Οι ετήσιες εκθέσεις Ε.Υ.Π. και MİT

Οι ετήσιες εκθέσεις Ε.Υ.Π. και MİT

Χωρίς ιστοσελίδα στο διαδίκτυο η Κυπριακή Υπηρεσία Πληροφοριών (ΚΥΠ)

Στην  σημερινή (23.2.2024) τουρκική εφημερίδα  Milliyet ,  βρήκαμε την ενδιαφέρουσα είδηση ότι η τουρκική Υπηρεσία Πληροφοριών Millî İstihbarat Teşkilâtı , γνωστή από το ακρωνύμιο  MİT, δημοσιοποίησε την έκθεση της για το 2023. Ο τίτλος είναι:  “MİT 2023 Faaliyet Raporu’nu yayımladı: Oyun değiştirici hamleler” (Η MİT δημοσιεύει την Ετήσια Έκθεσή της για το 2023: Κινήσεις που αλλάζουν το παιχνίδι).  Την ίδια είδηση είχε και η εφημερίδα  Sabah.

Η είδηση μας ώθησε να αναζητήσουμε στο διαδίκτυο τι ακριβώς συμβαίνει με την Κυπριακή Υπηρεσία Πληροφοριών (ΚΥΠ) και την αντίστοιχη της Ελλάδος, την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.). Σε αντίθεση με τις Υπηρεσίες της Τουρκίας και της Ελλάδος δεν βρήκαμε έκθεση της ΚΥΠ. Επίσης , η Ε.Υ.Π και η MİT διαθέτουν ιστοσελίδες , ενώ δεν συμβαίνει το ίδιο με την Κ.Υ.Π. 

Η ελληνική Ε.Υ.Π

Στην ιστοσελίδα της Ε.Υ.Π αναφέρονται στην εισαγωγή τα εξής: “H Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών έχει ως σκοπό την πρόληψη, αποτροπή, ανάσχεση και εξουδετέρωση της κατασκοπευτικής και της τροµοκρατικής απειλής, µε στόχο τη θωράκιση της χώρας και την προάσπιση των εθνικών συµφερόντων.

Μέσα σε ένα απαιτητικό και πολυδιάστατο διεθνές περιβάλλον και απέναντι στις νέες προκλήσεις, που διαρκώς ανακύπτουν, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, το άριστα καταρτισµένο ανθρώπινο δυναµικό µας επιτελεί το έργο του µε εθνική συνείδηση, επαγγελµατισµό και αποφασιστικότητα”.

Η

Στις  21/11/2023 η Ε.Υ.Π. προχώρησε στην δημοσίευση της Ετήσιας Έκθεσης Προτεραιοτήτων και Τομέων Δράσης για το χρονικό διάστημα Σεπτέμβριος 2022 – Αύγουστος 2023 (Annual Report), εισάγοντας, όπως σημειώνεται, “για πρώτη φορά, στην Ελλάδα μια πρακτική που ακολουθούν και άλλες Υπηρεσίες Πληροφοριών του εξωτερικού”.

Επίσης, τονίζονται τα ακόλουθα: “Σε μια εποχή, που, υπό το φως της τρέχουσας επικαιρότητας, συνειδητοποιείται όλο και περισσότερο η σημασία, που έχει για την ασφάλεια κάθε χώρας και ιδίως για την Ελλάδα, η έγκαιρη συλλογή και ανάλυση πληροφοριών, η Έκθεση παρέχει τη δυνατότητα στο κοινό να ενημερωθεί για το πολύπλευρο έργο που πραγματοποιεί καθημερινά η Υπηρεσία για την προάσπιση της εθνικής ασφάλειας και των εθνικών συμφερόντων της χώρας.

Στην Έκθεση αποτυπώνονται οι κύριες προτεραιότητες και οι βασικοί τομείς δράσης της Ε.Υ.Π. και περιγράφονται συνοπτικά κίνδυνοι που αντιμετωπίστηκαν στα πεδία εξωτερικών απειλών, κατασκοπευτικών δράσεων, τρομοκρατίας, παράνομης μετανάστευσης, οργανωμένου εγκλήματος, κυβερνοασφάλειας και νέων τεχνολογιών, αλλά και η προετοιμασία της Υπηρεσίας για τις ποικίλες προκλήσεις του μέλλοντος.

Επιπλέον, αναφέρονται σημαντικές πρωτοβουλίες που ελήφθησαν για τη μετεξέλιξη της Υπηρεσίας, όπως νομοθετικές πρωτοβουλίες, διαδικασίες αναδιάρθρωσης και ενέργειες για την ποιοτική αναβάθμιση του προσωπικού, με παράλληλη ιδιαίτερη μέριμνα για τη διαρκή εξασφάλιση ισορροπίας μεταξύ ασφάλειας και ατομικών δικαιωμάτων.

Βεβαίως, η ετήσια Έκθεση είναι αναπόφευκτα επιλεκτική και ελλειπτική, ακριβώς όπως απαιτεί η φύση μιας Υπηρεσίας Πληροφοριών. Περιλαμβάνει όμως όλα εκείνα τα στοιχεία, που, χωρίς να θέτουν σε κίνδυνο τη λειτουργία και αποτελεσματικότητά της, βοηθούν στην κατανόηση, όχι μόνο του τρόπου δράσης και των προτεραιοτήτων της Ε.Υ.Π., αλλά και της σημασίας της Εθνικής Ασφάλειας για τη χώρα, του εύρους των σύγχρονων απειλών και της ανάγκης για αποτελεσματικά μέτρα προστασίας”.

Ολόκληρη η Έκθεση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ε.Υ.Π. στον παρακάτω υπερσύνδεσμο: Ετήσια Έκθεση

Η πρώτη ετήσια έκθεση της Ε.Υ.Π. by ARISTEIDIS VIKETOS on Scribd

 

Η έκθεση της MİT για το 2023
 

Η Milliyet στο δημοσίευμα της γράφει ότι ο διευθυντής   της MİT, İbrahim Kalın,  δήλωσε: «Η MİT (Millî İstihbarat Teşkilâtı)  συνέβαλε σε πολλές κινήσεις που άλλαξαν το παιχνίδι το 2023 στο πλαίσιο των υπέρτατων συμφερόντων του κράτους μας. Έχει πραγματοποιήσει επιχειρησιακές μελέτες σε περιοχές όπως η Συρία, η Ουκρανία, η Λιβύη και το Ναγκόρνο-Καραμπάχ και έχει πραγματοποιήσει επιτυχημένες αποστολές».

 Στην εισαγωγή της έκθεσης, ο Kalın δήλωσε ότι ο οργανισμός συνεχίζει να εκπληρώνει αποφασιστικά τα καθήκοντα και τις δραστηριότητές του,  “που αποσκοπούν στην εξάλειψη των υφιστάμενων και δυνητικών απειλών που απευθύνονται στην ύπαρξη, την ανεξαρτησία, την ακεραιότητα, την ασφάλεια, τη συνταγματική τάξη της Δημοκρατίας της Τουρκίας και όλα τα στοιχεία που συνθέτουν την εθνική της εξουσία”.

«Υβριδική καταπολέμηση υβριδικών απειλών»

Εξάλλου , σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolou ,  o  Kalın ανέφερε: 

«Στον σημερινό κόσμο, όπου οι απειλές έχουν γίνει υβριδικές και παραδοσιακές και οι συμβατικές μέθοδοι ασφάλειας και διπλωματίας είναι ανεπαρκείς, η MIT έχει υιοθετήσει μια υβριδική μέθοδο μάχης στην οποία όλες οι πληροφορίες, οι αναλυτικές και επιχειρησιακές δυνατότητες αλληλεπιδρούν ενάντια στην ασύμμετρη τρομοκρατική απειλή που αντιμετωπίζει η χώρα μας.

 

ΦΩΤΟ: sabah.com/turkey

Βλέποντας την τεχνολογία ως την πολλαπλασιαστική δύναμη της νοημοσύνης, ο Οργανισμός επωφελείται από ευκαιρίες και δυνατότητες όπως η ανθρώπινη νοημοσύνη, η νοημοσύνη σήματος, η ηλεκτρονική νοημοσύνη, η νοημοσύνη στον κυβερνοχώρο, η νοημοσύνη εικόνας, η δορυφορική νοημοσύνη, οι τεχνολογίες UAV/UCAV, η ανάλυση μεγάλων δεδομένων και οι εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης στις μελέτες του”.

Υπογραμμίζοντας τη σημασία του συντονισμού μεταξύ των υπηρεσιών στις μελέτες πληροφοριών και ασφάλειας, ο Kalın σημείωσε ότι η  MİT συντονίστηκε με τους αρμόδιους θεσμούς σε πολλά θέματα πληροφοριών πέρυσι και πραγματοποίησε πολλές κοινές επιχειρήσεις ενεργώντας από κοινού με τις δυνάμεις ασφαλείας.

«Οι προσπάθειες για την αποκρυπτογράφηση της πορείας δράσης των οργανώσεων συνεχίστηκαν»

Επισημαίνοντας ότι η MİT συνεχίζει να προχωρά πέρα από τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τρομοκρατικούς στόχους και συνεχίζει να καταστρέφει τον στόχο στις αντιτρομοκρατικές προσπάθειές της, ο Kalın δήλωσε: «Σε αυτό το πλαίσιο, εκτός από την εξουδετέρωση των ηγετικών στελεχών, συνεχίστηκαν οι προσπάθειες για την αποκρυπτογράφηση της πορείας δράσης των οργανώσεων. Ως αποτέλεσμα των διασυνοριακών επιχειρήσεων που πραγματοποιήθηκαν το 2023, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, ένας μεγάλος αριθμός ηγετών του PKK / KCK εξουδετερώθηκε και καταστράφηκαν κρίσιμες εγκαταστάσεις υποδομής που ανήκουν στην οργάνωση.

Τα κεντρικά κτήρια της MİT στην Άγκυρα/ΦΩΤΟ: sabah.com/turkey

Αναφερόμενος στο γεγονός ότι πολλά στοιχεία της οργάνωσης, συμπεριλαμβανομένων των δραστών τρομοκρατικών ενεργειών, μεταφέρθηκαν στη χώρα από το εξωτερικό, ο Kalın είπε: «Η MİT, η οποία έκανε την οργάνωση ορατή αποκρυπτογραφώντας τις μυστικές δομές της FETÖ και τις μυστικές μεθόδους επικοινωνίας της, μετέφερε τον αγώνα σε διεθνή διάσταση εξασφαλίζοντας την έκδοση μελών της FETÖ που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό στη χώρα μας. Ο αποφασιστικός αγώνας που διεξάγεται έχει κάνει τα μέλη της FETÖ να αισθάνονται ότι βρίσκονται υπό την παρακολούθηση του κράτους μας όπου κι αν βρίσκονται στον κόσμο».

Ο  Kalın, αφού  επέστησε  την προσοχή στις επιχειρήσεις που διεξάγονται σε περιοχές όπου αυτές οι οργανώσεις αποτελούν απειλή για τα συμφέροντα της χώρας, με την κατανόηση της καταπολέμησης των ριζοσπαστικών οργανώσεων σε παγκόσμιο,  είπε: «Τα μέλη υψηλού επιπέδου των οργανώσεων, ειδικά ο λεγόμενος ηγέτης του DAESH, Al-Qurayshi, έχουν εξουδετερωθεί, οι προσπάθειες των ριζοσπαστικών οργανώσεων να δράσουν εναντίον της χώρας μας έχουν αποτραπεί και οι δομές τους έχουν εκτεθεί και οι δραστηριότητές τους έχουν διαταραχθεί». Επίσης,  δήλωσε  ότι “βρίσκονται σε εξέλιξη προσπάθειες για την εξουδετέρωση της ηγεσίας των ακροαριστερών τρομοκρατικών οργανώσεων και ότι η απειλή που θέτουν οι οργανώσεις στην Τουρκία από γειτονικές χώρες, ειδικά τη Συρία, έχει αποφευχθεί”.

Αναφερόμενος στην καταπολέμηση των οργανώσεων οργανωμένου εγκλήματος, ο Καλίν τόνισε επίσης ότι καταβάλλονται προσπάθειες για την πρόληψη των δραστηριοτήτων των λαθρεμπόρων ανθρώπων, των παράτυπων μεταναστών, των λαθρεμπόρων ναρκωτικών και των μελών οργανώσεων οργανωμένου εγκλήματος και των συνοριακών περασμάτων.

«Επικεντρωμένοι στη στρατηγική νοημοσύνη»

Δίνοντας έμφαση στη “στρατηγική, επιδέξια και μετασχηματιστική ηγεσία του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν”, ο διευθυντής  Kalın αναφέρει στην εισαγωγή της Έκθεσης:

«Αναπτύσσοντας τις δυνατότητές του προς αυτή την κατεύθυνση, η MİT επικεντρώνεται σε τακτικές και επιχειρησιακές διαδικασίες, καθώς και σε στρατηγικές πληροφορίες στο πλαίσιο της αυξανόμενης γεωπολιτικής σημασίας και αποτελεσματικότητας της Τουρκίας. Ενεργώντας με γνώμονα το κράτος σε όλα τα θέματα στρατηγικής σημασίας, από την εξωτερική πολιτική έως την ενέργεια, από την επισιτιστική ασφάλεια έως τις περιφερειακές συγκρούσεις, ο Οργανισμός εργάζεται για την ανάπτυξη νέων ευκαιριών και δυνατοτήτων προστατεύοντας τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της χώρας μας για όλους τους λόγους».

Δηλώνοντας ότι ο οργανισμός συνεχίζει τις δραστηριότητές του σε κάθε τομέα όπου η Τουρκία έχει παρουσία σύμφωνα με το όραμά της να ακολουθήσει μια προληπτική πολιτική σε όλες τις περιοχές, ο Kalın σημείωσε :

«Σε αυτό το πλαίσιο, η  MİT συνέβαλε σε πολλές κινήσεις που άλλαξαν το παιχνίδι το 2023 στο πλαίσιο των υπέρτατων συμφερόντων του κράτους μας, πραγματοποίησε επιχειρησιακές μελέτες και πραγματοποίησε επιτυχημένες αποστολές σε τομείς όπως η Συρία, η Ουκρανία, η Λιβύη και το Ναγκόρνο-Καραμπάχ. Στο πλαίσιο των διπλωματικών δραστηριοτήτων στον τομέα των πληροφοριών που διεξάγονται λαμβάνοντας υπόψη την ισορροπία συνεργασίας και ανταγωνισμού στις σχέσεις με τους συνομιλητές, καταβάλλονται προσπάθειες να τεθούν ευαίσθητα ζητήματα που σχετίζονται με την εξωτερική πολιτική της χώρας μας σε επίπεδο που θα αποτελέσει τη βάση για επίσημες διαπραγματεύσεις στη διεθνή σκηνή».

Αναφερόμενος στην ανθρωπιστική τραγωδία στη Γάζα, ο Καλίν υπογράμμισε ότι η οργάνωση συνεχίζει εντατικά τη διπλωματία πληροφοριών για τον τερματισμό των ισραηλινο-παλαιστινιακών συγκρούσεων, την καθιέρωση κατάπαυσης του πυρός, ανοίγοντας το δρόμο για την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας σε αμάχους και ανταλλαγές ομήρων.

«Η Δημοκρατία της Τουρκίας δεν είναι μια ελεύθερη περιοχή κατασκοπείας»

Στην εισαγωγική επιστολή του, ο διευθυντής της MİT  επεσήμανε επίσης την εξάρθρωση των δικτύων κατασκοπείας που οι ξένες υπηρεσίες πληροφοριών προσπαθούν να πραγματοποιήσουν εντός των συνόρων της Τουρκίας.

Ο Kalın δήλωσε: «Η  MİT παρακολουθεί και διαταράσσει τις δραστηριότητες των ξένων υπηρεσιών, των διεθνών οργανισμών, των εταιρειών ασφάλειας και πληροφοριών και των ατόμων και των δομών που συνδέονται με αυτές που συνεχίζουν να διεξάγουν κατασκοπεία, καταστροφικές-αυτονομιστικές δραστηριότητες, σαμποτάζ και ψυχολογικές επιχειρήσεις εναντίον της χώρας μας. Τέλος, όπως και στην περίπτωση της αποκρυπτογράφησης του δικτύου κατασκοπείας του Ισραήλ, ο Οργανισμός λαμβάνει σοβαρά υπόψη σε κάθε περίπτωση ότι η Δημοκρατία της Τουρκίας δεν είναι μια ελεύθερη περιοχή κατασκοπείας».

Ο Kalın πρόσθεσε επίσης ότι όσον αφορά την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, η MİT εντόπισε πολλές επιθέσεις στον κυβερνοχώρο εναντίον κυβερνητικών αξιωματούχων και κρίσιμων θεσμών το 2023 και διασφάλισε τη λήψη μέτρων.  Υιοθετεί τα ζητήματα της ανάληψης ενεργού ρόλου στο πεδίο, εστιάζοντας σε επιχειρησιακές δραστηριότητες, κατευθύνοντας το πεδίο υπέρ των εθνικών μας συμφερόντων σε κοντινές γεωγραφικές περιοχές και ζώνες συγκρούσεων, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός συστήματος σε ασταθείς γεωγραφικές περιοχές, παρέχοντας μια διάσταση πληροφοριών στην προσέγγιση του κράτους μας στα γεγονότα, διεξάγοντας ενεργή διπλωματία πληροφοριών και αποτρέποντας διπλωματικά διαλείμματα. Στον σημερινό κόσμο, όπου οι απειλές έχουν γίνει υβριδικές και παραδοσιακές και οι συμβατικές μέθοδοι ασφάλειας και διπλωματίας είναι ανεπαρκείς, η MİT  έχει υιοθετήσει μια υβριδική μέθοδο αγώνα ενάντια στην ασύμμετρη τρομοκρατική απειλή που αντιμετωπίζει η χώρα μας, στην οποία αλληλεπιδρούν όλες οι πληροφορίες, οι αναλυτικές και επιχειρησιακές δυνατότητες. Ο Οργανισμός αλλάζει συνεχώς και βελτιώνει τις μεθόδους του για την καταπολέμηση της εξέλιξης των απειλών».

To κείμενο της έκθεσης της MİT είναι μέχρι τώρα αναρτημένο στην ιστοσελίδα της στην τουρκική γλώσσα και δεν έχει μετφραστεί στά αγγλικά 

Ο απολογισμός της MİT by ARISTEIDIS VIKETOS on Scribd

 

Διοικητής Ε.Υ.Π.

Θεμιστοκλής Δεμίρης

Γεννήθηκε στην Αθήνα.
Σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες στο Πάντειο Πανεπιστήμιο (1971 – 1975) και έκανε μεταπτυχιακό (master) στη Μεσανατολική Πολιτική στο Ινστιτούτο Μεσογειακών και Αραβικών Σπουδών (1976 – 1977).
Στο διάστημα 1978 – 1981, εργάστηκε ως δημοσιογράφος (εξωτερικός συνεργάτης) στην επιθεώρηση
«Πολιτικά Θέματα» και ως διευθυντής σύνταξης στα περιοδικά “Computer Age”, “Plant”, “Equip”,
«Αγροτική Περιουσία».
Το 1981 εισήλθε στη Διπλωματική Ακαδημία του Υπουργείου Εξωτερικών και ορκίστηκε Διπλωματικός
Ακόλουθος το 1982.
Μέχρι και το 1984 εργάστηκε ως Ακόλουθος και Γραμματέας Γ΄ στην Κρυπτογραφική Υπηρεσία και
τη Διεύθυνση Μέσης Ανατολής και Αφρικής.
Το 1985 τοποθετήθηκε στην Ελληνική πρεσβεία στη Βαγδάτη.
Το 1989 μετατέθηκε στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην UNESCO. Το 1992 επέστρεψε στην
Κεντρική Υπηρεσία, τοποθετούμενος στη Διεύθυνση Τουρκίας – Κύπρου, αναλαμβάνοντας, το 1994,
ως επικεφαλής, το τμήμα Κύπρου.
Από το 1996 υπηρέτησε στην Ελληνική Πρεσβεία στη Λευκωσία, ως Σύμβουλος Α’ και Αναπληρωτής
Επικεφαλής Αρχής / Επιτετραμμένος.
Το 2001 μετατέθηκε στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην Ε.Ε. αναλαμβάνοντας, διαδοχικά,
τα καθήκοντα εκπροσώπου στην Ομάδα Δυτικών Βαλκανίων και τη Διεύθυνση του Τμήματος
Εξωτερικών Σχέσεων της Αντιπροσωπείας.
Επανήλθε το 2006 στην Κεντρική Υπηρεσία, αναλαμβάνοντας ως Διευθυντής της Διεύθυνσης
Ευρωπαϊκών Εξωτερικών Σχέσεων και προαγόμενος το 2007 σε Πληρεξούσιο Υπουργό Β’.
Τον Σεπτέμβριο του 2008 τοποθετήθηκε στις Βρυξέλλες ως Μόνιμος Αντιπρόσωπος στην
Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση και Πρέσβης στην Ε.Ε. με καθήκοντα Εκπροσώπου της Ελλάδας στην
Επιτροπή Πολιτικής και Ασφάλειας.
Το 2013 ορίστηκε ως Πρέσβης της Ελλάδας στην Ιταλία και στον Άγιο Μαρίνο και ως Μόνιμος
Αντιπρόσωπος στον Παγκόσμιο Οργανισμό Τροφίμων (FAO) και τους άλλους Διεθνείς Οργανισμούς
με έδρα τη Ρώμη.
Το 2014 προήχθη σε Πληρεξούσιο Υπουργό Α’.
Το Μάιο του 2017 επέστρεψε στην Αθήνα και ανέλαβε Διευθυντής στη Διεύθυνση Διεθνών
Οικονομικών Οργανισμών μέχρι την 1.1.2018.
Τον Αύγουστο του 2019 ανέλαβε καθήκοντα ως Γ. Γ. του Υπουργείου Εξωτερικών, θέση από την οποία
αποχώρησε τον Αύγουστο του 2022 για να αναλάβει καθήκοντα Διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας
Πληροφοριών (Ε.Υ. Π).
Έχει παρασημοφορηθεί από τους Προέδρους της Αιγύπτου, της Κύπρου, της Ιταλίας και της
Ελληνικής Δημοκρατίας.
Μιλάει και γράφει ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά και ιταλικά

Διοικητής MİT,

İbrahim Kalın

ΦΩΤΟ:  Milliyet

Γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1971. Αποφοίτησε από το Τμήμα Ιστορίας του Πανεπιστημίου της Κωνσταντινούπολης. Ολοκλήρωσε το μεταπτυχιακό του στο Διεθνές Ισλαμικό Πανεπιστήμιο της Μαλαισίας το 1994. Έλαβε το διδακτορικό του από το Πανεπιστήμιο George Washington το 2002 και καθηγητή από το Πανεπιστήμιο Ibn Haldun το 2020. Έδωσε διαλέξεις σε διάφορα πανεπιστήμια, ειδικά στο Georgetown, το Bilkent και το Ibn Haldun. Ήταν μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Ahmet Yesevi International Turkish-Kazakh University και του Turkish-Japanese Science and Technology University. Το 2005 ίδρυσε και προήδρευσε του Ιδρύματος SETA (Ίδρυμα Πολιτικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Ερευνών). Έχει γράψει πολλές εργασίες, άρθρα και βιβλία,μ που έχουν μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες, ιδιαίτερα στα αγγλικά και τα αραβικά, και έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή ακαδημαϊκά μέσα. Παρουσίασε εργασίες σε διάφορα συμβούλια, συνέδρια, συνέδρια και πάνελ.  Έφερε νέα έργα στη βιβλιογραφία με τα άρθρα και τα βιβλία του σε κλάδους όπως η τουρκική εξωτερική πολιτική, η πολιτική, η φιλοσοφία και η ιστορία.

Από το 2009 έχει διατέλεσε Επικεφαλής Σύμβουλος του Πρωθυπουργού αρμόδιος για την Εξωτερική Πολιτική, Συντονιστής Δημόσιας Διπλωματίας, Αναπληρωτής Υφυπουργός του Πρωθυπουργού αρμόδιος για τις Εξωτερικές Σχέσεις και τη Δημόσια Διπλωματία, Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας της Προεδρίας υπεύθυνος για τη Στρατηγική και τις Διεθνείς Σχέσεις, Αναπληρωτής Πρόεδρος του Προεδρικού Συμβουλίου Ασφάλειας και Εξωτερικής Πολιτικής και Επικεφαλής Σύμβουλος της Προεδρίας υπεύθυνος για την Ασφάλεια και την Εξωτερική Πολιτική. Εκτός από τα καθήκοντά του στη γραφειοκρατία, διορίστηκε ως Προεδρικός Εκπρόσωπος το 2014 με τον τίτλο του πρεσβευτή και συνέχισε μέχρι να γίνει επικεφαλής του Εθνικού Οργανισμού Πληροφοριών. Ο İbrahim Kalın, ο οποίος έγινε επικεφαλής του Εθνικού Οργανισμού Πληροφοριών τον Ιούνιο του 2023, μιλάει αγγλικά, αραβικά, περσικά και γαλλικά.

 

Share this post