Σύμφωνα με το Καταστατικό της ΕΔΕΚ το μητρώο των μελών δεν είναι στις αρμοδιότητες του προέδρου του Κινήματος

Σύμφωνα με το Καταστατικό της ΕΔΕΚ το μητρώο των μελών δεν είναι στις αρμοδιότητες του προέδρου του Κινήματος

Επίτροπος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων: “Τα Μητρώα πολιτικών κομμάτων και ποιοι νομιμοποιούνται να τα φυλάττουν, αυτό προκύπτει από το Καταστατικό του κάθε κόμματος

Το  Άρθρο 36   του Καταστατικού της ΕΔΕΚ ορίζει με σαφήνεια τις αρμοδιότητες του προέδρου του Κινήματος. Σύμφωνα με το σχετικό άρθρο  : 

“Ο Πρόεδρος του Κινήματος εκπροσωπεί και εκφράζει επίσημα τις αρχές και θέσεις του Κινήματος.

Προεδρεύει των συνεδριάσεων της Κεντρικής Επιτροπής, του Πολιτικού Γραφείου και όπου αλλού ορίζει το καταστατικό.

Εποπτεύει και προΐσταται όλων των οργάνων του Κινήματος και επιβλέπει την εφαρμογή των αποφάσεων του Παγκύπριου Συνεδρίου, της Κεντρικής Επιτροπής  και του Πολιτικού Γραφείου”.

Είναι σαφές ότι το πιο πάνω άρθρο δεν παρέχει ουδεμία αρμοδιότητα στον πρόεδρο της ΕΔΕΚ, όπως ο ίδιος υποστήριξε εσχάτως, να έχει στην ευθύνη ή στην κατοχή του το μητρώο των μελών του Κινήματος.

Αντιθέτως , το Άρθρο  38 για τον Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής, μεταξύ άλλων, ορίζει ότι : Τηρεί σε συνεργασία με τον Κεντρικό Οργανωτικό Γραμματέα το Μητρώο μελών του Κινήματος”.

Η Επίτροπος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων , Ειρήνη Λοϊζίδου Νικολαΐδου, απάντησε ως εξής σε σχετική ερώτηση της ιστοσελίδας μας :

“Σε συνέχεια του σημερινού ηλεκτρονικού σας μηνύματος αναφορικά με τα Μητρώα πολιτικών κομμάτων και ποιοι νομιμοποιούνται να τα φυλάττουν, θα ήθελα να σας αναφέρω ότι αυτό προκύπτει από το Καταστατικό του κάθε κόμματος.
Συνήθως τη ευθύνη την έχουν οι Γενικοί Οργανωτικοί, οι οποίοι αν ενεργήσουν εκτός των οδηγιών τότε καθίστανται ξεχωριστοί υπεύθυνοι επεξεργασίας με ότι προβλέπει η νομοθεσία. 
Ως εκ των ανωτέρω η απάντηση στο ερώτημα σας βρίσκεται στο Καταστατικό του κόμματος.
Λοιπά θέματα χειρισμού των πολιτικών μηνυμάτων, ως εμπορικής προώθησης, αναλύονται στις Οδηγίες που βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Γραφείου μας.
Είμαι στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση”. 
Σημειώνουμε ότι στο Καταστατικό της ΕΔΕΚ στο Άρθρο 39 για τον  Κεντρικό Οργανωτικό Γραμματέα δεν υπάρχει πρόνοια , η οποία να του αναθέτει την τήρηση του μητρώου των μελών του Κινήματος . 

Share this post