Πρόεδρος Βουλής: “Οι αποκλίσεις από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου πληθαίνουν”

Πρόεδρος Βουλής: “Οι αποκλίσεις από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου πληθαίνουν”

Ομιλία στην Διάσκεψη Προέδρων Κοινοβουλίων των κρατών μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης

Η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων κα Αννίτα Δημητρίου ήταν κεντρική ομιλήτρια στην τρίτη θεματική ενότητα της Ευρωπαϊκής Διάσκεψης Προέδρων Κοινοβουλίων των κρατών μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης, με θέμα «Το κοινό μέλλον των Ευρωπαίων πολιτών».

Η Πρόεδρος της Βουλής ανέφερε ότι οι συνέπειες της πανδημίας έχουν διαταράξει συθέμελα τον κοινωνικό ιστό και τις οικονομίες των ευρωπαϊκών κρατών, διευρύνοντας τις ανισότητες εντός και μεταξύ των κρατών. Την ίδια στιγμή, επεσήμανε η κα Δημητρίου, η πανδημία υπήρξε καταλύτης για τη μετάβαση των κοινωνιών μας στην ψηφιακή εποχή και για τη μεταρρύθμιση των συστημάτων υγείας, ώστε να είναι σε θέση να αντεπεξέλθουν με επάρκεια σε μια μελλοντική κρίση.

Εάν αναλογιστούμε τι μέλλον θέλουμε να αφήσουμε στις μελλοντικές γενιές, ανέφερε η κα Δημητρίου, θα πρέπει πρώτα και πάνω από όλα να διασφαλίσουμε ότι τα παιδιά μας θα ζουν σε συνθήκες ειρήνης, ευημερίας και ασφάλειας. Βασική προϋπόθεση, τόνισε, είναι ο σεβασμός στο διεθνές δίκαιο και η προσήλωσή όλων των κρατών μελών στις αρχές και αξίες του Συμβουλίου της Ευρώπης, δηλαδή στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου.

Πρέπει λοιπόν, υπογράμμισε η Πρόεδρος της Βουλής, η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης και πληθώρα άλλων Συμβάσεων να τύχουν του δέοντος σεβασμού και να εφαρμοστούν σε ολόκληρη την Ευρώπη. Άλλωστε, ανέφερε η κα Δημητρίου, η δικαιοδοσία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων προστατεύει τα δικαιώματα 830 εκατομμυρίων Ευρωπαίων πολιτών έναντι κάθε μορφής παραβίασης των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους, ενώ έχει συμβάλει τα μέγιστα στον εκσυγχρονισμό της έννομης τάξης των κρατών μελών.

Οι κοινές αρχές και αξίες του Συμβουλίου της Ευρώπης, ανέφερε η κα Δημητρίου, κλονίζονται, με αποτέλεσμα χιλιάδες συνάνθρωποί μας να στερούνται αξιοπρεπούς διαβίωσης σε συνθήκες ειρήνης και ασφάλειας. Συνεπεία της υπονόμευσης αυτών των αρχών, πρόσθεσε, πολλά άτομα εξακολουθούν να  εκτίθενται σε πολλαπλούς κινδύνους και διακρίσεις, βιώνοντας τη φτώχεια, τη βία και την απελπισία. Οι αποκλίσεις από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου πληθαίνουν είτε ως αποτέλεσμα των ένοπλων διενέξεων μεταξύ των κρατών μελών, είτε ως συνέπεια της μη εύρυθμης λειτουργίας των δημοκρατικών θεσμών είτε ακόμα και ως αποτέλεσμα δίωξης και καταστολής της αντίθετης γνώμης, ανέφερε η Πρόεδρος της Βουλής, επισημαίνοντας ότι το Δικαστήριο εκδικάζει ολοένα και περισσότερες προσφυγές που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος και τις ενδοοικογενειακές σχέσεις.

Η αποτελεσματική αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων αποτελεί μόνιμο στοίχημα. Δεν μπορεί, να επιδεικνύεται οποιαδήποτε ανοχή στη μη εφαρμογή των συμβατικών υποχρεώσεων των συμβαλλόμενων μερών, όπως αυτές απορρέουν από τη Σύμβαση και τη ρητή αναγνώριση της υπεροχής της, υπογράμμισε η κα Δημητρίου.

Πρέπει τόνισε, τα κράτη μέλη να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και να απορροφήσουν το σύνολο του κεκτημένου του Συμβουλίου της Ευρώπης, αντλώντας από την τεράστια τεχνογνωσία που παρέχει ο Οργανισμός αυτός και οι επιμέρους μηχανισμοί του.

Υπό τις παρούσες συγκυρίες, η εμβάθυνση της δημοκρατίας ώστε αυτή να καταστεί πιο συμπεριληπτική, ευέλικτη και ανθεκτική καθίσταται ύψιστη προτεραιότητα, υπογράμμισε η Πρόεδρος της Βουλής. Η διεύρυνση των κοινωνικών, οικονομικών και εργασιακών δικαιωμάτων, η προστασία των ευάλωτων ομάδων, η ενεργοποίηση των νέων και η συμπερίληψη των γυναικών σε όλες τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, η καταπολέμηση της διαφθοράς και η πρόσβαση σε ποιοτικές δημόσιες υπηρεσίες, αποτελούν κορυφαία ζητήματα που καθορίζουν την ποιότητα της δημοκρατίας και της κοινωνικής συνοχής, ανέφερε η κα Δημητρίου. Επιπλέον, επεσήμανε, οι αναγκαίες αυτές μεταρρυθμίσεις θα προσδώσουν αξιοπιστία στις δημόσιες υπηρεσίες, εξυπηρετώντας τους στόχους της διαφάνειας, της λογοδοσίας και ανταπόκρισής τους στις προσδοκίες των πολιτών.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και σχημάτων επικοινωνίας ανάμεσα στους πολίτες και το κράτος, προσδίδουν νέα δυναμική και προοπτική στη δημοκρατική και συμμετοχική διαδικασία, ανέφερε η Πρόεδρος της Βουλής. Σημείωσε δε ως παράδειγμα το «Σπίτι του Πολίτη» που εγκαινίασε η Βουλή των Αντιπροσώπων, παρέχοντας νέες ευκαιρίες στον πολίτη να πληροφορηθεί και να συνδράμει ενεργά στο νομοθετικό έργο.

Τα Κοινοβούλια, υπογράμμισε η κα Δημητρίου, οφείλουν να αδράξουν την ευκαιρία των μεταβαλλόμενων σημερινών συνθηκών, ώστε να καταστούν οι πραγματικοί φορείς των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων για ένα πιο ανθρωποκεντρικό κράτος και μία στρατηγική για το μέλλον, που να θεμελιώνει στην πράξη τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου.

Η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων συναντήθηκε επίσης με τον Πρόεδρο της Βουλής των Κοινοτήτων του Ηνωμένου Βασιλείου Sir Lindsay Hoyle. Κατά τη συνάντηση, η κα Δημητρίου ενημέρωσε τον Βρετανό ομόλογό της για τις τελευταίες παράνομες ενέργειες της Τουρκίας σε βάρος της Κύπρου, ειδικότερα στην περίκλειστη πόλη της Αμμοχώστου. Ως εγγυήτρια δύναμη της Κυπριακής Δημοκρατίας, ανέφερε, η στήριξη του Ηνωμένου Βασιλείου στις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού, προσλαμβάνει ιδιαίτερη σημασία. Ο Sir Lindsay Hoyle εξέφρασε τη στήριξη της χώρας του στον πάγιο στόχο επανένωσης της Κύπρου προσθέτοντας ότι η επίλυση του Κυπριακού θα επιτρέψει στη χώρα να αξιοποιήσει στο μέγιστο βαθμό όλα τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα. 

Αντηλλάγησαν, επίσης, απόψεις για την ανάγκη διεύρυνσης και εμβάθυνσης των διμερών σχέσεων, ιδιαίτερα στον εμπορικό και επενδυτικό τομέα. Τονίστηκε ακόμα η δυναμική παρουσία της κυπριακής κοινότητας στο Ηνωμένο Βασίλειο και ειδικότερα η ανάγκη εξεύρεσης τρόπων οικονομικής στήριξης του μεγάλου αριθμού των Κυπρίων φοιτητών οι οποίοι παραδοσιακά επέλεγαν και συνεχίζουν να επιλέγουν τα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας για τις σπουδές τους.

ΕΞΑΛΛΟΥ, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Διάσκεψης Πρόεδρων Κοινοβουλίων των κρατών μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης, η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων κα Αννίτα Δημητρίου συμμετείχε σήμερα σε πρόγευμα εργασίας για τις γυναίκες Προέδρους Κοινοβουλίων, με θέμα την ενδυνάμωση των γυναικών σε ηγετικές θέσεις εν καιρώ κρίσης. 

Η κα Δημητρίου τόνισε ότι το θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα της πραγματικής συμμετοχής των γυναικών στη δημόσια ζωή αποτελεί προτεραιότητα καθώς καθορίζει την ποιότητα και λειτουργία κάθε δημοκρατικού πολιτεύματος. “Τα Κοινοβούλια οφείλουν να θωρακίσουν την ισότητα των φύλων και να πολεμήσουν κάθε μορφή διάκρισης που υφίστανται οι γυναίκες καθώς αποτελεί πλήγμα στα θεμέλια της ίδιας της Δημοκρατίας”, υπέδειξε.

Οι γυναίκες, σημείωσε, επηρεάστηκαν πολλαπλά και δυσανάλογα από την υγειονομική κρίση.  Συνεπώς πρόσθεσε, είναι επάναγκες να ληφθούν άμεσα μέτρα, περιλαμβανομένης της ποσόστωσης για την πολιτική εκπροσώπησή τους, ώστε να κατοχυρωθεί στην πράξη και να διαχυθεί η ισότητα των φύλων σε όλους τους τομείς του κράτους και της κοινωνίας.

Οι γυναίκες της Κύπρου, ανέφερε η Πρόεδρος της Βουλής, έχουν αποδείξει στην πράξη ότι διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα, τη δεξιότητα αλλά και την ιδιαίτερη ευαισθησία για να διαχειριστούν σύνθετα ζητήματα και να ανταποκριθούν στους διαφορετικούς ρόλους και τις απαιτήσεις της σημερινής εποχής. Η συνεισφορά των γυναικών στην ευημερία των κοινωνιών και στην οικονομική ανάπτυξη, δημιουργεί τις βάσεις και τις προοπτικές για αειφόρο και βιώσιμη ανάπτυξη, συμπλήρωσε.

Ενημερώνοντας τις γυναίκες Προέδρους Κοινοβουλίων για τις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού προβλήματος και το ρόλο των γυναικών σε αυτή την κατεύθυνση, η κα Δημητρίου υπογράμμισε ότι η δυναμική προώθηση της ισότητας των φύλων στην εξωτερική πολιτική, ειδικότερα όσον αφορά στην πρόληψη και επίλυση συγκρούσεων αλλά και στην οικοδόμηση της ειρήνης, είναι εξαιρετικής σημασίας.

ΠΗΓΗ: Ανακοίνωση Βουλής Αντιπροσώπων

Share this post