Πατριαρχική Εγκύκλιος για την εορτή των Αγίων Ιατρών

Πατριαρχική Εγκύκλιος για την εορτή των Αγίων Ιατρών

Στη συνεδρίαση  της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου, η οποία έγινε  στις 21 του περασμένου Ιουλίου, υπό την προεδρία του  Οικουμενικού Πατριάρχου  Βαρθολομαίου, συζητήθηκε και εκτιμήθηκε η θυσιαστική και ουσιαστική προσφορά της ιατρικής επιστήμης και των θεραπόντων της στην αντιμετώπιση της πανδημίας. Ως εκ τούτου, αποφασίσθηκε να καθιερωθεί η εορτή της «Συνάξεως πάντων των Αγίων Ιατρών» την Κυριακή εκάστου έτους την πλησιέστερη προς την 17ην και την 18ην Οκτωβρίου, κατά τις οποίες εορτάζεται η Σύναξις των Αγίων Αναργύρων και η μνήμη του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά του Ιατρού. Κατά την ημέρα αυτή, της «Συνάξεως των Αγίων Ιατρών», η Εκκλησία θα τιμήσει την όλη συνεισφορά της ιατρικής επιστήμης και των θεραπόντων της προς την ανθρωπότητα.

Σε Εγκύκλιό του, ενόψει της φετινής εορτής των Αγίων Ιατρών, ο Οικουμενικός Πατριάρχης  Βαρθολομαίος υπενθυμίζει εισαγωγικά ότι «από της χριστιανικής αρχαιότητος μέχρι των νεοτέρων χρόνων, ιατροί, νοσηλευταί, εξειδικευμένοι θεραπευταί και πολλοί απλοί και ευσυνείδητοι Χριστιανοί διηκόνησαν τους “εν ασθενείαις κατακειμένους και εν θλίψεσιν όντας”, εκφράζοντες εμπράκτως, ως τύπος και εικών Χριστού, την φιλανθρωπίαν του Θεού. Αρκετοί διεκρίθησαν δια την αγιότητά των, την οποίαν ανεγνώρισεν η Εκκλησία, κατατάξασα αυτούς επισήμως εις το εορτολόγιόν της».

«Μέσα εις την αγωνίαν, τον φόβον, τον πόνον και τη θλίψιν της πανδημίας του κορωνοϊού, τα όμματα των πιστών είναι εστραμμένα προς αυτούς τους Αγίους, τους έχοντας χαρίσματα ιαμάτων», επισημαίνει σε άλλο σημείο ο Οικουμενικός Πατριάρχης και προσθέτει: «Αυτοί είναι και το ιδιαίτερον στήριγμα και παράδειγμα των ιατρών, των νοσηλευτών και πάντων των διακονούντων εν τω χώρω της υγείας, οι οποίοι, καθ’ όλην την διάρκειαν της πανδημίας έχουν καταβάλει υπερανθρώπους προσπάθειας δια να σώσουν ζωάς και να παράσχουν φροντίδα, περίθαλψιν και ανακούφισιν εις τους εμπεριστάτους συνανθρώπους των».

Καταλήγοντας, ο Παναγιώτατος συγχαίρει και ευχαριστεί πατρικώς τους ιατρούς και θεραπευτές, ευχόμενος όπως «Κύριος ο Θεός στηρίζη και ενδυναμώνη υμάς εις το ευλογημένον έργον σας». «Σας ενθαρρύνομεν να έχετε αγάπην ανυπόκριτον», συνεχίζει, «να είσθε φιλόστοργοι, να τιμά ο εις τον άλλον, να καλλιεργείτε φλογεράν πίστιν, “τω Κυρίω δουλεύοντες, τη ελπίδι χαίροντες, τη θλίψει υπομένοντες, τη προσευχή προσκαρτερούντες, ταις χρείαις των αγίων κοινωνούντες, την φιλοξενίαν διώκοντες”, ώστε να δοξάζεται δι’ υμών ο εν Τριάδι Θεός, ο Δοτήρ παντός αγαθού».

Το πλήρες κείμενο της  Πατριαρχικής Εγκυκλίου είναι το ακόλουθο 

 

 

ΠΗΓΗ:  fosfanariou.gr

Share this post