Παγκόσμια Ημέρα Ελευθεροτυπίας

Παγκόσμια Ημέρα Ελευθεροτυπίας

ΕΣΚ: Διάφορες εξουσίες ανά την Ευρώπη, αλλά και ανά την υφήλιο, επιχειρούν χειραγώγηση της ενημέρωσης γύρω από τα θέματα που σχετίζονται με τον κορονοϊό

Η Παγκόσμια Ημέρα για την Ελευθερία του Τύπου καθιερώθηκε το 1991 από τη Γενική Συνέλευση της UNESCO για τις 3 Μαΐου, ημερομηνία κατά την οποία έγινε η Διακήρυξη του Γουΐντμπεργκ, που προωθούσε ένα ανεξάρτητο και πολυφωνικό αφρικανικό Τύπο. 
H UNESCO είναι το μοναδικό σώμα του ΟΗΕ με αποστολή να προωθεί το καθολικό δικαίωμα ελευθερίας της έκφρασης μαζί με τις ελευθερίες τύπου και πληροφόρησης. Αναγνωρίζοντας ότι η ανεξαρτησία των ΜΜΕ και η πολυφωνία αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις εκδημοκρατικοποίησης, η UNESCO:
*παρέχει τεχνογνωσία στα κράτη, πχ. σε θέματα νομοθεσίας για τα ΜΜΕ
*προωθεί και επιχορηγεί αναπτυξιακά Προγράμματα που εξασφαλίζουν σε περισσότερους ανθρώπους πρόσβαση σε πληροφορίες (πχ. διαδίκτυο)
*αναπτύσσει μηχανισμούς παρακολούθησης για την ελευθερία έκφρασης στα κράτη μέλη του Οργανισμού
*στηρίζει τα ανεξάρτητα ΜΜΕ σε περιοχές συγκρούσεων ώστε να μπορούν να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στην πρόληψη και επίλυση συγκρούσεων
ιοργανώνει σεμινάρια για την ευαισθητοποίηση κρατικών και άλλων φορέων σχετικά με την ελευθερία έκφρασης και την προστασία προσωπικών δεδομένων στο διαδίκτυο.
Κάθε χρόνο η  UNESCO απονέμει  το  βραβείο UNESCO/Guillermo Cano World Press Freedom Prize σε άτομα ή οργανώσεις που αγωνίζονται για την υπεράσπιση της ελευθερίας του τύπου κάτω από αντίξοες συνθήκες, σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου.

Το 1993 την απόφαση της UNESCO υιοθέτησε και η  Παγκόσμια Ένωση Εφημερίδων .

Η Παγκόσμια Ημέρα Ελευθεροτυπίας  υπενθυμίζει τη σπουδαιότητα της προστασίας του θεμελιωδών δικαιωμάτων της ελευθερίας της έκφρασης και της ελευθερίας του Τύπου, όπως κατοχυρώνονται από το άρθρο 19 της Παγκόσμιας Διακήρυξης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του ΟΗΕ, αλλά και από το Σύνταγμά της Κύπρου. Χωρίς αυτά τα δύο θεμελιώδη δικαιώματα, η Δημοκρατία είναι κενή περιεχομένου.

Η διεθνής συγκυρία αποδεικνύει ότι οι  ελευθερίες της δημοσιογραφικής έρευνας και της διάδοσης της είδησης, παράγοντες άμεσα συνυφασμένοι με την ευημερία των θεσμών και των πολιτών, βρίσκονται υπό συνεχή και έντονη αμφισβήτηση όχι μόνο στις «δύσκολες» περιοχές του πλανήτη αλλά και στην Δύση και την περιφέρεια της.
Το ιστορικό παρελθόν, αλλά και το παρόν,  έχουν αποδείξει ότι η ελευθεροτυπία είναι αγαθό δυσεύρετο, σε καμία περίπτωση δεδομένο. Είναι προϊόν ατομικών και συλλογικών διεκδικήσεων, κεκτημένο δηλαδή και όχι παραχώρηση.

Tο άρθρο 19 της Παγκόσμιας Διακήρυξης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του ΟΗΕ και το Σύνταγμα της Κύπρου , που εντάσσουν την Ελευθεροτυπία του Τύπου στα θεμελιώδη δικαιώματα έκφρασης, δεν αφήνουν περιθώριο αμφισβήτησης για την ρυθμιστική θέση που αυτή κατέχει στις ισορροπίες μιας ευνομούμενης κοινωνίας.

ΑΡΘΡΟ 19 Π.Δ. Α.Δ. ΟΗΕ
“Καθένας έχει το δικαίωμα της ελευθερίας της γνώμης και της έκφρασης, που σημαίνει το δικαίωμα να μην υφίσταται δυσμενείς συνέπειες για τις γνώμες του, και το δικαίωμα να αναζητεί, να παίρνει και να διαδίδει πληροφορίες και ιδέες, με οποιοδήποτε μέσο έκφρασης, και από όλο τον κόσμο”.

Επίσης , το ΑΡΘΡΟ 19 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας ορίζει:
¨1. Έκαστος έχει το δικαίωμα ελευθερίας του λόγου και της καθ’ οιονδήποτε τρόπον εκφράσεως.
2. Το δικαίωμα τούτο περιλαμβάνει την ελευθερίαν της γνώμης, της λήψεως και μεταδόσεως πληροφοριών και ιδεών άνευ επεμβάσεως οιασδήποτε δημοσίας αρχής και ανεξαρτήτως συνόρων.
3. Η ενάσκησις των δικαιωμάτων, περί ων η πρώτη και δευτέρα παράγραφος του παρόντος άρθρου, δύναται να υποβληθή εις διατυπώσεις, όρους, περιορισμούς ή ποινάς προδιαγεγραμμένους υπό του νόμου και αναγκαίους μόνον προς το συμφέρον της ασφαλείας της Δημοκρατίας ή της συνταγματικής τάξεως ή της δημοσίας ασφαλείας ή της δημοσίας τάξεως ή της δημοσίας υγιείας ή των δημοσίων ηθών ή προς προστασίαν της υπολήψεως ή των δικαιωμάτων άλλων ή προς παρεμπόδισιν της αποκαλύψεως πληροφοριών ληφθεισών εμπιστευτικώς ή προς διατήρησιν του κύρους και της αμεροληψίας της δικαστικής εξουσίας.
4. Η κατάσχεσις εφημερίδων ή άλλων εντύπων δεν επιτρέπεται άνευ εγγράφου αδείας του γενικού εισαγγελέως της Δημοκρατίας, ήτις δέον να επικυρωθή δι’ αποφάσεως αρμοδίου δικαστηρίου εντός εβδομήκοντα δύο ωρών το βραδύτερον, εν περιπτώσει δε μη επικυρώσεως αίρεται η κατάσχεσις.
5. Ουδέν εκ των διαλαμβανομένων εις το παρόν άρθρον εμποδίζει την Δημοκρατίαν ν’ απαιτή την έκδοσιν αδείας ή λειτουργίας επιχειρήσεων ραδιοφωνικών ή κινηματογραφικών ή τηλεοράσεως”.

Διακήρυξη ΕΣΚ για την 3η Μαΐου

 

Η Ένωση Συντακτών Κύπρου (ΕΣΚ) σε Διακήρυξη για την Παγκόσμια Ημέρα Ελευθερίας του Τύπου, με τίτλο “ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ ΚΑΙ ΠΑΝΔΗΜΙΑ”, αναφέρει: 

“Το υπέρτατο αγαθό της ελευθερίας του Τύπου καθίσταται ακόμα πιο ουσιαστικό, ακόμα πιο νευραλγικό και κυρίαρχο, σε συνθήκες πανδημίας. Φέτος η Παγκόσμια Ημέρα Ελευθερίας του Τύπου τιμάται και αποτιμάται μέσα από ακόμα μια πρόσθετη διάσταση, αυτή της πανδημίας του κορ0νοϊού και των δεινών που επισωρεύει επί όλης της ανθρωπότητας, επί των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πρωτίστως επί του δικαιώματος της υγείας.
Η Ένωση Συντακτών Κύπρου ενώνει τη φωνή της με τη Διεθνή και την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων, όπου ανήκει, και ανήμερα της 3ης Μαΐου Παγκόσμιας Ημέρας Ελευθερίας του Τύπου, διατρανώνει τη βούλησή της, μαζί με τους δημοσιογράφους όλου του κόσμου, να συνεχίσει να αγωνίζεται για τα ιδανικά της ελευθερίας έκφρασης, της ελευθεροτυπίας και του πλουραλισμού των απόψεων.
Η πανδημία του κορονοϊού καθιστά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες επιτελείται η δημοσιογραφική αποστολή ακόμα πιο δυσχερείς. Η σφαιρική, αντικειμενική και ολοκληρωμένη ενημέρωση της κοινής γνώμης γίνεται ακόμη πιο δύσβατη. Ο έλεγχος των κέντρων λήψεως αποφάσεων γίνεται ακόμα πιο δύσκολος. Οι δημοσιογράφοι εκθέτουν πλέον τους εαυτούς τους σε μεγαλύτερους κινδύνους για την υγεία τους, για τα δικαιώματά τους, αλλά και για την εργασιακή τους κατοχύρωση.

 


Η ελευθερία του Τύπου δεν έπαψε ποτέ να δοκιμάζεται. Και τώρα σε συνθήκες πανδημίας κορονοϊού δοκιμάζεται ακόμα παραπάνω. Διάφορες εξουσίες ανά την Ευρώπη, αλλά και ανά την υφήλιο, επιχειρούν χειραγώγηση της ενημέρωσης γύρω από τα θέματα που σχετίζονται με τον κορονοϊό. Όπως τονίζεται σε σχετική εγκύκλιο της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων διάφορες κυβερνήσεις επιχειρούν με διώξεις να εκφοβίσουν δημοσιογράφους και χρησιμοποιώντας ως πρόσχημα τον έλεγχο των ψευδών ειδήσεων προσπαθούν να περιορίσουν τη δράση των ΜΜΕ.
Ως Ένωση Συντακτών Κύπρου σεμνυνόμαστε ότι στην πατρίδα μας δημοσιογράφοι και ΜΜΕ δεν διώκονται. Δεν διώκονται μεν, δοκιμάζονται δε σκληρά υπό τις διαμορφωθείσες συνθήκες. Και δοκιμάζονται πολυεπίπεδα και ποικιλότροπα.
Το Δ.Σ. της ΕΣΚ διαβεβαιώνει όλους τους δημοσιογράφους του τόπου πως όσο δυσχερείς κι αν καταστούν οι συνθήκες, όσο δυσοίωνο κι αν γίνει το εργασιακό περιβάλλον, θα συνεχίσει τον καλό, συλλογικό αγώνα για την ελευθερία του Τύπου, για την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και για την ευημερία όλων των συναδέλφων.
Διοικητικό Συμβούλιο
Ένωσης Συντακτών Κύπρου”

Η Ευρωπαϊκή Ένωση 

Το μήνυμα ότι “η ΕΕ εξακολουθεί να υποστηρίζει τον καίριο ρόλο των ανεξάρτητων και αξιόπιστων μέσων ενημέρωσης σε ολόκληρο τον κόσμο” καθώς και ότι η ελευθερία του Τύπου “είναι δικαίωμα, όχι μόνο των επαγγελματιών των μέσων ενημέρωσης, αλλά του καθενός μας”, έστειλε ο Ύπατος Εκπρόσωπος Ζοζέπ Μπορρέλ εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επ’ ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Ελευθερίας του Τύπου.

“Συγκεκριμένα στο μήνυμά του ο Ύπατος Εκπρόσωπος αναφέρει: “την Παγκόσμια Ημέρα Ελευθερίας του Τύπου, αποτίουμε φόρο τιμής στον κρίσιμο ρόλο της δημοσιογραφίας για τον σεβασμό της ελευθερίας της έκφρασης εντός και εκτός διαδικτύου στις δημοκρατικές κοινωνίες και για την προαγωγή της διαφάνειας και της λογοδοσίας”, αναφέρει στη δήλωσή του για τις 3 Μαΐου 2020.

“Η κρίση λόγω της νόσου COVID-19 έχει καταστήσει προφανέστατη τη σπουδαιότητα του έργου του Τύπου. Σε περιόδους αβεβαιότητας, περισσότερο από ποτέ, η πρόσβαση σε αξιόπιστες και ελεγμένες πληροφορίες, απαλλαγμένες από αθέμιτες παρεμβάσεις και επιρροές, είναι ζωτικής σημασίας και συμβάλλει στην οικοδόμηση πιο ανθεκτικών κοινωνιών. Το γεγονός ότι η πανδημία COVID-19 χρησιμοποιείται σε ορισμένες χώρες ως πρόσχημα για την επιβολή αδικαιολόγητων περιορισμών στην ελευθερία του Τύπου είναι ανησυχητικό”, προειδοποιεί ο Ζ.Μπορρέλ, εξ ονόματος των 27.

“Παρά τους πρόσθετους κινδύνους και τις προκλήσεις που προκύπτουν από την πανδημία COVID-19, δημοσιογράφοι και εργαζόμενοι στα μέσα ενημέρωσης ανά τον κόσμο συνεχίζουν το κρίσιμο έργο τους, ενίοτε υπό δύσκολες συνθήκες. Δίνουν φωνή στα πιο ευάλωτα μέλη της κοινωνίας, μεριμνώντας ώστε να γίνουν γνωστές οι ιστορίες τους. Μεταδίδουν μαρτυρίες από λιγότερο προσβάσιμες περιοχές, συμπεριλαμβανομένων των ζωνών συγκρούσεων. Παρέχουν ουσιαστικές πληροφορίες σχετικά με τις επιπτώσεις της πανδημίας σε διάφορα μέρη του κόσμου, οι οποίες είναι συχνά καταστροφικές, καθώς και ενθαρρυντικές ιστορίες αλληλεγγύης και θάρρους”, αναφέρει στο μήνυμά του ο Ύπατος Εκπρόσωπος.

Όπως περαιτέρω σημειώνει “ο ρόλος των δημοσιογράφων είναι καίριος για τη διευκόλυνση του διαλόγου σχετικά με το πώς μπορούν οι κοινωνίες να είναι καλύτερα προετοιμασμένες για προκλήσεις όπως αυτές που αντιμετωπίζουμε σήμερα και, εντέλει, πώς μπορούν να ενισχύσουν την ασφάλεια, την ευημερία και τη βιωσιμότητά τους. Οι δημοσιογράφοι πρέπει να μπορούν να επιτελούν το έργο τους ελεύθερα.”

“Σήμερα, ίσως περισσότερο από ποτέ, η ελευθερία του Τύπου αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο των δημοκρατικών κοινωνιών, που μπορούν να ευδοκιμήσουν μόνο αν οι πολίτες έχουν πρόσβαση σε αξιόπιστες πληροφορίες και τη δυνατότητα να κάνουν συνειδητές επιλογές”, τονίζει ο Ζ.Μπορρέλ.

“Η δημοσιογραφία συμβάλλει στον εντοπισμό και την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης”, εξηγεί.

Σημειώνει δε ότι “σε πάρα πολλές χώρες, οι δημοσιογράφοι υπόκεινται σε περιοριστική νομοθεσία, κάποιες φορές με πρόσχημα την κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω της COVID-19, η οποία υπονομεύει την ελευθερία της έκφρασης και την ελευθερία του Τύπου”.

“Τα φαινόμενα διακοπής της λειτουργίας του διαδικτύου και συγκεκριμένων ιστοτόπων πολλαπλασιάζονται. Οι δημοσιογράφοι, ιδίως οι γυναίκες, πέφτουν θύματα εκστρατειών δυσφήμισης, οικονομικών πιέσεων και επιθέσεων από κυβερνητικά ή κομματικά μέσα ενημέρωσης, που συχνά τις αναγκάζουν να αυτολογοκρίνονται. Πάρα πολλοί δημοσιογράφοι υφίστανται παρενόχληση, συλλαμβάνονται ή φυλακίζονται αυθαίρετα. Πάρα πολλοί είναι αυτοί που έχουν χάσει τη ζωή τους γιατί επιτελούν το έργο τους”, υπενθυμίζει ο Μπορρέλ.

“Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταβάλλει προσπάθειες, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας στην υγεία, στα ανθρώπινα δικαιώματα και στον κοινωνικοοικονομικό τομέα, συμπεριλαμβανομένων των μέσων ενημέρωσης”, αναφέρει.

“Διατηρώντας την άτεγκτη στάση της όσον αφορά την ανάγκη σεβασμού της ελευθερίας της έκφρασης, η ΕΕ εστιάζει επίσης στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης σχετικά με την πανδημία COVID-19. Σ’ αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η προώθηση αξιόπιστων πηγών, ο υποβιβασμός ψευδούς ή παραπλανητικού περιεχομένου και η αφαίρεση παράνομου περιεχομένου”, καταγράφει.

“Οι δράσεις αυτές μπορούν να έχουν αποτέλεσμα μόνο εάν βασίζονται στην ευσυνειδησία θαρραλέων δημοσιογράφων, αφοσιωμένων στο έργο τους, οι καθημερινές προσπάθειες των οποίων καθιστούν τις κοινωνίες μας πιο ασφαλείς, δίκαιες και δημοκρατικές”, αναφέρει.

“Σήμερα, η ΕΕ επαναλαμβάνει με έμφαση ότι εξακολουθεί να υποστηρίζει τον καίριο ρόλο των ανεξάρτητων και αξιόπιστων μέσων ενημέρωσης σε ολόκληρο τον κόσμο. Η ελευθερία του Τύπου είναι δικαίωμα, όχι μόνο των επαγγελματιών των μέσων ενημέρωσης, αλλά του καθενός μας”, καταλήγει ο Ύπατος Εκπρόσωπος.
Ταμείο στήριξης έκτακτης ανάγκης για τα ΜΜΕ
Για την αντιμετώπιση της κρίσιμης κατάστασης που αντιμετωπίζουν τα ΜΜΕ, μέλη της επιτροπής πολιτισμού του ΕΚ ζήτησαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει την δημιουργία ενός ταμείου έκτακτης ανάγκης για τα ΜΜΕ και τον Τύπο.
Έχουν ήδη ληφθεί ορισμένα μέτρα για την υποστήριξη της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης και την προστασία των δημοσιογράφων. Τον Μάρτιο του 2020, η Ευρωπαϊκή Ένωση διέθεσε 5,1 εκατομμύρια ευρώ για τη χρηματοδότηση έργων με στόχο τον εντοπισμό και την πρόληψη παραβιάσεων της ελευθερίας του Τύπου, τον εντοπισμό κινδύνων για τον πλουραλισμό και τη στήριξη διασυνοριακών ερευνών.

 

Είπαν για την ελευθεροτυπία
“Η μεγαλύτερη απειλή για την ελευθερία είναι η απουσία κριτικής”, Γόλε Σουίνκα, συγγραφέας θεάτρου, Νιγηρία 1987
“Ο ελεύθερος Τύπος μπορεί να είναι είτε καλός είτε κακός, όμως σίγουρα χωρίς ελευθερία δεν μπορεί να είναι τίποτα εκτός από κακός”, Αλμπέρ Καμί, συγγραφέας, Γαλλία 1960
“Δώσε μου την ελευθερία να γνωρίζω, να διατυπώνω άποψη και να αμφισβητώ ελεύθερα πάνω από κάθε άλλη ελευθερία”, Τζον Μίλτον, συγγραφέας, Βρετανία 1644
“Οι δημοσιογράφοι πρέπει να ψάχνουν και να λένε την αλήθεια, γιατί είμαστε η φωνή εκατομμυρίων σιωπηλών”,  Ράτζια Μπάτι, δημοσιογράφος, Πακιστάν 1994

Τ0 ΑΚΕΛ
” Με την ευκαιρία της σημερινής μέρας, το ΑΚΕΛ εκφράζει την εκτίμηση του προς τους δημοσιογράφους εκείνους που μέσα σε αντίξοες συνθήκες τιμούν το λειτούργημα και την αποστολή τους, που τολμούν να ελέγχουν και να κρίνουν την πολιτική και οικονομική εξουσία, που αναδεικνύουν τα πραγματικά λαϊκά προβλήματα, που διατυπώνουν με τεκμηρίωση και παρρησία την άποψή τους”, αναφέρει σε ανακοίνωση του το ΑΚΕΛ και προσθέτει:  
“Σε όλο τον κόσμο, ακόμη και στα κράτη μέλη της ΕΕ, οι δημοσιογράφοι συνεχίζουν να αποτελούν στόχο πιέσεων, απειλών, παρενοχλήσεων αλλά και θανάσιμων επιθέσεων. Η ελευθερία του Τύπου πλήττεται εξίσου και από κυβερνητικές και πολιτικές παρεμβάσεις, από την εξάρτηση από τη διαφήμιση η οποία με τη σειρά της συνδέεται με ισχυρά συμφέροντα, από την ιδιοκτησιακή υπερσυγκέντρωση ΜΜΕ και το ψηφιακό ολιγοπώλιο, από τη διαπλοκή ιδιοκτητών ΜΜΕ με το οικονομικοπολιτικό κατεστημένο.
Το Ευρωκοινοβούλιο έχει αναγνωρίσει ότι στην Ευρώπη έχουν επιδεινωθεί οι συνθήκες ουσιαστικής ελευθερίας, πολυφωνίας και ανεξαρτησίας των μέσων ενημέρωσης από πολιτικές πιέσεις και οικονομικά συμφέροντα. Την ίδια ώρα, η εργασιακή ανασφάλεια των δημοσιογράφων εντείνει το φαινόμενο της αυτολογοκρισίας, όπως τεκμηριώνει και μελέτη του Συμβουλίου της Ευρώπης. Η ελευθερία γνώμης υπονομεύεται όταν ο δημοσιογράφος αναγκάζεται να εργάζεται ανασφάλιστος και υποαμειβόμενος.
Η πανδημία έχει επιδεινώσει δραματικά τις προοπτικές βιωσιμότητας ιδιαίτερα του έντυπου Τύπου, με σοβαρές συνέπειες για το μέλλον της ελευθεροτυπίας και της ποιότητας της δημοσιογραφίας στον τόπο μας.

Η ανεξάρτητη δημοσιογραφία δεν μπορεί να διασφαλιστεί από την αγορά και τους κανόνες της. Η Πολιτεία έχει καθήκον να προστατεύει και να προωθήσει, με μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και στήριξη, ένα πολυφωνικό, ανεξάρτητο και ελεύθερο τοπίο μέσων ενημέρωσης, το οποίο είναι απαραίτητο για να υπάρχουν στην πράξη το θεμελιώδες δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης και της αντικειμενικής ενημέρωσης”.

ΕΔΕΚ : Σεβασμός και στήριξη στους Λειτουργούς Τύπου. 
Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα Ελευθερίας του Τύπου το Κ. Σ. ΕΔΕΚ εκφράζει το σεβασμό του προς τους Λειτουργούς Τύπου που αγωνίζονται για την κατοχύρωση της ανεξάρτητης δημοσιογραφίας και συνεισφέρουν στην ελευθεροτυπία, τον πλουραλισμό και την ελεύθερη διακίνηση ιδεών. Ανακοίνωση της ΕΔΕΚ αναφέρει:
“Οι Λειτουργοί Τύπου υπήρξαν τα πρώτα θύματα της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης αλλά και των οικονομικών επιπτώσεων που προέκυψαν από την πανδημία. Παρά τη σημαντική μείωση του μισθού τους συνεχίζουν νυχθημερόν να παλεύουν για τη διάδοση των ειδήσεων και την ορθή ενημέρωση και πληροφόρηση των πολιτών χωρίς ωράριο, χωρίς αργίες και χωρίς ικανοποιητική αμοιβή.
Η πανδημία έπληξε σημαντικά και την έντυπη δημοσιογραφία η οικονομική στήριξη της οποίας είναι επιβεβλημένη. Κανένας αγώνας ταχύτητας διαδικτυακής διάδοσης μίας είδησης δεν μπορεί να αντικαταστήσει την αμερόληπτη και εμπεριστατωμένη ανάλυση και τη γραπτή είδηση στον έντυπο Τύπο.
Για την ΕΔΕΚ η ελευθεροτυπία και ο πλουραλισμός είναι συνώνυμα της Δημοκρατίας. Γι’ αυτό εμμένουμε στην κατοχύρωση των δικαιωμάτων των Λειτουργών Τύπου ως απαραίτητο στοιχείο για την απρόσκοπτη συνέχιση των δημοκρατικών αρχών”.

Share this post