“Πράγματα και θαύματα” στην έκθεση της Ε.Υ. για τον COVID-19

“Πράγματα και θαύματα” στην έκθεση της Ε.Υ. για τον COVID-19

Σειρά σοβαρότατων ατασθαλιών αποκαλύπτει η έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας αναφορικά με τον έλεγχο των διαγωνισμών, που προκηρύχθηκαν την περίοδο της πανδημίας και αφορούν τις εργαστηριακές εξετάσεις  COVID-19, την αγορά προστατευτικών μασκών και την κατασκευή νέας πτέρυγας του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας.

Τα τέστ κορονοϊού είναι ακριβοπληρωμένα. Και σαν να μην έφθανε αυτό ευνοήθηκε πρώην υπουργός Υγείας,  στον οποίο ανατέθηκε το 70% των τέστ.

Επίσης, αγοράστηκαν στην ψηλότερη τιμή (€0,52 σεντ έκαστη) οι προστατευτικές μάσκες και δεν τηρήθηκαν οι νόμιμες διαδικασίες στην προσφορά για την  κατασκευή της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας.

 Αναφορικά με την  Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, ο Γενικός Ελεγκτής, Οδυσσέας Μιχαηλίδης, τονίζει  πως η επιλογή του αρχιτέκτονα και του εργολάβου έγινε έξω από κάθε νόμιμη διαδικασία, κατά παράβαση των αρχών χρηστής διοίκησης και χωρίς καμία διασφάλιση ως προς το κόστος ή την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών. 

Στην έκθεση αναφέρεται ότι   στέλεχος της ΜΕΘ Λευκωσίας, χωρίς να έχει καμία τέτοια αρμοδιότητα, αποτάθηκε σε συγκεκριμένο αρχιτέκτονα για να διερευνήσει τη δυνατότητα κατασκευής της ΜΕΘ σε περίπου 4 εβδομάδες. Η διερεύνηση δήθεν έγινε αφιλοκερδώς. Στην πραγματικότητα φαίνεται ότι, στο πλαίσιο της διερεύνησης, είχε ήδη αρχίσει να εκπονείται μελέτη, προφανώς με την προοπτική της απευθείας ανάθεσης που θα ακολουθούσε. Από πλευράς του ο αρχιτέκτονας, προτού του ανατεθεί η παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών και ως εκ τούτου χωρίς να έχει τέτοια αρμοδιότητα, αποτάθηκε σε συγκεκριμένο εργολάβο για να διερευνήσει την πιθανότητα επέκτασης της ΜΕΘ.

Ακολούθως, δήθεν για σκοπούς διαφάνειας και σύγκρισης τιμών (αναφέρει ο Ελεγκτής), αποφασίστηκε όπως ζητηθούν προσφορές και από άλλες δύο εργοληπτικές εταιρείες. Η απόφαση αυτή λήφθηκε από στέλεχος του ΟΚΥπΥ, ο οποίος κάλεσε επίσης για να υποβάλει προσφορά εργοληπτική εταιρεία που ανήκει σε κουμπάρο του. Η προσφορά της εταιρείας αυτής απορρίφθηκε από τον ΟΚΥπΥ. Η τρίτη εταιρεία, ούτε καν υπέβαλε προσφορά, αφού ζητούσε περισσότερο χρόνο για την κατασκευή του έργου.

Για το κόστος των εξετάσεων (τεστ) κορονοϊού ο , Οδυσσέας Μιχαηλίδης,  διαπιστώνει  πως:

*Με βάση την αρχική τιμή των €110 το κόστος θα ανερχόταν στα €15,4 εκατ. , ενώ αν γινόταν  με τα €40 (που ήταν η τελευταία τιμή) το κόστος θα ήταν €5,6 εκατ. Το ποσό που στην πράξη πληρώθηκε βρίσκεται ανάμεσα στα δύο πιο πάνω ποσά. 

*Το 70% των αναλύσεων ανατέθηκαν σε εργαστήρι συμφερόντων πρώην υπουργού, αρχικά με οδηγίες τού νυν υπουργού (με απευθείας ανάθεση στα €110 ανά εξέταση) και στη συνέχεια, λόγω της υποβολής από αυτό της χαμηλότερης προσφοράς.

Στην έκθεση αναφέρεται, πως για την αγορά υπηρεσιών διενέργειας των μοριακών εξετάσεων COVID-19 κατά την περίοδο της πανδημίας, η Διεύθυνση Αγορών και Προμηθειών (ΔΑΠ) του Υπουργείου Υγείας (ΥΥ), ως αναθέτουσα Αρχή, διεξήγαγε μέχρι την ημέρα του ελέγχου 16 διαγωνισμούς/προγράμματα με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης, λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης που είχε προκύψει. Σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία υποβλήθηκαν στην Ελεγκτική Υπηρεσία, από τη ΔΑΠ στις 16.6.2020, μέχρι την ημέρα του ελέγχου είχαν ανατεθεί με τις πιο πάνω συμβάσεις συνολικά 96.287 αναλύσεις, συνολικής αξίας €7.506.933, σε 12 εργαστήρια. 

Ακολούθησαν πρόσθετες αναθέσεις που δεν έχουν αποτελέσει αντικείμενο ελέγχου. Όπως αναφέρεται, μέχρι τις 15.9.2020 διενεργήθηκαν 140.012 αναλύσεις και το συνολικό ποσό έφτασε στα €8.871.537. Σήμερα η τιμή έχει σταθεροποιηθεί περί τα €40 – €43 ανά εξέταση.

Για τις μάσκες προστασίας προσώπου, αρχικά έγινε πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος με τόπο παράδοσης των μασκών την Κίνα και ανταποκρίθηκαν 19 εταιρείες. Κρίθηκε ότι πληρούσε τους όρους μόνο μία από αυτές με τιμή €0,285/μάσκα αλλά ο προσφοροδότης απέσυρε το ενδιαφέρον του. Προσφορά με €0,49 σεντ, ανά μάσκα, απορρίφθηκε ως εξωπραγματική και ο διαγωνισμός ακυρώθηκε. 

Στον δεύτερο διαγωνισμό ζητήθηκε προσφορά από 13 εταιρείες εκ των οποίων δύο από αυτές δεν δραστηριοποιούνταν στον τομέα και μάλιστα ως αντιπρόσωπος της μίας εμφανιζόταν γνωστός δημοσιογράφος. Υπέβαλαν προσφορά οκτώ εταιρείες εκ των οποίων έγκυρη ήταν μόνο η μία με €0,52/μάσκα. Ο Ελεγκτής σημειώνει, πως το υπουργείο κατά τη διάρκεια της πανδημίας είχε αγοράσει μάσκες προς €0,172/μάσκα με παράδοση στην Κύπρο.

Όπως αναφέρει ο Οδυσσέας Μιχαηλήδης , διερευνώντας καταγγελίες ότι άτομα έλαβαν στο κινητό τους αποτελέσματα τεστ κορονοϊού, χωρίς να υποβληθούν σε έλεγχο, ενημερώθηκε από τη Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας ότι, από τον έλεγχο που είχε διατάξει να διενεργηθεί στα αρχεία/έγγραφα που συνόδευαν 6.441 καταχωρίσεις εξετάσεων για τις οποίες ζητούσε πληρωμή συγκεκριμένο ιδιωτικό εργαστήριο, διαπιστώθηκε πως τεκμηριώνεται η πληρωμή μόνο για τις 4.409 εξετάσεις, ενώ για τις υπόλοιπες υπήρξαν ευρήματα που δεν δικαιολογούν πληρωμή. Δηλαδή, το εργαστήριο ζήτησε να πληρωθεί για 2.032 ελέγχους που δεν διενήργησε ή δεν δικαιούτο να πληρωθεί.

Η Ειδική Έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας  με θέμα  «ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19 – Εργαστηριακές εξετάσεις COVID-19, Αγορά Προστατευτικών Μασκών, Κατασκευή Νέας Πτέρυγας Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας» έχει αναρτηθεί σήμερα στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας.

Ελεγκτική Υπηρεσία- Covid-19 by ARISTEIDIS VIKETOS

 

 

 

Share this post