Πρώτη έρευνα για αυτοάνοσες ρευματικές/ενδοκρινικές παθήσεις με ψυχιατρικές

Πρώτη έρευνα για αυτοάνοσες ρευματικές/ενδοκρινικές παθήσεις με ψυχιατρικές

Από τις Ιατρικές Σχολές των Πανεπιστημίων  Κύπρου και Λευκωσίας

Η πρώτη συστηματική έρευνα που συσχετίζει αυτοάνοσες ρευματικές/ενδοκρινικές παθήσεις με ψυχιατρικές  πραγματοποιήθηκε από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου και την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, στην οποία αναδείχθηκε ότι υπάρχει ένας συνδυασμός γενετικών παραγόντων.

Στη διεξαγωγή αυτής της έρευνας συνέβαλαν ο Δρ. Ανδρέας Χατζηττοφής,  Επίκουρος Καθηγητής Ψυχιατρικής, ο Δρ. Κωνσταντίνος-Μαρίνος Παρπέρης, Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας-Ρευματολογίας και ο Δρ. Κωνσταντίνος Βοσκαρίδη, Αναπληρωτής Καθηγητής Γενετικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

Η έρευνα είχε τίτλο “Genome-wide association studies reveal shared genetic haplotypes of autoimmune rheumatic and endocrine diseases with psychiatric disorders” και δημοσιεύθηκε στο διεθνούς κύρους επιστημονικό περιοδικό “Brain and Behavior”.

Στόχος της μελέτης ήταν να  ερευνηθεί η γενετική συσχέτιση μεταξύ αυτοάνοσων νοσημάτων (ρευματικών και ενδοκρινικών), και ψυχιατρικών διαταραχών, να εξετάσει προδιαθεσικούς παράγοντες και να αναγνωρίσει τυχόν κοινά γονίδια ή συγκληρονομούμενους μονονουκλεοτιδικους πολυμορφισμούς (SNPs) που μπορεί να εμπλέκονται σε αυτές τις ομάδες νοσημάτων.

Το πόρισμα της έρευνας 

Ανιχνευθήκαν πολλαπλές χρωμοσωμικές περιοχές που περιέχουν SNPs που προδιαθέτουν σε ρευματικές/ενδοκρινικές παθήσεις και SNPs που προδιαθέτουν για ψυχιατρικές διαταραχές. Έξι από τις αυτοάνοσες ρευματικές και ενδοκρινικές ασθένειες (Νόσος του Grave, Διαβήτης τύπου 1, Ρευματοειδής Αρθρίτιδα, Ψωρίαση, Συστηματική Σκλήρυνση και Σύνδρομο Sjogren), μοιράζονται έναν κοινό απλότυπο με τις ψυχιατρικές ασθένειες στον γενετικό τόπο HLA 6p21-22. Η μελέτη δείχνει ότι τα αυτοάνοσα νοσήματα και τα ψυχιατρικά νοσήματα συνδέονται γενετικά.

 

Διαβάστε αυτούσια την έρευνα στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/brb3.2955

ΦΩΤΟ: onlinelibrary.wiley.com

Share this post