Πάφου Τυχικός: «Χρειάζεται ενόραση και τόλμη». -Χειροτονήθηκε ο νέος Μητροπολίτης.

Πάφου Τυχικός: «Χρειάζεται ενόραση και τόλμη». -Χειροτονήθηκε ο νέος Μητροπολίτης.

Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος: “Η Εκκλησία του Χριστού απέκτησεν άλλον ένα άξιον καθ’ όλα Ιεράρχην”

Του Α. Βικέτου

ΦΩΤΟ: Μιχ. Γεωργιάδης

Αρχιερείς, κληρικοί και λαϊκοί , με  ένα στόμα και μια καρδιά,  αναφώνησαν την Β’ Κυριακή των Νηστείων του 2023 “ΑΞΙΟΣ!”, ευχόμενοι πολύκαρπη ποιμεντορία στον νέο Μητροπολίτη Πάφου Τυχικό, του οποίου η εις Επίσκοπον χειροτονία έγινε  από τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Γεώργιο στον Καθεδρικό Ναό του Αποστόλου Βαρνάβα.

Ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος , ο οποίος χοροστάτησε  στον Όρθο , περιβλήθει  τον αρχιερατικό μανδύα, δώρο του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου κατά την πρόσφατη Ειρηνική Επίσκεψη του στην Εκκλησία Κωνσταντινουπόλεως. 

Στην Θεία Λειτουργία, με τον Αρχιεπίσκοπο Γεώργιο συλλειτούργησαν 12  μέλη της Ιεράς Συνόδου. Απουσίασαν ο Μητροπολίτης Μόρφου Νεόφυτος , ο οποίος διαφωνεί με την μνημόνευση του Μητροπολίτη Κιέβου& πάσης Ουκρανίας Επιφάνιου, και ο Ηγούμενος Μαχαιρά , Επίσκοπος Λήδρας Επιφάνιος, διότι χθες βράδυ προέστη αγρυπνίας στην Μονή του. Παρέστησαν συμποσευχόμενοι στον σολέα του Καθεδρικού Ναού ο Μητροπολίτης Κύκκου Νικηφόρος , ο Μητροπολίτης Βόστρων και Έξαρχος του Παναγίου Τάφου , Τιμόθεος και ο Έξαρχος του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, Επίσκοπος Νιτρίας Νικόδημος. Την κυβέρνηση εκπροώπησε ο υπουργός  Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Πέτρος Ξενοφώντος. 

Στο τέλος της Δοξολογίας ο Αχιεπίσκοπος Γεώργιος και οι συλλειτουργήσαντες Αρχιερείς έλαβαν την θέση τους στον σολέα του Ναού.

  Ο εψηφισμένος Επίσκοπος Τυχικός έλαβε την ευλογία του Αρχιεπισκόπου, από του οποίου τα αρχιερατικά χέρια αξιώθηκε της χάριτος των δύο πρώτων βαθμών της Ιερωσύνης, και των συλλειτουργούντων Αρχιερέων. Από την Ωραία Πύληγ ανέγνωσε σε τρία μέρη την Ομολογία Πίστεως.

Πριν από το Αποστολικό  ανάγνωμα δύο αρχιμανδρίτες προσέφεραν τον εψηφισμένο Επίσκοπο Τυχικό στον Αρχιεπίσκοπο Γεώργιο, ο οποίος τον οδήγησε στο Ιερό Βήμα. Εκεί έκανε τρεις κύκλους γύρω από την Αγία Τράπεζα , υποβασταζόμενος κάθε φορά, σύμφωνα με τα πρεσβεία,  από άλλους Αρχιερείς. Ασπάστηκε  τις τέσσερις γωνίες της, το Ιερό Ευαγγέλιο και το χέρι του Αρχιεπισκόπου. Όλοι έψελναν  τα συνήθη Τροπάρια,«Άγιοι Μάρτυρες, Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός,» και το «Ησαία χόρευε.»

Στην συνέχεια ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος στάθηκε  προ της Αγίας Τραπέζης.  Ο εψηφισμένος Επίσκοπος Τυχικός έκλινε και τα δύο  γόνατα, ενώ έθεσε τα χέρια του πάνω  στην Αγία Τράπεζα . Ο Αρχιεπίσκοπος έθεσε επί της κεφαλής του το  Ωμοφόριον και το Άγιον Ευαγγέλιον και εκφώνησε : Η θεία Χάρις, η πάντοτε τα ασθενή θεραπεύουσα, και τα ελλείποντα αναπληρούσα, προχειρίζεται Τυχικόν, τον Θεοφιλέστατον Πρεσβύτερον Επίσκοπον της Θεοσώστου Μητροπόλεως Πάφου, ευξώμεθα ούν υπέρ αυτού, ίνα έλθη επ’ αυτόν η χάρις του Παναγίου Πνεύματος”. Οι ευρισκόμενοι Αρχιερείς και κληρικοί στο Ιερό και οι ιεροψάλτες εκτός έψελναν το «Κύριε, ελέησον»(γ’). Ο Αρχιεπίσκοπος έκανε τρεις Σταυρούς  επί της κεφαλής του χειροτονουμένου,  και έχοντας επ΄αυτού την δεξιά χείρα , εύχηθηκε  χαμηλοφώνως:“Δέσποτα Κύριε, ο Θεός ημών, ο νομοθετήσας ημίν διά του πανευφήμου σου Αποστόλου Παύλου, βαθμών και ταγμάτων τάξιν, εις το εξυπηρετείσθαι, και λειτουργείν τοις σεπτοίς, και αχράντοις σου Μυστηρίοις εν τω αγίω σου Θυσιαστηρίω, πρώτον Αποστόλους, δεύτερον Προφήτας, τρίτον Διδασκάλους. Αυτός, Δέσποτα των απάντων, και τούτον τον ψηφισθέντα, και αξιωθέντα υπεισελθείν τον Ευαγγελικόν ζυγόν, και την Αρχιερατικήν αξίαν, διά της χειρός εμού του αμαρτωλού,και των συμπαρόντων Λειτουργών και Συνεπισκόπων, τη επιφοιτήσει και δυνάμει, και χάριτι του Αγίου σου Πνεύματος, ενίσχυσον, ως ενίσχυσας τους αγίους σου Αποστόλους, και Προφήτας, ως έχρισας τους Βασιλείς ,ως ηγίασας τους Αρχιερείς, και ανεπίληπτον αυτού την Αρχιερωσύνην απόδειξον, και πάση σεμνότητι κατακοσμών, άγιον ανάδειξον, εις το άξιον γενέσθαι, του αιτείν αυτόν τα προς σωτηρίαν του λαού, και επακούειν σε αυτού. Ότι ηγίασταί σου το όνομα και δεδόξασταί σου η Βασιλεία, του Πατρός, και του Υιού, και του αγίου Πνεύματος, νυν και αεί,και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν”.

Επίσης, ο Αρχιεπίσκοπος και πάλι μυστικώς ανέγνωσε την ευχή: Κύριε, ο Θεός ημών, ο διά το μη δύνασθαι την ανθρώπου φύσιν την της Θεότητος υπενεγκείν ουσίαν, τη ση οικονομία ομοιοπαθείς διδασκάλους καταστήσας, τον σον επέχοντας θρόνον, εις το αναφέρειν σοι θυσίαν, και προσφοράν υπέρ παντός του λαού σου συ, Χριστέ, και τούτον τον αναδειχθέντα οικονόμον της αρχιερατικής χάριτος, ποίησον μιμητήν σου του αληθινού Ποιμένος, τιθέντα την ψυχήν αυτού υπέρ των προβάτων σου, οδηγόν είναι τυφλών, φως των εν σκότει, παιδευτήν αφρόνων, διδασκαλον νηπίων, φωστήρα εν κόσμω ίνα, καταρτίσας τας ψυχάς τας εμπιστευθείσας αυτώ επί της παρούσης ζωής, παραστή τω Βήματί σου ακαταισχύντως, και τον μέγαν μισθόν λάβη, ον ητοίμασας τοις αθλήσασιν υπέρ του κηρύγματος του Ευαγγελίου σου. Σον γαρ εστι το ελεείν και σώζειν ημάς, ο Θεός και σοι την δόξαν αναπέμπομεν, συν τω ανάρχω σου Πατρί, και τω Παναγίω και αγαθώ, και ζωοποιώ σου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν”.

Μετά  ο Αρχιεπίσκοπος και οι Αρχιερείς έφεραν τον χειροτονηθέντα  Επίσκοπο Τυχικό μπροστά από την Ωραία Πύλη,  τον ενέδυσαν με την αρχιερατική στολή και συνεχίστηκε η Θεία Λειτουργία. 

Πριν από την απόλυση της Θείας Λειτουργίας , την οποία έκανε ο νέος Μητροπολίτης , ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος έθεσε επί της κεφαλής του την αρχιερατική μίτρα και του παρέδωσε την ποιμαντορική ράβδο. 

Απευθυνόμενος στον Πάφου Τυχικό ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος , μεταξύ άλλων , τόνισε:

” Έργον του Επισκόπου είναι, σύμφωνα με το τρισσόν αξίωμα  του Κυρίου, το οποίο και ο ίδιος ο Επίσκοπος φέρει, η θεία διδαχή, ο αγιασμός των πιστών με τη χάρη των αγίων Μυστηρίων και η διαποίμανση της λογικής ποίμνης.

          Σ’ έναν κόσμο στον οποίο παρατηρείται, σήμερα, συστηματική παραποίηση των ανθρώπινων στόχων και εκφυλισμός των ανθρώπινων αναζητήσεων, σ’ ένα κόσμο που συμπνίγεται στη φθορά και στην άρνηση των πνευματικών αξιών, που έχει μειωμένη την αίσθηση της αμαρτίας, μα και που ταυτόχρονα έχει τη δυνατότητα άμεσης πρόσβασης σε όγκο δεδομένων και πλήθος πληροφοριών, καλείται ο Επίσκοπος να δράσει. Για να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες των καιρών θα πρέπει να διαθέτει γνώσεις πολλές και ποικίλες, πείρα υπολογίσιμη, αγιότητα μεγάλη.

Με ξεπερασμένη επιχειρηματολογία δεν είναι δυνατό να προσφερθεί στο σύγχρονο άνθρωπο το Ευαγγέλιο. Ούτε και είναι ορθό ο Επίσκοπος να παρουσιάζεται ως γνωσιολογικά πρωτόγονος. Ο σύγχρονος κόσμος χρειάζεται καθοδήγηση. Οδηγεί, όμως, μόνο εκείνος που προπορεύεται. Εκείνος, που οπισθοδρομεί εγκαταλείπεται από την εποχή του. Ο ουραγός το πολύ-πολύ να ακολουθήσει”.

Χωρίς να παραβλέπεις την ιδεολογία της εποχής μας θα κηρύξεις «τόν λόγον τον τοῦ Σταυροῦ» (Α΄ Κορ. α΄, 18). «Καί ὁ λόγος σου καί το κήρυγμά σου» θα είναι «οὐκ ἐν πειθοῖς ἀνθρωπίνης σοφίας λόγοις» (Α΄ Κορ. β΄, 4), «ἵνα ἡ πίστις ἡμῶν μη ἦ ἐν σοφίᾳ ἀνθρώπων ἀλλ ἐν δυνάμει Θεοῦ» (Α΄Κορ. β΄, 5).

Στον Μητροπολίτη Πάφου, ο οποίος κατέστει από σήμερα, αν και ο νεώτερος σε ηλικία,  ο δεύτερος τη τάξει στην Ιεραρχία της Εκκλησίας Κύπρου, δόθηκε ένα εγκόλπιο , δώρο του Οικουμενικού Πατριάρχη, που συνοδευόταν από “αδελφικό Γράμμα”. 

Στο Γράμμα του ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος , μεταξύ άλλων , τονίζει προς τον Μητροπολίτη Τυχικό: “Αι περί του προσώπου ημών λίαν αγαθαί πληροφορίαι αποτελούν δια την ημών Μετριότητα ασφαλές εχέγγυον , ότι η Εκκλησία του Χριστού απέκτησεν άλλον ένα άξιον καθ΄ όλα Ιεράρχην , όστις θα ευαρεστήση δια της διακονίας του  Θεώ και ανθρώποις” .

Κύπρου Γεώργιος προς Μητροπολίτη Πάφου by ARISTEIDIS VIKETOS on Scribd


Στην ομιλία του ο Μητροπολίτης Πάφου Τυχικός, μεταξύ άλλων, τόνισε:

” Ο Επίσκοπος σήμερα χρειάζεται να κατέχει στο ακέραιο την Ορθόδοξη Πίστη και Παράδοση ,κ να αγωνίζεται να τις ζει και εφαρμόζει με αυνέπεια και ύστερα να τις διδάσκει αυθεντικά στο ποίμνιο του. Χρειάζεται ενόραση και τόλμη για να συλλάβει τους παλμούς της εποχής του και να εγκύψει με την στοργή του Καλού Σαμαρείτου επάνω από τις ανοικτές πληγές της σημερινής ανθρωπότητος”. 

Επίσης, επεσήμανε ότι ο Επίσκοπος : “Χρειάζεται την αρετή αγίου, την σύνεση σοφού, την αυταπάρνηση μάρτυρος και το κηρυκτικό λόγο αποστόλου για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της μεγάλης αποστολής του και να αναδειχθεί ηγέτης αληθινός , ο οποίος θα οδηγεί τον λαό του Θεού ¨εις νομάς σωτηρίους¨”. 

Ο Μητροπολίτης Πάφου Τυχικός διένειμε το αντίδωρο και δέχθηκε τις ευχές Ιεραρχών, κλήρου και λαού. Μεταξύ αυτών προσήλθε , με δάκρυα στα μάτια,  ο πατέρας του, Χριστόδουλος Βρυώνης. Πατέρας και γιός εναγκαλίστηκαν θερμά και φωτογραφήθηκαν.

Στην ομιλία του ο κ. Τυχικός εξέφρασε ευγνώμονες ευχαριστίες προς τους κατά σάρκα γονείς του, Χριστόδουλο, που ζει στα Μέσανα της Πάφου, την από τριετίας “ουρανοπολίτισσα”, όπως την χαρακτήρισε μητέρα του Φρειδερίκη, στα πέντε αδέλφια του, στους πνευματικούς καθοδηγητές, πατέρες και  δασκάλους του. 

Μητροπολίτης Τυχικός: «Στὶς ἡμέρες μας ἰδιαιτέρως ὁ ἐπισκοπικὸς σταυρὸς καθίσταται βαρύτερος» by ARISTEIDIS VIKETOS on Scribd

Share this post