Στ. Κυριακίδου : Η Ε.Ε. έχει πρώτη προτεραιότητα την υγεία όλων των πολιτών .

Στ. Κυριακίδου : Η Ε.Ε. έχει πρώτη προτεραιότητα την υγεία όλων των πολιτών .

*Η Ευρωπαϊκή  Επιτροπή χρηματοδοτεί έρευνα,σχετικά με πιθανό εμβόλιο και θεραπείες για την νόσο COVID-19.

*Απάντηση σε ερώτηση του ευρωβουλευτή Δημήτρη Παπαδάκη

Η Ευρωπαία Επίτροπος, αρμόδια για θέματα Υγείας, κ. Στέλλα Κυριακίδου, απάντησε στη γραπτή ερώτηση που κατέθεσε ο Ευρωβουλευτής της Πολιτικής Ομάδας της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, κ. Δημήτρης Παπαδάκης, σχετικά με τα μέτρα και τις δράσεις που προτίθεται να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ασφάλεια των πολιτών, καθώς και για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων, που προκύπτουν από την εξάπλωση του κορονοϊού.

Η κ. Κυριακίδου τόνισε ότι η Επιτροπή συνεργάζεται με τα κράτη μέλη και διεθνείς εταίρους σε όλα τα επίπεδα για την αντιμετώπιση της έξαρσης της νόσου COVID-19. Δήλωσε, ως πρώτη προτεραιότητα, την εξασφάλιση της υγείας και την ασφάλεια όλων των πολιτών, μέσω της στήριξης των συστημάτων υγείας.
Επισήμανε ότι οι αποφάσεις καθοδηγούνται από επιστημονικά στοιχεία και ότι η Επιτροπή χρηματοδοτεί έρευνα, σχετικά με πιθανό εμβόλιο και θεραπείες για την νόσο COVID-19. Επιπλέον, ενημέρωσε ότι βρίσκεται σε επαφή με τον κλάδο των φαρμακευτικών και των ιατροτεχνολογικών προϊόντων για να διασφαλίσει ότι φάρμακα, εξοπλισμός και διαγνωστικά μέσα είναι διαθέσιμα στα κράτη μέλη που τα χρειάζονται.

                                                                                                                   ΦΩΤΟ: ΚΥΠΕ
Παράλληλα, ο κ. Παπαδάκης, στη γραπτή ερώτηση, είχε σημειώσει τις σοβαρές επιπτώσεις στις οικονομικές και εμπορικές ισορροπίες του πλανήτη που προκάλεσε η εξάπλωση του κορονοϊού.
Η Ευρωπαία Επίτροπος, ανάφερε ότι η Επιτροπή παρουσίασε άμεση απόκριση για τον μετριασμό των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων της έξαρσης της νόσου COVID-19. Η απόκριση αυτή περιλαμβάνει την εξασφάλιση των αναγκαίων προμηθειών των συστημάτων υγείας, μέσω της διαφύλαξης της ακεραιότητας της ενιαίας αγοράς και της παραγωγής και διανομής των αλυσίδων αξίας.

Επίσης, η Επιτροπή θα στηρίξει τους πολίτες, ώστε να μην επηρεαστούν δυσανάλογα τα εισοδήματα τους και οι θέσεις εργασίας τους. Θα στηρίξει τις επιχειρήσεις και θα διασφαλίσει ότι η ρευστότητα του χρηματοπιστωτικού τομέα μπορεί να συνεχίσει να στηρίζει την οικονομία.

Τέλος, θα δώσει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να δράσουν αποφασιστικά και συντονισμένα, αξιοποιώντας την πλήρη ευελιξία του πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις και του πλαισίου του συμφώνου σταθερότητας και ανάπτυξης.

Share this post