Στη δημοτική γλώσσα η ΕΣΔΑ του Συμβουλίου της Ευρώπης

Στη δημοτική γλώσσα η ΕΣΔΑ του Συμβουλίου της Ευρώπης

Καθοριστική η συμβολή του Έλληνα δικαστή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Γιάννη Κτιστάκι.

Στη δημοτική γλώσσα αποδόθηκε η Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, καθιστώντας την «ακόμη πιο προσιτή σε εκατομμύρια ελληνόφωνους», όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Το νέο επίσημο ελληνικό κείμενο της Σύμβασης-κλειδί για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών αναρτήθηκε σήμερα στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου αντικαθιστώντας το προηγούμενο κείμενο στην καθαρεύουσα.

Ο Γιάννης Κτιστάκις, Έλληνας δικαστής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ο οποίος πρωτοστάτησε στην προσπάθεια απόδοσης της Σύμβασης στη δημοτική γλώσσα, δηλώνει -μεταξύ άλλων- ότι «η απόδοση στη Δημοτική αυτής της θεμελιώδους Ευρωπαϊκής Σύμβασης καθιστά για ακόμη περισσότερους πολίτες, ιδίως νέους, πιο προσιτά τα δικαιώματα και τις ελευθερίες που προστατεύονται από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και από το Συμβούλιο της Ευρώπης».

Σημειώνεται ότι οι επίσημες γλώσσες του Συμβουλίου της Ευρώπης είναι τα αγγλικά και τα γαλλικά, όμως η Σύμβαση έχει, επίσης, δημοσιευθεί στις επίσημες γλώσσες πολλών κρατών-μελών.

Το νέο επίσημο ελληνικό κείμενο της Σύμβασης είναι διαθέσιμο στο link: https://echr.coe.int/Documents/Convention_ELL.pdf

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Share this post