Οι Βρυξέλλες διαφωνούν με την Λευκωσία για το συρματόπλεγμα στον Αστρομερίτη

Οι Βρυξέλλες διαφωνούν με την Λευκωσία για το συρματόπλεγμα στον Αστρομερίτη

Οι Βρυξέλλες έχουν σοβαρές ενστάσεις ως προς την εφραρμογή από την Λευκωσία  του  κανονισμού  της “Πράσινης Γραμμής”  με την τοποθέτηση του συρματοπλέγματος στην περιοχή του Αστρομερίτη ως μέτρο αποτροπής της παράνομης διέλευσης άτυπων μεταναστών στις ελεύθερες περιοχές.

Ένα ζήτημα για το οποίο η ΕΕ αντέδρασε με τοποθέτηση της, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει ενημερωθεί επισήμως από πλευράς της Κυπριακής Δημοκρατίας για το συγκεκριμένο μέτρο. Η  Κυβέρνηση από την πλευρά της, υποστηρίζει πως παρόλο που δεν ήταν υποχρεωμένη να ενημερώσει , “καθώς το μέτρο δεν αφορά αλλαγή πολιτικής σε σχέση με την ¨Πράσινη Γραμμή¨, εντούτοις έχει ενημερώσει αρμοδίως την ΕΕ για την τοποθέτηση του συρματοπλέγματος”.

Παρόλα αυτά από πλευράς Κομισιόν επιμένουν ότι δεν υπήρξε ενημέρωση. Αυτό το οποίο διαπιστώνεται επίσης είναι η διαφορετική προσέγγιση επί του θέματος που αφορά τον κανονισμό από Λευκωσία και Βρυξέλλες. Αρμόδια πηγή της ΕΕ δήλωσε  πως η  Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έλαβε κοινοποίηση από την Κυπριακή Δημοκρατία σχετικά με “την κατασκευή ενός νέου φράχτη ή σχετικά με κάποια αλλαγή στην πολιτική της για την επιτήρηση της ¨Πράσινης Γραμμής¨”.

Σημείωσε μάλιστα πως ο Κανονισμός  στο Άρθρο 3 αναφέρει ότι «Η Κυπριακή Δημοκρατία επιτηρεί αποτελεσματικά όλο το μήκος της γραμμής, έτσι ώστε να αποθαρρύνει τα πρόσωπα από το να παρακάμπτουν τους ελέγχους στα σημεία διέλευσης του άρθρου 2 παράγραφος 4».

Επίσης, πρόσθεσε πως στο άρθρο 10, ο Κανονισμός  αναφέρει ότι «Οποιαδήποτε αλλαγή στην πολιτική της κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας όσον αφορά τη διέλευση προσώπων ή εμπορευμάτων παράγει αποτελέσματα μόνον εφόσον οι προτεινόμενες αλλαγές κοινοποιηθούν στην Επιτροπή και εφόσον η Επιτροπή δεν έχει εκφράσει την αντίρρησή της για αυτές εντός ενός μηνός».

Σε απάντηση στα όσα αναφέρονται στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με τη διαδικασία ενημέρωσης για το θέμα του φράκτη, το υπουργείο Εσωτερικών με ανακοίνωση του αναφέρει ότι, παρά το γεγονός ότι δεν προκύπτει υποχρέωση για την Κυπριακή Κυβέρνηση να ενημερώσει γραπτώς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το θέμα, επειδή καμία αλλαγή πολιτικής δεν συντελείται σε σχέση με την εφαρμογή του Κανονισμού για την ¨Πράσινη Γραμμή¨, εντούτοις στις 24 Φεβρουαρίου 2021 ενημερώθηκε o Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο και στις 25 Φεβρουαρίου η Ειδική Αντιπρόσωπος του ΓΓ ΟΗΕ στην Κύπρο και Επικεφαλής της UNFICYP. 

«Επαναλαμβάνουμε ότι η τοποθέτηση γίνεται στη βάση των προνοιών του άρθρου 3 του Κανονισμού που προνοούν την ξεκάθαρη υποχρέωση της Κυπριακής Δημοκρατίας για αποτελεσματική επιτήρηση όλου του μήκους της γραμμής έτσι ώστε, να αποτρέπεται η παράνομη διέλευση από υπηκόους τρίτων χωρών που δεν διαθέτουν άδεια παραμονής ή έγκυρο ταξιδιωτικό έγγραφο αλλά και να αποθαρρύνονται πρόσωπα από το να παρακάμπτουν τα επίσημα σημεία διέλευσης», καταλήγει το υπουργείο Εσωτερικών

Share this post