Π. Προδρόμου :Παραβιάζει την νομοθεσία η κ. Τ. Χατζητοφή

Π. Προδρόμου :Παραβιάζει την νομοθεσία η κ. Τ. Χατζητοφή

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος , Πρόδρομος Προδρόμου, απάντησε σήμερα γραπτώς σε ερωτήσεις, τις οποίες είχαμε θέσει, αναφορικά με τέσσερις συλημένες τοιχογραφίες που έχει βρει, σύμφωνα με δήλωση της , η κ. Τασούλα Χατζητοφή, ιδρύτρια και πρόεδρος του Μη Κυβερνητικού Οργανισμού

 Δημοσιεύουμε αυτούσιες τις απαντήσεις

ΕΡ: Με βάση ποιο νόμο της Κυπριακής Δημοκρατίας η κ. Τασούλα Χατζητοφή /ή και ο οργανισμός Walk Of Truth κατέχουν τις τοιχογραφίες;

ΑΠ: Δεν υπάρχει κάποια νομοθεσία που να επιτρέπει την κατοχή ή την κατακράτηση των τοιχογραφιών είτε από ιδιώτη είτε από κάποιο ιδιωτικό οργανισμό. Το γεγονός ότι τόσο η Εκκλησία όσο και το Τμήμα Αρχαιοτήτων διεκδικούν να έχουν λόγο για τις τοιχογραφίες αυτές δεν δικαιολογεί οποιονδήποτε άλλο να έχει ανάμιξη. Είναι θέμα του κράτους να αποφασίσει.

ΕΡ: Παρόλο ότι η κ. Χατζητοφή εκφράζει πρόθεση για επαναπατρισμό των τοιχογραφιών , τι σημαίνει η εκ μέρους της κατοχής τους για τέσσερα χρόνια;

ΑΠ: Η κατοχή των τοιχογραφιών, ασχέτως προθέσεων, συνιστά παραβίαση της νομοθεσίας. Το όλο ζήτημα εξετάζεται από το γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα, εφ’ όσον ενδέχεται να υπάρχουν και ποινικά αδικήματα. Αναμένεται η γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα.

ΕΡ:Η συντήρηση των τοιχογραφιών ήταν έργο της κ. Χατζητοφή και ιδιώτη συντηρητή ή του Τμήματος Αρχαιοτήτων , όπως έχει γίνει σε όλες τις άλλες περιπτώσεις;

ΑΠ: Η συντήρηση των τοιχογραφιών είναι πάντοτε αρμοδιότητα των κρατικών υπηρεσιών.

ΕΡ: Ανεξάρτητα από το θέμα του νόμιμου ιδιοκτήτη, το οποίο προβάλει η κ. Χατζητοφή για να δικαιολογήσει τον μη επαναπατρισμό, δεν όφειλε το κράτος να λάβει μέτρα και να προβεί σε ενέργειες, ώστε να διασφαλίσει τον επαναπατρισμό τους;

ΕΡ: Γιατί τα μέτρα αυτά δεν λήφθηκαν και δίδεται η εντύπωση ότι το κράτος δεν εφαρμόζει την σχετική νομοθεσία για επαναπατρισμό συλημένων και παράνομα εξαχθέντων από την Κύπρο έργων της πολιτιστικής της κληρονομιάς;

ΕΡ: Έχει δώσει η κ. Χατζητοφή συγκεκριμένα στοιχεία για τα δύο τελευταία σπαράγματα από την Κανακαριά;

Το κράτος και οι αρμόδιες υπηρεσίες παρακολουθούν διαρκώς το όλο ζήτημα και προβαίνουν στις ενδεδειγμένες ενέργειες. Το γεγονός ότι η υπόθεση βρίσκεται ενώπιον του Γενικού Εισαγγελέα μαρτυρά ότι το θέμα αντιμετωπίζεται αρμοδίως. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο, επειδή το θέμα τυγχάνει χειρισμού από το γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα, δεν κρίνεται σκόπιμο να κάνουμε άλλα σχόλια.Κοινή απάντηση για τα τρία πιο πάνω ερωτήματα.

 

Share this post