Σε λειτουργία η ιστοσελίδα για την απογραφή πληθυσμού 2021

Σε λειτουργία η ιστοσελίδα για την απογραφή πληθυσμού 2021

Ενόψει της διεξαγωγής της απογραφής πληθυσμού 2021 από την 1η Οκτωβρίου η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι τέθηκε σε λειτουργία η ιστοσελίδα της απογραφής πληθυσμού στη διεύθυνση www.census2021.cystat.gov.cy.

Μέσω της ιστοσελίδας οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται, μεταξύ άλλων, σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής της απογραφής, το νομοθετικό πλαίσιο, τις πληροφορίες που θα συλλεχθούν καθώς και τα μέτρα που θα εφαρμοστούν για την παρεμπόδιση της εξάπλωσης του COVID-19.

Η Στατιστική Υπηρεσία θα παρέχει πληροφόρηση στους πολίτες αναφορικά με την πρόοδο της απογραφής με σχετικές ανακοινώσεις καθ’ όλη τη διάρκεια διεξαγωγής της.

Share this post