Στον «αέρα» η διαδικασία για τους δύο Αρχιμανδρίτες της Μονής Αββακούμ

Στον «αέρα» η διαδικασία για τους δύο Αρχιμανδρίτες της Μονής Αββακούμ

“Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής κ. Ησαΐας δεν άσκησε τις ενδεδειγμένες αρμοδιότητες του για διεξαγωγή έρευνας ως προς την οικονομική διαχείριση της Ιεράς Μονής Οσίου Αββακούμ, αλλά κίνησε εσφαλμένως την διαδικασία ενώπιον των εκκλησιαστικών δικαστηρίων τόσο από τυπικής όσο και από ουσιαστικής απόψεως”, υποστηρίζει σε υπόμνημα του ο δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω και διδάκτορας του Εκκλησιαστικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Αναστάσιος Βαβούσκος.

Το υπόμνηνα από 48 σελίδες επιδόθηκε σήμερα στην Ιερά Αρχιεπισκοπή από δικαστικό επιδότη και  απευθύνεται προς την Ανακριτική Επιτροπή , την οποία όρισε το Εξαμελές Συνοδικό Δικαστήριο για την υπόθεση των Αρχιμανδριτών Νεκτάριου (κατά κόσμον Ιωάννη) Γεωργίου, Ηγουμένου της Ιεράς Μονής Οσίου Αββακούμ και  Πορφύριου (κατά κόσμον Φαίδωνος) Ττόουλου, Μοναχού, μέλους της Αδελφότητας της Ιεράς Μονής Οσίου Αββακούμ.

Με το  υπόμνημα του ο δρ. Βαβούσκος ως πληρεξούσιος δικηγόρος των δύο Αρχιμανδριτών αιτείται : να ακυρωθεί η μέχρι τούδε διαδικασία, ήτοι η διαδικασία ενώπιον του Πανιερωτάτου Μητροπολίτη Ταμασού και Ορεινής κ. Ησαΐα, της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου, του Εξαμελούς Συνοδικού Δικαστηρίου και της Ανακριτικής Επιτροπής” και επίσης “ασκώντας το κανονικό δικαίωμα των πελατών μας που απορρέει από τον 14ο κανόνα της τοπικής συνόδου της Σαρδικής, να επιληφθεί εξ υπαρχής και από μηδενικής βάσεως ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ.κ. Γεώργιος, συμφώνως όμως πλέον με τις διαδικασίες που προβλέπονται στις διατάξεις του Καταστατικού Χάρτη της Εκκλησίας της Κύπρου(ΚΧΕΚ)”

Στο υπόμνημα τίθενται γραπτώς σειρά ενστάσεων αναφορικά με την εγκυρότητα της διαδικασίας και σημειώνεται ότι:Α) “ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής, συγκέντρωσε διάφορα στοιχεία – όχι κατόπιν καταγγελίας – τα οποία, αντί να τα εξετάσει και αναλόγως προς την κρίση του να τα αποστείλει στην Ανακριτική Επιτροπή, τα απέστειλε απευθείας στην Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Κύπρου. Όμως, η κατάθεση των στοιχείων αυτών στην Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Κύπρου δεν συνιστά καταγγελία, όπως απαιτείται και προβλέπεται από το  άρθρο 2 πργφ. 1 του ΚΧΕΚ (Παράρτημα Β΄, ΙΙ. Ποινική Δικονομία). Συνεπώς ουδέποτε ξεκίνησε η διαδικασία ενώπιον της Ιεράς Συνόδου ως δικαιοδοτικού οργάνου, πέραν του ότι η Ιερά Σύνοδος ήταν αναρμόδια, για να κρίνει τα στοιχεία αυτά. Ενώ το ορθόν θα ήταν, εάν υπήρχε καταγγελία:

– ή να ενεργήσει κατά το άρθρο 79 Α του ΚΧΕΚ

– ή να ενεργήσει κατά το άρθρο 13 πργφ. 1 (Παράρτημα Β΄, Εκκλησιαστικό Ποινικό Δίκαιο, ΙΙ. Ποινική Δικονομία).

 Β) Κατά την διάταξη του άρθρου 78 πργφ. 3 του ΚΧΕΚ: «Στη δικαιοδοσία των οργάνων αυτών (εννοούνται ο Επαρχιούχος Αρχιερεύς, τα Επισκοπικά Δικαστήρια, το Πενταμελές Συνοδικό Δικαστήριο και η Ιερά Σύνοδος) υπάγονται κληρικοί, μοναχοί και λαϊκοί….». Περαιτέρω, κατά την διάταξη του άρθρου 78 πργφ. 5 του ΚΧΕΚ: «Ως κληρικοί νοούνται οι Επίσκοποι, οι πρεσβύτεροι και οι διάκονοι. Στους μοναχούς περιλαμβάνονται και οι μοναχές».

Επίσης,  ο δρ. Βαβούσκος υποστηρίζει : « το Εξαμελές Συνοδικό Δικαστήριο, στο οποίο η Ιερά Σύνοδος – παρανόμως αλλά αδιαμφισβητήτως – απέστειλε το φάκελο για εκδίκαση, είναι μη υπαρκτό και μη υποστατό δικαστήριο. Η δε απόφαση της Ιεράς Συνόδου της 18ης Σεπτεμβρίου 2023, η οποία εκλαμβάνεται ως η συστατική πράξη του ανωτέρω Δικαστηρίου, όχι μόνο δεν καταχωρήθηκε στο κείμενο του ΚΧΕΚ, με ταυτόχρονη τροποποιητική προσαρμογή συγκεκριμένων διατάξεων του ΚΧΕΚ, που αναφέρονται στο υποτίθεται καταργηθέν Πενταμελές Συνοδικό Δικαστήριο, αλλά ούτε στην ίδια την απόφαση Ιεράς Συνόδου καταγράφεται πράξη καταργήσεως του Πενταμελούς Συνοδικού Δικαστηρίου και συστάσεως του Εξαμελούς Συνοδικού Δικαστηρίου.  Ενώ το ορθόν θα ήταν, η Ιερά Σύνοδος να μην παραπέμψει σε κανένα πολυμελές Δικαστήριο (Επισκοπικό ή Πενταμελές Συνοδικό Δικαστήριο), πολλώ δε μάλλον στο Εξαμελές Συνοδικό Δικαστήριο, αλλά να αναπέμψει τον φάκελο στον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Ταμασού και Ορεινής κ. Ησαΐα για τις περαιτέρω δικές του δικαιοδοτικές ενέργειες».

Το πλήρες κείμενο του υπομνήματος

“Αναρμοδίως” η Ι. Σ. δέχθηκε την κατάθεση των στοιχείων από τον Μητροπολίτη Ταμασού by ARISTEIDIS VIKETOS on Scribd


 

Share this post