Στο Τιργοβίστιο της Ρουμανίας τιμήθηκε ο Άγιος Νήφων, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως

Στο Τιργοβίστιο της Ρουμανίας τιμήθηκε ο Άγιος Νήφων, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως

Παρόντες στους εορτασμούς οι Μητροπολίτες Βελγίου Αθηναγόρας (Οικουμενικό Πατριαρχείο) και Κιτίου Νεκτάριος (Εκκλησία Κύπρου)

Υπαίθρια Θεία Λειτουργία τελέστηκε χθες, 11.8.2023, έξω από τον Καθεδρικό Ναό του Targoviste (Τιργοβίστιο), στην Ρουμανία,  όπου βρίσκονται  τα λείψανα του Αγίου Νήφωνα Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως. Κλήρος και λαός τίμησαν την μνήμη του Αγίου, ο οποίος  ανεζωογόνησε  την εκκλησιαστική ζωή στην  Ρουμανία και συνέβαλε αποφασιστικά στην διατήρηση της Ορθοδόξου πίστεως του ρουμανικού λαού, αφού έζησε στην χώρα για χρόνια στις αρχές του 16ου αιώνα.
Από το πρωί , οι προσκυνητές  προσέρχονταν  για να προσευχηθούν ενώπιον της λειψανοθήκης με τα ιερά λείψανα του Αγίου Ιεράρχου Νήφωνος, όπως επίσης και ενώπιον των ιερών λειψάνων του Αγίου Μάρτυρος Κωνσταντίνου Μπρανκοβεάνου και του Αγίου Ιεράρχου Καλλινίκου της Τσέρνικα, που μετεφέρθησαν ειδικά  φέτος για την εορτή .  

Στο  Αρχιερατικό Συλλείτουργο, προεξήρχε ο Μητροπολίτης Βελγίου Αθηναγόρας, ως εκπροσώπου του Οικουμενικού Πατριαρχείου, συλλειτουργούντων των Μητροπολιτών Κιτίου Νεκταρίου (Εκκλησία της Κύπρου) και εορτάζοντος τα ονομαστήρια του Τιργοβιστίου  Νήφωνος,  καθώς και των Θεοφιλεστάτων Επισκόπων Νοτίου Μπεσαραβίας  Βενιαμίν (Δημοκρατία της Μολδαβίας), Σλάτινας  Σεβαστιανού και Δέβας  Νέστορος.  Παρόντες κατά την Θείαν Λειτουργίαν ήσαν επίσης μέλη της κυβερνήσεως καθώς και εκπρόσωποι του πολιτικού, δικαστικού και ακαδημαϊκού κόσμου.

Κήρυξε ο  Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελγίου  Αθηναγόρας , ο οποίος περιέγραψε  τη μεγάληνπροσωπικότητα του Αγίου Νήφωνος, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, και την κληρονομία του προς τον  Ορθόδοξον λαόν της Ρουμανίας.

 Ο κ. Αθηναγόρας,μεταξύ άλλων, τόνισε : «Κατά την ημέραν ταύτην της μνήμης του εν Αγίοις Πατρός ημών Νήφωνος, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, συνεκεντρώθημεν εδώ δια να εορτάσωμεν την μνήμην του τιμωμένου αυτού Αγίου. Συνεκεντρώθημεν επίσης δια να εορτάσωμεν και τα ιδικά σας ονομαστήρια φίλτατε Σεβασμιώτατε Μητροπολίτα κ. Νήφων. Σας ευχαριστούμεν διότι μας δίδετε την ευκαιρίαν να μοιρασθώμεν την χαράν την ιδικήν σας και του ποιμνίου σας, το οποίον σας περιβάλλει σήμερον περισσότερον από ποτέ. Επίσης, σας ευχαριστώ , διότι επετρέψατε να τελέσωμεν αυτήν την Θείαν Λειτουργίαν μετά των συλλειτουργών αδελφών μας, αλλά και με το πλήθος των παρόντων πιστών, που τιμούν τον μέγαν τούτον Άγιον. Ο Άγιος Νήφων ήτο Πατριάρχης της Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως αλλά είναι και Άγιος της Εκκλησίας της Ρουμανίας”.

Ο Μητροπολίτης Βελγίου επεσήμανε ότο επιπλέον τούτο το γεγονός  “μας δίδει την δυνατότητα να ανανεώσωμεν και να ενισχύσωμεν τους πνευματικούς, κανονικούς και εκκλησιαστικούς δεσμούς μεταξύ των δύο Πατριαρχείων. Οι δεσμοί αυτοί εκτείνονται εις ολόκληρον την χώραν της Ρουμανίας, διότι ο περιφανής ούτος Αγιος Νήφων, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, ηυλόγησεν πλουσίως τον ρουμανικόν λαόν κατά την διάρκειαν της ζωής του, δια της φυσικής του εδώ παρουσίας και της διδασκαλίας του, όπως επίσης και μετά την κοίμησίν του δια των ιερών αυτού λειψάνων και η πνευματική του παρουσία παραμένει έτι σήμερον ως ένας βράχος επί του οποίου στηρίζονται οι εδώ πιστοί».

Ο εκπρόσωπος του Οικουμενικού Πατριαρχείου , ολοκληρώνοντας το κήρυγμα του, είπε: « προσευχόμεθα εις τον Άγιον Νήφωνα να ενδυναμώνη όλους ημάς, τους Ορθοδόξους Χριστιανούς όλου του κόσμου, ώστε να διατηρήσωμεν σήμερον περισσότερον από ποτέ την μεταξύ ημών ενότητα και να μαρτυρώμεν μαζί την Ορθόδοξον ημών πίστιν. Επιτρέψατέ μοι να σας μεταφέρω Σεβασμιώτατε Μητροπολίτα Τιργοβιστίου κύριε Νήφων, τας πλέον ειλικρινείς εύχάς και τον αδελφικόν εναγκαλισμόν της Αυτού Θειοτάτης Παναγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου, και εις όλους εσάς, πατέρας, μητέρας και τέκνα, τας Πατριαρχικάς Αυτού ευχάς και τας αδιαλείπτους προσευχάς του διόλους τους Ορθοδόξους Χριστιανούς και ιδιαιτέρως δια το σύνολον του ευσεβούς λαού της Ρουμανίας».
Πηγή- φωτογραφίας: Αρχιεπισκοπή Targoviste 

Ο Κιτίου στο Πατριαρχείο Ρουμανίας

Ο Μητροπολίτης Κιτίου Νεκτάριος επισκέφτηκε στο Βουκουρέστι  τον Πατριαρχικό Καθεδρικό Ναό, όπου προσκύνησε τα λείψανα του Αγίου Δημητρίου του Νέου και τήρησε ενός λεπτού σιγή στους τάφους των Πατριαρχών.

 

 

 

Στη συνέχεια ο Μητροπολίτης Νεκτάριος μετέβη στη Μονή Αντιμ, όπου επισκέφθηκε τον Ναό, την Ιερά Συνοδική Βιβλιοθήκη και το μουσείο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο τελευταίος σταθμός  στο Βουκουρέστι ήταν η Μονή Radu Vodă, όπου τον Μητροπολίτη Κιτίου υποδέχθηκε ο  Ηγούμενος Nectarie Șofelea.

 

 

 

 

 

 

 

Φωτογραφίες: Basilica.ro / Mircea Florescu

Share this post