Πρόταση Σιζόπουλου στη Βουλή: Να μην υπόκεινται σε δικαστικό έλεγχο αποφάσεις συλλογικών οργάνων κόμματος, που προβλέπονται στο Καταστατικό του

Πρόταση Σιζόπουλου στη Βουλή: Να μην υπόκεινται σε δικαστικό έλεγχο αποφάσεις συλλογικών οργάνων κόμματος, που προβλέπονται στο Καταστατικό του

O πρόεδρος της ΕΔΕΚ , Μαρίνος Σιζόπουλος , κατέθεσε την περασμένη Πέμπτη, 21 Οκτωβρίου, στην Βουλή πρόταση Νόμου για τροποποίηση των περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμων του 2012 και 2018. 

Στην αιτιολογική έκθεση ο κ. Σιζόπουλος αναφέρει ότι η πρόταση του αποσκοπεί στο να μην υπόκεινται σε δικαστικό έλεγχο αποφάσεις συλλογικών οργάνων κόμματος , οι οποίες προβλέπονται στις πρόνοιες του Καταστατικού του. 

Κόμματα και Δικαστικός έλεγχος by ARISTEIDIS VIKETOS on Scribd


 

Share this post