Προτίμηση στο ενιαίο κράτος έδειξε έρευνα του ESS

Προτίμηση στο ενιαίο κράτος έδειξε έρευνα του ESS

Το Ενιαίο Κράτος είναι η μορφή λύσης στο Κυπριακό, που επιλέγει το 57,2% όσων συμμετείχαν στην Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα (ESS) .
Το αρχικό δείγμα ήταν 1.600 νοικοκυριά, ενώ τελικά απάντησαν περίπου 800 άτομα με τον δείκτη ανταπόκρισης και συνεργασίας να φτάνει το 58%. Η έρευνα πεδίου έγινε με τον συντονισμό του Πανεπιστημιακού Κέντρου Ερευνών Πεδίου του Πανεπιστημίου Κύπρου.
Το δείγμα της έρευνας είναι αντιπροσωπευτικό του συνόλου των ατόμων ηλικίας 15 ετών και άνω που διαμένουν στην Κύπρο, ανεξάρτητα από εθνικότητα, ιθαγένεια ή μητρική γλώσσα αλλά με την προϋπόθεση ότι μιλούν Ελληνικά. Το δείγμα καλύπτει όλες τις αστικές και αγροτικές περιοχές.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ESS στην ενότητα «Κυπριακό Πρόβλημα», το Ενιαίο Κράτος συγκεντρώνει 57,2% υπέρ, 27,4% εναντίον και 15,4% ούτε υπέρ, ούτε εναντίον, αλλά θα μπορούσε να γίνει αποδεκτό εάν αυτό ήταν απαραίτητο. Η Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία, η οποία είναι η λύση την οποία επίσημα διαπραγματεύεται η Κυβέρνηση, συγκεντρώνει 27% θετική ψήφο, 35% αρνητική και 38,1% ουδέτερη στάση. Η λύση Δύο Κρατών συγκεντρώνει 13,9% υπέρ, 72,4% κατά και 13,7% ουδέτερη στάση. Όσον αφορά στη διατήρηση του στάτους κβο, το οποίο για τους πλείστους συμμετέχοντες φαίνεται να σημαίνει διχοτόμηση, συγκέντρωσε 50,8% εναντίον, 18% υπέρ και 31,2% ουδέτερη στάση.

Share this post