Πιλοτική Λειτουργία της Ενδιάμεσης Λύσης Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης

Πιλοτική Λειτουργία της Ενδιάμεσης Λύσης Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης

Με απόφαση του του Ανωτάτου Δικαστηρίου αρχίζει η πιλοτική λειτουργία της Ενδιάμεσης Λύσης Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης, i-Justice: https://ijustice.judicial.gov.cy

Το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής (ΥΦΕΚΨΠ), σε ανακοίνωση του αναφέρει ότι “σε συνεργασία και μέσα από δομημένο διάλογο με το Ανώτατο Δικαστήριο και τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο (ΠΔΣ), προχώρησε στον σχεδιασμό του συστήματος i-Justice, ανταποκρινόμενο στην επιτακτική ανάγκη για άμεση υλοποίηση και εφαρμογή μιας ενδιάμεσης λύσης ηλεκτρονικής καταχώρησης και διεκπεραίωσης δικαστηριακών υποθέσεων προς αντιμετώπιση των συνεπειών που προέκυψαν στη λειτουργία των Δικαστηρίων λόγω της πανδημίας Covid-19, εν αναμονή του ολοκληρωμένου συστήματος e-Justice.

Συγκεκριμένα, και εντός στενών χρονοδιαγραμμάτων, σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε ένα πλήρως λειτουργικό και παραγωγικό σύστημα, το οποίο ήταν έτοιμο για εφαρμογή τον περασμένο Δεκέμβριο. Κατανοώντας, όμως, το κάλεσμα των χρηστών του συστήματος για πρόσθετη εξειδικευμένη εκπαίδευση στις λειτουργίες του συστήματος και κατόπιν κοινής απόφασης όλων των εμπλεκόμενων μερών, αποφασίστηκε όπως μεσολαβήσει περίοδος εξοικείωσης και όπως το σύστημα λειτουργήσει στις 18 Ιανουαρίου 2021.

Περαιτέρω, κατά τη διάρκεια της περιόδου εξοικείωσης και κατόπιν αιτήματος από τον ΠΔΣ, το ΥΦΕΚΨΠ προέβη, μέσα από σειρά διαβουλεύσεων με όλους τους εμπλεκόμενους χρήστες, στην καταγραφή νέων εισηγήσεων και προτάσεων, που προέκυψαν εκ των υστέρων και δεν περιλαμβάνονταν ή/και προνοούνταν στις αρχικές προδιαγραφές. Ακολούθως, υλοποιήθηκε μεγάλος αριθμός προτάσεων, εκεί και όπου αυτές ήταν τεχνικά και λειτουργικά δόκιμες, επεκτείνοντας και εμπλουτίζοντας τις λειτουργίες του συστήματος.

Παρόλο που η απόφαση του ΠΔΣ για μη αποδοχή της έναρξης λειτουργίας του συστήματος (για λόγους που άπτονται της οικονομικής ρύθμισης – Ανακοίνωση ΠΔΣ: https://bit.ly/3a8Rfi5) δεν μας βρίσκει σύμφωνους, σεβόμαστε την απόφαση αυτή και αναμένουμε ότι ο ΠΔΣ και ο δικηγορικός κόσμος θα ανταποκριθούν θετικά στο κάλεσμα για αξιοποίηση του συστήματος.  Είμαστε πεπεισμένοι ότι τα οφέλη από τη χρήση του συστήματος είναι υπέρμετρα του οποιουδήποτε κόστους της ηλεκτρονικής διεκπεραίωσης της πληρωμής των δικηγοροσήμων.

Τέλος, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους όσους έχουν συμβάλει στην υλοποίηση της όλης προσπάθειας, και ειδικότερα το Υπουργείο Δικαιοσύνης, τον Γενικό Εισαγγελέα, το Ανώτατο Δικαστήριο, το Πρωτοκολλητείο, τα μέλη του ΠΔΣ, την Ομάδα Έργου του Υφυπουργείου και όλους τους στενούς συνεργάτες που εργάστηκαν συλλογικά σε στενά χρονοδιαγράμματα και αντίξοες συνθήκες”. 

Share this post