Στο “εδώλιο” της Κομισιόν η Κύπρος για το Επενδυτικό Πρόγραμμα

Στο “εδώλιο” της Κομισιόν η Κύπρος για το Επενδυτικό Πρόγραμμα

*Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2019 για τα προγράμματα παραχώρησης υπηκοοτήτων σε επενδυτές.

Διαδικασία επί παραβάσει κατά της Κύπρου και Μάλτας αρχίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Κομισιόν), για τη  μη συμμόρφωσης με τις παρατηρήσεις της αναφορικά  με τα προγράμματα παραχώρησης υπηκοοτήτων σε επενδυτές.

Κληθείς να δώσει περισσότερα στοιχεία σχετικά με την ανακοίνωση περί οριστικοποίησης της διαδικασίας επί παραβάσει κατά των δύο χωρών, ο αντιπρόεδρος  της Κομισιόν δήλωσε ότι, μόλις  οριστικοποιηθεί η έναρξη της διαδικασίας για τα προγράμματα επενδυτών, θα δοθούν όλες οι λεπτομέρειες σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Για τους επενδυτές-αιτητές κυπριακής υπηκοότητας υπάρχουν  συγκεκριμένα κριτήρια, με  βασικότερο κριτήριο είναι να έχει αποκτήσει ο αιτητής καινούργιο ακίνητο στην Κύπρο αξίας πέραν των 300 χιλ. ευρώ, αλλά και να έχει κατάθεση τουλάχιστον 30 χιλ. ευρώ σε κυπριακό τραπεζικό ίδρυμα, το οποίο θα είναι δεσμευμένο για περίοδο τριών ετών

Επιπρόσθετο κριτήριο για τους αιτητές είναι να αποδείξουν πως έχουν στη διάθεσή τους ετήσιο εξασφαλισμένο εισόδημα 30 χιλ. ευρώ το οποίο αυξάνεται ανάλογα με τα εξαρτώμενα τέκνα ή γονείς του αιτητή.  Σε περίπτωση αποξένωσης θα πρέπει είτε να αγοράσουν άλλο καινούργιο ακίνητο είτε θα τους αφαιρείται η άδεια μετανάστευσης. Η μεγάλη πλειοψηφία των ατόμων που απέκτησαν άδεια μόνιμης παραμονής στην Κύπρο προέρχονται από την Κίνα, τη Ρωσία, τον Λίβανο, την Ουκρανία και το Ιράν.

Εξάλλου, την Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου , στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα τεθεί το ζήτημα της απόδοσης διαβατηρίων σε πολίτες τρίτων χωρών μέσω εθνικών προγραμμάτων των κρατών μελών.   Συγκεκριμένα, στην ατζέντα της ψηφιακής ολομέλειας (λόγω COVID-19), εγγράφηκε θέμα , με  τίτλο «Σοβαρές απειλές για την ασφάλεια μέσω των πωλήσεων διαβατηρίων και θεωρήσεων της ΕΕ σε εγκληματίες».

Η συζήτηση θα ξεκινήσει με τοποθέτηση της Κομισιόν για το θέμα. «Η Κομισιόν έχει εκφράσει τη σοβαρή ανησυχία της για τα σχήματα υπηκοότητας επενδυτών και ευθέως απέναντι στις κυπριακές αρχές», υπογράμμισε ο Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κρίστιαν Βίγκαντ κληθείς να σχολιάσει την ανακοίνωση της Κύπρου για κατάργηση του προγράμματος παροχής κυπριακών διαβατηρίων έναντι επενδύσεων.

Ο κ. Βίγκαντ υπογράμμισε ότι «παρακολουθήσαμε με δυσπιστία πώς υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι εμπορεύονταν την ευρωπαϊκή ιθαγένεια για οικονομικά κέρδη» και σημείωσε ότι «η πρόεδρος Φον Ντερ Λάιεν ήταν ξεκάθαρη, όταν έλεγε ότι οι ευρωπαϊκές αρχές δεν είναι προς πώληση».

Μετά την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2019  ειδικοί σε θέματα τέτοιων προγραμμάτων από όλες τις χώρες συμμετείχαν σε μια σειρά συναντήσεων με την Κομισιόν καταθέτοντας  τις απόψεις τους. Μάλιστα μέχρι την 1η Οκτωβρίου βρισκόταν σε εξέλιξη δημόσια διαβούλευση για το θέμα. Όπως αναφερόταν «Η Επιτροπή θα παρακολουθεί τα μέτρα που λαμβάνουν τα κράτη μέλη για τη διασφάλιση της διαφάνειας και της χρηστής διακυβέρνησης στην υλοποίηση των προγραμμάτων, με στόχο να αντιμετωπιστούν ιδίως κίνδυνοι διείσδυσης ομάδων οργανωμένου εγκλήματος εκτός ΕΕ στην οικονομία, καθώς και κίνδυνοι νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, διαφθοράς και φοροδιαφυγής. Η Επιτροπή θα συστήσει ομάδα εμπειρογνωμόνων για την περαιτέρω αντιμετώπιση ζητημάτων διαφάνειας, διακυβέρνησης και ασφάλειας, με στόχο τη βελτίωση της διαφάνειας και της διακυβέρνησης των προγραμμάτων από τα κράτη μέλη. Η Επιτροπή θα παρακολουθεί ευρύτερα ζητήματα συμμόρφωσης με τη νομοθεσία της ΕΕ που προκύπτουν από τα εν λόγω προγράμματα και θα λαμβάνει απαραίτητα μέτρα, εφόσον κρίνεται σκόπιμο». Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σημείωνε:  «Τα προγράμματα χορήγησης ιθαγένειας και τα προγράμματα χορήγησης άδειας διαμονής ενέχουν κινδύνους για τα κράτη μέλη και την Ένωση στο σύνολό της, μεταξύ άλλων όσον αφορά την ασφάλεια, τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τη διαφθορά, την καταστρατήγηση των κανόνων της ΕΕ και τη φοροδιαφυγή. Οι κίνδυνοι αυτοί ενισχύονται περαιτέρω από ελλείψεις στη διαφάνεια και τη διακυβέρνηση των εν λόγω προγραμμάτων. Για παράδειγμα, δεν υπάρχουν σαφή στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί, έχουν γίνει δεκτές και έχουν απορριφθεί ή είναι ελλιπή». 

*Αυτούσιο το κείμενο στα αγγλικά της έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2019 για τα προγράμματα παραχώρησης υπηκοοτήτων σε επενδυτές.

Έκθεση Κομισιόν by ARISTEIDIS VIKETOS

 

 

Share this post