Προκήρυξη από την ΚΑΕΓΤ τριών θέσεων τακτικών μελών

Προκήρυξη από την ΚΑΕΓΤ τριών θέσεων τακτικών μελών

Η Κυπριακή Ακαδημία Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών (ΚΑΕΓΤ) ανακοινώνει την προκήρυξη τριών θέσεων τακτικών μελών ως ακολούθως:

1. Προκήρυξη υποβολής υποψηφιοτήτων Τακτικού Μέλους στην Τάξη των Θετικών Επιστημών της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών.

 2. Προκήρυξη υποβολής υποψηφιοτήτων Τακτικού  Μέλους στην Τάξη των Γραμμάτων και των Τεχνών της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών.

 3. Προκήρυξη υποβολής υποψηφιοτήτων Τακτικού Μέλους στην Τάξη των Ηθικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών.

Share this post