Προστασία Χερσονήσου Ακάμα-Κοινή διακήρυξη από την Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου

Προστασία Χερσονήσου Ακάμα-Κοινή διακήρυξη από την Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου

Η Μη Κυβερνητική Οργάνωση(ΜΚΟ) Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου  κυκλοφόρησε  για συλλογή υπογραφών Κοινή διακήρυξη για την προστασία της Χερσονήσου Ακάμα. Η Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου (ΜΚΟ) ιδρύθηκε το 1988 και αποτελεί δίκτυο 22 Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων στην Κύπρο, που ενεργοποιούνται στους τομείς του περιβάλλοντος, της υγείας και του πολιτισμού.

Στην διακήρυξη ,η οποία είναι συνταγμένη στην  ελληνική, τουρκική και αγγλική γλώσσα, μεταξύ άλλων τονίζεται:

*Η Χερσόνησος Ακάμα αποτελεί μία από τις τελευταίες παράκτιες περιοχές προστασίας της φύσης και της βιοποικιλότητας στην Κύπρο. Αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της κοινής μας, φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.

*Mε βάση τις Συστάσεις της Μόνιμης Επιτροπής της Σύμβασης της Βέρνης για τη Διατήρηση της Ευρωπαϊκής Άγριας Ζωής και των Φυσικών Οικοτόπων του Συμβουλίου της Ευρώπης, ολόκληρη η Χερσόνησος Ακάμα πρέπει να κηρυχθεί σε Εθνικό Πάρκο, Απόθεμα Βιόσφαιρας ή προστατευόμενη περιοχή με αντίστοιχο διεθνές καθεστώς προστασίας.

*Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισημαίνει την ανάγκη άμεσης και επαρκούς αντιπροσώπευσης σημαντικών τύπων φυσικών οικοτόπων, καθώς και ειδών άγριας χλωρίδας και πανίδας, στο ευρωπαϊκό δίκτυο προστατευόμενων περιοχών Natura 2000.

*Ωστόσο, οι σχεδιασμοί που προωθούνται από το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος για το Εθνικό Δασικό Πάρκο Ακάμα, καθώς και από το Υπουργείο Εσωτερικών για τα Τοπικά Σχέδια Ακάμα και Πέγειας, δεν συνάδουν με το στόχο της ολοκληρωμένης, αποτελεσματικής και μακροπρόθεσμης προστασίας της Χερσονήσου Ακάμα, καθώς και της αειφόρου ανάπτυξης, ευημερίας και ανάδειξης των τοπικών κοινοτήτων.

Η Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου  απαιτεί  την προστασία της Χερσονήσου Ακάμα, μέσω συγκεκριμένων αποφάσεων, πολιτικών και δράσεων από την πολιτεία  όπως:

1.     Κήρυξη ολόκληρης της Χερσονήσου Ακάμα σε Εθνικό Πάρκο, Απόθεμα Βιόσφαιρας ή προστατευόμενη περιοχή με αντίστοιχο διεθνές καθεστώς προστασίας.

2.     Αποτροπή της ανέγερσης διάσπαρτων αναπτύξεων και ασύμβατων έργων στην Χερσόνησο Ακάμα. Οποιεσδήποτε υποδομές εστίασης, αναψυχής και διανυκτέρευσης πρέπει να χωροθετούνται εντός των καθορισμένων ορίων ανάπτυξης των τοπικών κοινοτήτων, προς όφελος της τοπικής οικονομίας και κοινωνίας, έτσι ώστε οι κάτοικοι της περιοχής να είναι οι βασικοί αποδέκτες των πολλαπλών ωφελημάτων που θα προκύψουν από την αειφόρο ανάπτυξη της Χερσονήσου Ακάμα.

3.     Άρση των αυθαίρετων επεμβάσεων και τερματισμός των επιβλαβών δραστηριοτήτων, κατεδάφιση παράνομων κατασκευών και αποκατάσταση περιβαλλοντικής ζημιάς, εντός ή/και πλησίον του Εθνικού Δασικού Πάρκου Ακάμα και των προστατευόμενων περιοχών του Δικτύου Natura 2000, Τόπος Κοινοτικής Σημασίας και Ζώνη Ειδικής Προστασίας Χερσόνησος Ακάμα.

*Η κοινή διακήρυξη και στις τρεις  γλώσσες στον πιο  κάτω σύνδεσμο 

https://secure.avaaz.org/community_petitions/en/minister_of_agriculture_rural_development_and_envi_prostasia_tis_hersonisoy_akama_protection_of_the_akamas_peninsula

 

Ακάμας 36 χρόνια: οι μάχες που χάθηκαν, οι μικρές νίκες και ο αγώνας που συνεχίζεται…

Μια παρουσίαση από τον Κυριάκο Τσιμίλλη  στο  ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ


 

Share this post