Παγκόσμια Ημέρα Τηλεπικοινωνιών και Κοινωνίας της Πληροφορίας

Παγκόσμια Ημέρα Τηλεπικοινωνιών και Κοινωνίας της Πληροφορίας

Δελτίο Τύπου του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής 

Γιορτάζουμε σήμερα, 17 Μαΐου, την Παγκόσμια Ημέρα Τηλεπικοινωνιών και Κοινωνίας της Πληροφορίας, ως έχει καθιερωθεί από τη Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών (ΔΕΤ). Κάθε χρόνο, η επέτειος αυτή επικεντρώνεται στα επιτεύγματα από τη χρήση του Διαδικτύου και των Τεχνολογιών των Πληροφοριών και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) ευρύτερα, καθώς και στα πολλαπλά οφέλη που επιφέρουν στην κοινωνία και την οικονομία. Για το έτος 2020, η ΔΕΤ έχει υιοθετήσει το θέμα: «Connect 2030: ICTs for the Sustainable Development Goals (SDGs)», αναδεικνύοντας τη σπουδαιότητα και τον ρόλο των Τεχνολογιών των Πληροφοριών και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην υλοποίηση των στόχων της Ατζέντας 2030 των Ηνωμένων Εθνών (ΗΕ) για βιώσιμη ανάπτυξη.

Στην Ατζέντα 2030 αναγνωρίζεται ότι, η διάδοση των ΤΠΕ και η παγκόσμια διασύνδεση παρέχουν μεγάλες δυνατότητες για την επιτάχυνση της ανθρώπινης προόδου και τη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος, είτε είναι γεωγραφικό, ηλικιακό, έμφυλο ή κοινωνικό. Παράλληλα, επισημαίνονται οι δυνατότητες που προσφέρουν οι «έξυπνες» λύσεις που βασίζονται στις ΤΠΕ για οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική βιωσιμότητα, προωθώντας τους πέντε στρατηγικούς στόχους της πιο πάνω Ατζέντας, δηλαδή της Ανάπτυξης (Growth), της Καθολικής Συμμετοχής (Inclusiveness), της Βιωσιμότητας (Sustainability), της Καινοτομίας (Innovation) και της Συνεργασίας (Partnership).

Βρισκόμαστε ήδη στην ψηφιακή εποχή, όπου μέσα από ένα πλήρως διαδραστικό ψηφιακό περιβάλλον οδηγούμαστε με γρήγορους ρυθμούς στην εξερεύνηση των ορίων του ψηφιακού οικοσυστήματος. Internet of Things (IoT), Big Data, Cloud Computing, Τεχνητή Νοημοσύνη,  Κβαντικές Τεχνολογίες, και Δίκτυα 5G μεταμορφώνουν ριζικά τον τρόπο που συναλλασσόμαστε, εργαζόμαστε και ζούμε.

Η τεχνολογία αποδείχθηκε κλειδί τόσο στην αναχαίτιση της εξάπλωσης του COVID-19, όσο και στην αντιμετώπιση των κοινωνικο-οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας. Σήμερα, η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι ΤΠΕ αποτελεί κλειδί για την επαναφορά της οικονομίας και της κοινωνίας μας σε τροχιά ανάπτυξης και προόδου.

Με την ευκαιρία εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Τηλεπικοινωνιών και Κοινωνίας της Πληροφορίας, το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής (ΥΦΕΚΨΠ), εκφράζει την ισχυρή του βούληση για επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού στη χώρα μας, ως πυρήνα ώθησης ενός νέου, βιώσιμου αναπτυξιακού μοντέλου για την κυπριακή οικονομία.

Share this post