Πατριαρχικός Αγιασμός για την ανακαίνιση της Αστικής Σχολής Μαρασλή

Πατριαρχικός Αγιασμός για την ανακαίνιση της Αστικής Σχολής Μαρασλή

Βαρθολομαίος: Οι Ναοί και τα σχολεία της ομογένειας ανήκουν στον πυρήνα της ταυτότητας και του πολιτισμού της Ρωμιοσύνης

“Σήμερον, η Εκκλησία ζη εις ένα διαφορετικόν κόσμον, εντός του οποίου οφείλει να δίδη την μαρτυρίαν της, εις ένα κόσμον, τον οποίον δεν είναι δυνατόν να αγνοή ή να απορρίπτη, ούτε βεβαίως να ταυτίζεται με αυτόν. Και εις το νέον τούτο σύγχρονον περιβάλλον, ο λόγος της Εκκλησίας είναι ο Αποστολικός, ο αναλλοίωτος και αιώνιος: το ευάγγελον μήνυμα περί της Τριαδικής, «μια φιλανθρωπία», ελθούσης εν Χριστώ χάριτος και της ερχομένης Βασιλείας του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, κατά το Βιβλικόν: «Ιησούς Χριστός χθες και σήμερον ο αυτός και εις τους αιώνας» (Εβρ. ιγ’, 8)”, τόνισε σήμερα( 11 Ιουνίου 2024) ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, μιλώντας στο τέλος της Θείας Λειτουργίας για την μνήμη των Αγίων Αποστόλων Βαρθολομαίου και Βαρνάβα. (ΦΩΤΟ: Ν. Παπαχρήστου)

Τα δύο σημεία αναφοράς και προσανατολισμού της Αποστολικής μαρτυρίας της Εκκλησίας, επεσήμανε,  “παραμένουν και σήμερον, α) η πιστότης εις την Παράδοσιν της Αληθείας, η οποία δεν είναι παρελθόν, αλλά ζώσα και ζωοποιός παρουσία εν τη Εκκλησία, ή μάλλον, η ιδία η ζωή της Εκκλησίας, και β) τα εκάστοτε ιστορικά και πολιτισμικά δεδομένα και τα σημεία των καιρών”.

Οικουμενικός Πατριάρχης: Η ελληνορθόδοξος παράδοσίς μας αποτελεί πηγήν εμπνεύσεως, υπαρξιακού πλουτισμού και δημιουργικότητος – Οικουμενικό Πατριαρχείο (ec-patr.org)

Χθες , παραμονή της ονομαστικής του εορτής, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στην παρακειμένη στο Φανάρι “Πατριαρχική Αστική Σχολή Μαρασλή”,  τέλεσε τον Αγιασμό, με αφορμή την ολοκλήρωση των έργων της εκ βάθρων ανακαινίσεώς της. Κατά την είσοδό του, στο επιβλητικό κτήριο της Σχολής, που  θα εξυπηρετεί τις ανάγκες του Πατριαρχείου, ο Πατριάρχης αποκάλυψε αναθηματική πλάκα.

 

Ο Παναγιώτγατος τόνισε  ότι οι Ναοί και τα σχολεία της ομογένειας ανήκουν στον πυρήνα της ταυτότητας και του πολιτισμού της Ρωμιοσύνης.

Οικουμενικός Πατριάρχης: Το μέλλον ανήκει σε μία παιδεία, η οποία προσφέρει στον άνθρωπο διέξοδο από τους λαβυρίνθους της κλειστής αυτοπραγμάτωσης και της αδιαφορίας για τον συνάνθρωπο – Οικουμενικό Πατριαρχείο (ec-patr.org)

Share this post