Σμύρνης Βαρθολομαίος: «Ἡ ἱερωσύνη εἶναι ὁδὸς θυσίας, ἀγῶνος, προσφορᾶς εἰς τὸν πλησίον, πειρασμῶν καὶ θλίψεων».

Σμύρνης Βαρθολομαίος: «Ἡ ἱερωσύνη εἶναι ὁδὸς θυσίας, ἀγῶνος, προσφορᾶς εἰς τὸν πλησίον, πειρασμῶν καὶ θλίψεων».

 “Εωρτάσθη η μνήμη των Αγίων Αποστόλων Βαρθολομαίου και Βαρνάβα και Πάντων των Αγίων εν Σμύρνη, την παρελθούσαν Κυριακήν, 11ην Ιουνίου ε.ε., εις τον Ιερόν Ναόν Αγίας Φωτεινής, προεξάρχοντος του εορτάσαντος οικείου Ποιμενάρχου, Σεβ. Μητροπολίτου Σμύρνης κ. Βαρθολομαίου, τόσον αφ’ εσπέρας, Σάββατον 10ην ιδίου, κατά τον Μέγαν Εσπερινόν, όσον και την Κυριώνυμον ημέραν κατά τον Όρθρον και την Θείαν Λειτουργίαν.

Κατ’ αυτήν, ο Σεβ. κ. Βαρθολομαίος εχειροτόνησεν εις πρεσβύτερον τον Ιερολ. Διάκονον κ. Ανδρέαν Ρομανόφσκιι, διακονήσαντα επί δύο και ήμισυ έτη εις την Ορθόδοξον Κοινότητα Σμύνρης, όπου και θα ιερατεύση.

Κατά την Θείαν Λειτουργίαν συνελειτούργησεν ο Οσιολ. Ιερομόναχος κ. Βλαδίμηρος Rusannen, κληρικός της Ι. Μητροπόλεως Πισιδίας, προσενεγκών τον εόρτιον αδελφικόν χαιρετισμόν του Ποιμενάρχου του Σεβ. κ. Ιώβ.

Εκκλησιάσθησαν δε η  κ. Δέσποινα Μπαλκίζα, Γενική Πρόξενος της Ελλάδος εν Σμύρνη, η  κ. Μakvala Kharebava, στέλεχος του ενταύθα επί τιμή Προξενείου της Γεωργίας, μέλη της Ελληνικής και Ρουμανικής Στρατιωτικής Αποστολής εις το ενταύθα Αρχηγείον του ΝΑΤΟ μετά των οικογενών των, ως και τα πάσης εθνικής καταγωγής μέλη της Ορθοδόξου Κοινότητος. Επηκολούθησεν εόρτιος δεξίωσις εις τον αύλειον χώρον του Ναού”.

*Ο  νουθετήριος λόγος  του Μητροπολίτη Σμύρνης Βαρθολομαίου προς τον νεοχειροτονηθέντα πρεσβύτερον.

Ὁ κληρικὸς δὲν εἶναι, δὲν πρέπει νὰ εἶναι, χαλκὸς ἠχῶν ἢ κύμβαλον ἀλαλᾶζον by ARISTEIDIS VIKETOS on Scribd

Πηγή: Ιερά Μητρόπολη Σμύρνης

Share this post