Προσκύνημα κληρικών& λαϊκών από την Ελλάδα στην Σμύρνη

Προσκύνημα κληρικών& λαϊκών από την Ελλάδα στην Σμύρνη

 Όμιλος εκ κληρικών και λαικών εκ της Ι. Μητροπόλεως Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων, με επί κεφαλής τον Ποιμενάρχην των, Σεβ. Μητροπολίτην κ. Τιμόθεον, επεσκέφθησαν τα Μικρασιατικά παράλια και την Σμύρνην.

Την Παρασκευήν, 4ην Νοεμβρίου ε.ε. επεσκέφθησαν την Ι. Μητρόπολιν και Ορθόδοξον Κοινότητα Σμύρνης, όπου ο Πρωτοσύγκελλος της Ι. Μητροπόλεως Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων ετέλεσε την Θείαν Λειτουργίαν.

Μετά το πέρας αυτής, ο Σεβ. Μητροπολίτης Σμύρνης κ. Βαρθολομαίος ωμίλησε καταλλήλως, χαιρετίσας μετ’ εγκαρδιότητος και τιμής την παρουσίαν του Σεβ. κ. Τιμοθέου, ο οποίος ανεφέρθη διά λόγων γλαφυρών και συγκινητικών εις την σημασίαν της Σμύρνης διά την Ορθοδοξίαν και το Γένος, μνησθείς ιδιαιτέρως της μικρασιατικής καταγωγής τμήματος του ποιμνίου αυτού.


Επί πλέον, την περασμένη Κυριακήν, 30ην Οκτωβρίου ε.ε., όμιλος εκ κληρικών και νέων συνεργατών των εν Χαλκιδική Κατασκηνώσεων της Ι. Μητροπόλεως Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως εκκλησιάσθησαν κατά την υπό του Σεβ. κ. Βαρθολομαίου τελεσθείσαν Θείαν Λειτουργίαν εν τω Ι. Ναώ Αγ. Φωτεινής, κατόπιν πατρικής προτροπής του Ποιμενάρχου των, μικρασιάτου την καταγωγήν, Σεβασμιωτάτο. κ. Βαρνάβα. Μετά την απόλυσιν αυτής είχον την ευκαιρίαν να γνωρίσουν και να συναναστραφούν τα μέλη της Κοινότητος.

Εις αμφοτέρας τας περιστάσεις ο Σεβ. κ. Βαρθολομαίος ανεφέρθη εις το επιτελούμενον σήμερον ποιμαντικόν έργον προς το πολυεθνικόν ποίμνιον της Ορθοδόξου Κοινότητος Σμύρνης και εις την σύγχρονον ιστορίαν αυτής.

Share this post