Πηγάσιος, Ἀνεμπόδιστος, Ἐλπιδοφόρος, Ἀφθόνιος, Ἀκίνδυνος, τ.ἔ. Βαρθολομαῖος

Πηγάσιος, Ἀνεμπόδιστος, Ἐλπιδοφόρος, Ἀφθόνιος, Ἀκίνδυνος, τ.ἔ. Βαρθολομαῖος

Του Μητροπολίτη

πρ. Χαλκηδόνος

Αθανασίου*

 

Ο της Ορθοδόξου Εκκλησίας Πατριάρχης, ο Οικουμενικός των του Χριστού Μαρτύρων Άναξ.

Τοιούτος εστέ Παναγιώτατε, Υμείς, ο σήμερον εορτάζων και πάλιν, ως εκάστην τετραετίαν, τα Γενέθλια Υμών. φως εξ ανεσπέρου φωτός, ο φωτίζων και αγιάζων την Οικουμένην και τους εν αυτή πιστεύοντας και μη εις την Θεανδρικότητα του Κυρίου ημών, του εν σώματι επισκεψαμένου, του κενώσαντος εαυτόν και ευλογήσαντος πάντας, ιδία δε τον Φανόν της αγίας Εκκλησίας ημών, το αειθαλές, παρά τας δυνάμεις του σκότους, έκπέμπον φωτοακτίδας Φανάριον, της ελπίδος των απηλπισμένων, χαράς των αδικουμένων και καταδυναστευομένων.

Έντεινε, Παναγιώτατε, και κατευοδού νυν και αεί και βασίλευε εκ του αγίου κατοικητηρίου σου εν ολβιότητι και υγεία, θεώμενος τα όσια και ιερά διαχρονικώς, α χάριτι Θεία, επεδαψίλευσας.

Προσκυνούμεν σε Δέσποτα και αύθις ίνα αγαλλόμενοι βροντοφωνήσωμεν μετ’ ανεκλαλήτου ακούσματος τα όσα άγια και ειρηνικά κατά την Πατριαρχείαν σου εποίησας εις δόξαν της Εκκλησίας και του ονόματος του Θεού.

Χαλκηδών, τῇ 29.2.2024

*Τα ενυπόγραφα κείμενα απηχούν τις απόψεις των συγγραφέων τους

Share this post