ιεραρχών, το πρακτορείο  orthodoxia.info/news ανάρτησε συνέντευξη του Μητροπολίτη Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνα, προέδρου του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας, ο οποίος υποστηρίζει ότι  η μνημόνευση του Μητροπολίτη Κιέβου Επιφανίου ως Προκαθημένου της Εκκλησίας  Ουκρανίας από τον Αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο «προκάλεσε τριγμούς στην Εκκλησία  Κύπρου». Ο κ. Ιλαρίων μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό «Ρωσία – 24» δήλωσε  ότι «ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου προέβη σε αυτήν την ενέργεια όχι μόνον χωρίς να προειδοποιήσει έγκαιρα την περί αυτόν Σύνοδο της Εκκλησίας του, αλλά και σε αντίθεση με τις συστάσεις της Συνόδου» , ενώ άφησε  σαφείς αιχμές ότι πιέστηκε για να προχωρήσει στην μνημόνευση.

Ο κ. Ιλαρίων, φίλος από τα φοιτητικά χρόνια με τον Μητροπολίτη Ταμασού Ησαΐα,  παρείχε πλήρη στήριξη στους τέσσερις Ιεράρχες , λέγοντας ότι «σε πολύ αυστηρή μορφή καταδίκασαν την πρωτοβουλία του Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου, εκφράζοντας την κατηγορηματική τους διαφωνία με τη μνημόνευση του επικεφαλής των, κατά την έκφραση του,  “Ουκρανών σχισματικών”, καθώς και με την απόφαση του Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως να χορηγήσει τον λεγόμενο “τόμο αυτοκεφαλίας” στη λεγόμενη “Ορθόδοξη Εκκλησία  Ουκρανίας”».

H επιστολή των Κυπρίων Ιεραρχών είναι η ακόλουθη:

“Παναγιώτατε,

Μέ πολύ σεβασμό σᾶς ἐκφράζομεν τήν θλῖψιν μας διά τήν ἀναφοράν σας σέ μᾶς, ὅτι ἡ διαφωνία μας μέ τήν ἀπόφασιν τοῦ Μακαριωτάτου Προκαθημένου τῆς ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, σχετικά μέ τό Αὐτοκέφαλον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας, «ἀποκαλύπτουν ὄχι τήν εὐαισθησίαν μας διά τήν ἐκκλησιολογίαν, τήν κανονικήν τάξιν καί τήν ἑνότητα τῆς Ὀρθοδοξίας, ἀλλά μᾶλλον τήν ἀδιαφορίαν μας δι’ αὐτήν, χάριν ἀλλοτρίων σκοπιμοτήτων».

Παναγιώτατε, ἐκφράζομεν τήν ἀπορίαν μας, ἐάν τελικά ἔχωμεν τό δικαίωμα, ὡς Μέλη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, νά διατυπώνωμεν τάς ἀπόψεις μας ἐλεύθερα καί ἄφοβα, ἔστω καί ἄν ἀκόμη εἶναι διαφορετικαί ἀπό τάς ἀπόψεις τῶν ἄλλων ἀδελφῶν μας.

Εἶναι ὀρθόν καί συνᾷδον μέ τήν ἱεράν παρακαταθήκην τοῦ Ἱεροῦ Συνοδικοῦ Θεσμοῦ, διά τοῦ ὁποίου διοικοῦνται ὅλαι αἱ κατά τόπους Ὀρθόδοξοι Ἐκκλησίαι, ἐάν κάποιοι Συνοδικοί Ἀρχιερεῖς διαφωνοῦν, νά δέχωνται ὕβρεις καί προπηλακισμούς καί ἐκφράσεις προσβλητικάς, ἐπειδή ἔχουν ἄλλην γνώμην σέ κάποιον θέμα μέ τόν Προκαθήμενόν τους;

Ἤ, πάλιν, εἶναι ὀρθόν ἡ Ἱερά Σύνοδος ἐν ἀπολύτῳ ὁμοφωνίᾳ νά ἀποφασίζῃ κάτι ἐπί σοβαροῦ θέματος καί αἴφνης ὁ Προκαθήμενος νά περιφρονῇ καί νά καταργῇ ὅλην τήν Ἱεράν Σύνοδον καί νά πράττῃ τελείως διαφορετικά;

Ποῦ στέκει τότε ὁ 34ος ἱερός Κανόνας τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, ὁ ὁποῖος λέγει: «Τούς ἐπισκόπους ἑκάστου ἔθνους εἰδέναι χρή τοῦ ἐν αὐτοῖς πρῶτον καί ἡγεῖσθαι αὐτόν ὡς κεφαλήν, καί μηδέν τι πράττειν περιττόν ἄνευ τῆς ἐκείνου γνώμης… Ἀλλά μηδέ ἐκεῖνος (ὁ Προκαθήμενος) ἄνευ τῆς πάντων γνώμης ποιείτω τι· οὕτω γάρ ὁμόνοια ἔσται καί δοξασθήσεται ὁ Θεός διά Κυρίου ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι, ὁ Πατήρ καί ὁ Υἱός καί τό Ἅγιον Πνεῦμα».

Ὅσον διά τούς ἀλλοτρίους σκοπούς, τούς ὁποίους τυχόν ἐξυπηρετοῦμεν ἐν γνώσει μας, νομίζομεν, ὅτι ἡ μέχρι τοῦδε παρουσία καί ὑπηρεσία μας ἐν τῇ Ἁγιωτάτῃ Ἐκκλησίᾳ μας μαρτυρεῖ τήν ποιότητα τῆς ὅλης διακονίας μας καί τό ἀδιάβλητον τοῦ ἤθους μας.

Ἡ ἀναφορά σας, ὅτι: «Τό Οὐκρανικόν αὐτοκέφαλον ἀποτελεῖ τετελεσμένον ἐκκλησιαστικόν γεγονός καί ἡ μόνη ἐκκλησιολογικῶς συνεπής στάσις εἶναι ἡ ἀναγνώρισίς του ἐκ μέρους καί τῶν λοιπῶν ἀδελφῶν Ὀρθοδόξων Προκαθημένων, ὅπως συνέβη μέ τά αὐτοκέφαλα ὅλων τῶν νεωτέρων ἀδελφῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, ἀπό ἐκείνου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας καί ἐφεξῆς», δέν μᾶς εὑρίσκει σύμφωνους, ἀφοῦ οὐδείς ἐκ τῶν Προκαθημένων τῶν κατά τόπους Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν παρέστη εἰς τήν ἐνθρόνισιν τοῦ Ἐπιφανίου, ἀλλά καί μέχρι σήμερα μόνον δύο τοπικαί Ἐκκλησίαι τόν ἀναγνώρισαν.

Ὡστόσο καί ἡ ἐκ μέρους τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου ἀναγνώρισίς του ἀποτελεῖ πρᾶξιν αὐθαίρετον καί ἀντικανονικήν.

ἑκάστοτε Οἰκουμενικός Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, ὡς Προκαθήμενος τοῦ Πρώτου Θρόνου τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας, εἶναι «πρῶτος μεταξύ ἴσων» (primus inter pares), ἕνα πρωτεῖον, τό ὁποῖον δέν εἶναι «πρωτεῖον ἐξουσίας», ἀλλά «πρωτεῖον εὐθύνης καί διακονίας» διά τήν ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας, τήν ὀρθήν πίστιν καί τήν ἀγάπην.

Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης εἶναι καί πρέπει πάντοτε νά εἶναι ὁ διαχρονικός φύλακας καί ἐγγυητής, τόσον τῆς κανονικῆς τάξεως ὅσον καί τῆς αὐθεντικῆς λειτουργίας τοῦ Ὀρθοδόξου Συνοδικοῦ καί Ἱεραρχικοῦ Συστήματος. Ἔργον ἰδικόν του εἶναι ὁ συντονισμός τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν εἰς κρίσιμα θέματα διορθοδόξου ἐνδιαφέροντος.

Τά ἀνωτέρω ἐγγράφησαν μέ τήν εὐθύνην τῆς Ἀρχιερατικῆς μας συνειδήσεως καί τοῦ προσήκοντος σεβασμοῦ μας πρός τό σεπτόν Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον μας”.

Η συνέντευξη Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνα

Οι Μητροπολίτες Ησαΐας και Ιλαρίων στην Μητρόπολη Ταμασού

Η δήλωση  του Μητροπολίτη Ιλαρίωνα στον τηλεοπτικό σταθμό «Ρωσία – 24» , όπως δημοσιεύτηκε στο πρακτορείο orthodoxia.info/news, είναι η ακόλουθη:

Αικατερίνα Γκρατσιόβα: Θα ήθελα να συζητήσουμε την ακόλουθη είδηση: ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος μνημόνευσε τον επικεφαλής της σχισματικής εκκλησίας της Ουκρανίας κατά τη Θεία Λειτουργία. Στα ΜΜΕ αμέσως είπαν ότι η Εκκλησία της Κύπρου θα είναι η επόμενη, μετά από τις Εκκλησίες Αλεξανδρείας και Ελλάδος, η οποία  επισήμως θα αναγνωρίσει τη νομιμότητα της «Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ουκρανίας». Το Πατριαρχείο Μόσχας θα αντιδράσει με κάποιο τρόπο σε αυτό;

Μητροπολίτης Ιλαρίωνας: Θα συζητήσουμε αυτήν την κατάσταση στη Σύνοδο και θα υπάρξει συνοδική απόφαση. Θα ήθελα να τονίσω ότι ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου προέβη σε αυτήν την ενέργεια όχι μόνον χωρίς να προειδοποιήσει έγκαιρα την περί αυτόν Σύνοδο της Εκκλησίας του, αλλά και σε αντίθεση με τις συστάσεις της Συνόδου. Ο Αρχιεπίσκοπος βιάστηκε (προφανώς, δεχόταν πίεση) και έλαβε μονομερή απόφαση ότι θα μνημονεύει τον επικεφαλής των Ουκρανών σχισματικών στη Θεία Λειτουργία.

Τούτο προκάλεσε πολύ αρνητική αντίδραση στην Εκκλησία της Κύπρου. Ένας από τους Μητροπολίτες, ο οποίος παρίστατο στην ακολουθία, σηκώθηκε και έφυγε. Άλλοι τρεις μαζί του, δηλαδή τέσσερις συνολικά ιεράρχες της Εκκλησίας της Κύπρου, υπέγραψαν δήλωση, όπου σε πολύ αυστηρή μορφή καταδίκασαν την πρωτοβουλία του Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου, εκφράζοντας την κατηγορηματική τους διαφωνία με τη μνημόνευση του επικεφαλής των Ουκρανών σχισματικών, καθώς και με την απόφαση του Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως να χορηγήσει τον λεγόμενο «τόμο αυτοκεφαλίας» στη λεγόμενη «Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας».

 

Share this post