Πρόγραμμα «Φυτεύω για το Κλίμα»: Έναρξη των δενδροφυτεύσεων!

Πρόγραμμα «Φυτεύω για το Κλίμα»: Έναρξη των δενδροφυτεύσεων!

Συνεχίζοντας την προσπάθεια συμβολής στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, μέσω δενδροφυτεύσεων, το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνει ότι παραχωρεί από σήμερα  δωρεάν δενδρύλλια και στη συνέχιση του Προγράμματος «Φυτεύω για το Κλίμα» για τη φετινή φυτευτική περίοδο.

Μέσω του Προγράμματος δενδροφυτεύσεων «Φυτεύω για το Κλίμα», το οποίο εφαρμόζεται με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου το 2019, παραχωρήθηκαν 100.000 περίπου φυτά κατά τα έτη 2019 και 2020. Μετά την πρώτη εφαρμογή του Προγράμματος, το Τμήμα Δασών προχώρησε σε βελτίωση και επέκταση των υποδομών των δασικών φυτωρίων, ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες απαιτήσεις. Το Τμήμα έχει έτσι την ευκαιρία να στηρίξει για δεύτερη συνεχή χρονιά δράσεις και πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται από οργανωμένα σύνολα και συμβάλουν στην ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης, καθώς και στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Η φετινή εκστρατεία θα υλοποιηθεί λαμβάνοντας υπόψη τις πρόνοιες του περί Λοιμοκαθάρσεως Διατάγματος Αρ.9 του 2021. Σημειώνεται ότι, λόγω της εφαρμογής των μέτρων για παρεμπόδιση της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19, δεν κατέστη δυνατό, προηγουμένως, να παραληφθούν από τους δικαιούχους τα δενδρύλλια, παρόλο που είχαν εξασφαλιστεί οι απαιτούμενες άδειες. Έχοντας υπόψη το εν λόγω Διάταγμα, το Τμήμα Δασών ενημερώνει τους εγκεκριμένους δικαιούχους για τα ακόλουθα: 

Ειδικά για φέτος, οι δενδροφυτεύσεις θα αρχίσουν σήμερα  και θα ολοκληρωθούν την Κυριακή, 28 Μαρτίου 2021.

Οι εγκεκριμένοι δικαιούχοι, που δεν έχουν παραλάβει τα δενδρύλλια τους λόγω περιορισμού των διακινήσεων, μπορούν να προσέρχονται στα κατά τόπους δασικά φυτώρια για την παραλαβή τους και να προχωρούν στη διοργάνωση της φύτευσής τους, δεδομένου ότι έχουν εξασφαλίσει τη σχετική άδεια από το Τμήμα Δασών.

Για την παραλαβή των φυτών, οι δικαιούχοι μπορούν να αποστέλλουν μήνυμα στο 8998 επιλέγοντας τον κωδικό 8.

Κατά την παραλαβή των δενδρυλλίων και κατά τη φύτευσή τους, θα πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες κατευθυντήριες οδηγίες:

1. Ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων στη δενδροφύτευση ορίζεται στα 30 άτομα,  συμπεριλαμβανομένων των ανηλίκων.

2. Η παραλαβή και η φόρτωση των δενδρυλλίων από τα δασικά φυτώρια να γίνεται από τους ίδιους τους εγκεκριμένους αιτητές, με την καθοδήγηση των δασικών υπαλλήλων και τηρουμένων των μέτρων που καθορίζονται στα Διατάγματα του Υπουργείου Υγείας για την παρεμπόδιση της εξάπλωσης του COVID-19.

3. Οι διοργανωτές της δενδροφύτευσης είναι υποχρεωμένοι να τηρούν αρχείο με τα στοιχεία των ατόμων που λαμβάνουν μέρος στη δενδροφύτευση, να το διατηρούν για τουλάχιστον τρεις μήνες και, αν χρειάζεται, να το παραδίδουν για σκοπούς ιχνηλάτησης.

4. Η μετάβαση στον χώρο δενδροφύτευσης να γίνεται με τα ιδιωτικά οχήματα των συμμετεχόντων, ώστε να αποφεύγονται οι μαζικές μετακινήσεις.

5. Όλοι οι συμμετέχοντες να υπόκεινται σε ανέπαφη μέτρηση της θερμοκρασίας του σώματος, προτού εισέλθουν εντός του χώρου δραστηριοτήτων της δενδροφύτευσης.

6. Να μην προσέρχονται άτομα που παρουσιάζουν πυρετό ή συμπτώματα λοίμωξης του αναπνευστικού.

7. Για την αποφυγή συνωστισμού στον χώρο της δενδροφύτευσης, να διασφαλίζεται ότι τηρείται φυσική απόσταση τουλάχιστον δύο μέτρων μεταξύ των παρευρισκόμενων προς όλες τις πλευρές. Νοείται ότι η απόσταση αυτή δεν χρειάζεται για άτομα που διαμένουν στην ίδια οικία. 

8. Καθ’ όλη τη διάρκεια της δενδροφύτευσης, όλοι οι συμμετέχοντες να χρησιμοποιούν μάσκες προσώπου.

9. Δεν επιτρέπονται ομιλίες, απονομή πιστοποιητικών ή διπλωμάτων, καθώς και οποιασδήποτε άλλης μορφής δραστηριότητες στον χώρο της δενδροφύτευσης (πιστοποιητικά ή διπλώματα συμμετοχής μπορούν να αποστέλλονται ταχυδρομικώς).

10. Οι συμμετέχοντες να αποφεύγουν τη μεταξύ τους φυσική επαφή όπως χειραψίες, εναγκαλισμούς κ.λπ.

11. Δεν επιτρέπεται το σερβίρισμα καφέ ή σνακ κατά την έναρξη, τη διάρκεια και τη λήξη της δενδροφύτευσης.   

12. Στον χώρο της δενδροφύτευσης να καθορίζονται τα σημεία στα οποία υπάρχει διαθέσιμο αντισηπτικό αλκοολούχο διάλυμα (περιεκτικότητας 70% τουλάχιστον σε αλκοόλη) για απολύμανση των χεριών, καθώς και απολυμαντικών καθαριστικών για την απολύμανση του εξοπλισμού, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες καθαρισμού και απολύμανσης του Υπουργείου Υγείας.

13. Τα εργαλεία της δενδροφύτευσης, όπως τσάπες και φτυάρια για τη διάνοιξη των λάκκων φύτευσης, καθώς και μαχαίρια και ψαλίδια για κόψιμο και αφαίρεση των πλαστικών σακουλιών και την αποκοπή ριζών που προεξέχουν από τα σακούλια αντίστοιχα, να χρησιμοποιούνται από το ίδιο άτομο καθ’ όλη τη διάρκεια της δενδροφύτευσης και να αποφεύγεται η ανταλλαγή τους.

14. Στον χώρο της δενδροφύτευσης να τοποθετούνται κάδοι απορριμμάτων για τη συλλογή των νάιλον σακουλιών ή των πλαστικών δοχείων μέσα στα οποία είναι φυτεμένα τα δενδρύλλια.   

15. Οι διοργανωτές είναι υποχρεωμένοι να κοινοποιούν εγκαίρως, σε όλους τους συμμετέχοντες, τις εν λόγω κατευθυντήριες οδηγίες και τα μέτρα προφύλαξης που θα ακολουθούνται κατά τη διάρκεια της δενδροφύτευσης.

Share this post