Πεντακόσια εβδομήντα χρόνια από την Άλωση της Πόλης

Πεντακόσια εβδομήντα χρόνια από την Άλωση της Πόλης

Συμπληρώνονται σήμερα, 29 Μαΐου 2023, 570 χρόνια από την άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1453 από τους Οθωμανούς Τούρκους.

Την ιστορία της Άλωσης,  ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα της νεότερης ιστορίας του δυτικού και του ανατολικού κόσμου,αφηγείται ο  μεγάλος βυζαντινολόγος Steven Runciman ( Στήβεν Ράνσιμαν)  στο κλασικό έργο του The Fall of Constantinople 1453″ ( Η άλωση της Κωνσταντινούπολης 1453) Νίκος Νικολούδης (μτφρ.), (Εκδόσεις Δημ. Ν. Παπαδήμα, 3η έκδ. Αθήνα 2005).

Περιεχόμενα: Πρόλογος του επιμελητή σσ. 11-21. Πρόλογος του συγγραφέα σσ. 23-27. Κεφάλαιο Πρώτο: «Η αυτοκρατορία που πεθαίνει» σσ. 29-56. Κεφάλαιο Δεύτερο: «Το ανερχόμενο σουλτανάτο» σσ. 57-92. Κεφάλαιο Τρίτο: «Ο αυτοκράτορας και ο σουλτάνος» σσ. 93-107. Κεφάλαιο Τέταρτο: «Το τίμημα της δυτικής βοήθειας» σσ. 108-123. Κεφάλαιο Πέμπτο: «Προετοιμασίες για την πολιορκία» σσ. 124-142. Κεφάλαιο Έκτο: «Η πολιορκία αρχίζει» σσ. 143-159. Κεφάλαιο Έβδομο: «Η απώλεια του Κερατίου κόλπου» σσ. 160-174. Κεφάλαιο Όγδοο: «Η ελπίδα που εξανεμίζεται» σσ. 175-188. Κεφάλαιο Ένατο: «Οι τελευταίες ημέρες του Βυζαντίου» σσ. 189-200. Κεφάλαιο Δέκατο: «Η άλωση της Κωνσταντινούπολης» σσ. 201-215. Κεφάλαιο Ενδέκατο: «Η τύχη των ηττημένων» σσ. 216- 235. Κεφάλαιο Δωδέκατο: «Η Ευρώπη και ο Πορθητής» σσ. 236-262. Κεφάλαιο Δέκατο Τρίτο: «Οι επιζήσαντες» σσ. 263-276.

Παράρτημα Α’: «Οι κύριες πηγές για την ιστορία της άλωσης της Κωνσταντινούπολης» σσ. 277-286. Παράρτημα Β’: «Οι εκκλησίες της Κωνσταντινούπολης μετά την άλωση» σσ. 287-294. Συντομογραφίες σ. 295. Βιβλιογραφία σσ. 297-306. Ευρετήριο σσ. 307-326. 8 BW και C φωτ μεταξύ των σελίδων 160 και 161. Χάρτες: 1. Τα νότια Βαλκάνια στις αρχές του 15ου αιώνα σ. 85. 2. Χάρτης της βυζαντινής Κωνσταντινούπολης σ. 145. 3. Κατά προσέγγιση τομή και αποκατάσταση των τειχών του Θεοδοσίου Β’ σ. 147. 4. Θέσεις στρατευμάτων κατά την πολιορκία σ. 150. Σύνολο σελ. 326.

Ο Steven Runciman

*Διαβάστε το βιβλίο στον σύνδεσμο 

(Download PDF) Αλωση Runciman (dokumen.tips)

Share this post