Ο περιβαλλοντικός ακτιβισμός του Στρασβούργου

Ο περιβαλλοντικός ακτιβισμός του Στρασβούργου

“Ο ακτιβισμός του Στρασβούργου απέδωσε: η πλούσια νομολογία του Δικαστηρίου, βασιζόμενη σε διάσπαρτες διατάξεις, έχει δημιουργήσει ένα σπουδαίο πλέγμα διαφύλαξης του περιβάλλοντος. Το πλέγμα αυτό είναι δυσυπόστατο: από την μία πλευρά παρουσιάζεται ως δικαίωμα των προσφευγόντων και από την άλλη πλευρά εμφανίζεται ως θεμιτός λόγος περιστολής ορισμένων ατομικών δικαιωμάτων στο όνομα του περιβάλλοντος”, τόνισε ο δικαστής στο  Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου , Γιάννης Κτιστάκις. 

 

Σε ομιλία του στο Νομικό Συνέδριο για την Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ( 10/12/2021) , που οργανώθηκε στην Λευκωσία ο κ. Κτιστάκις σημείωσε ότι “εν τούτοις, η περιβαλλοντκή προστασία δεν μπορεί να συνεχίσει άλλο να βασίζεται αποκλειστικά στην δυναμική ερμηνεία των διατάξεων της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ( ΕΣΔΑ). Τα συμβαλλόμενα κράτη , υπέδειξε οφείλουν, υπό το φως και των τελευταίων διεθνών εξελίξεων (την Παγκόσμια Διάσκεψη του ΟΗΕ στο Παρίσι για την Κλιματική Αλλαγή και το Περιβάλλον), να συνομολογήσουν ένα πρόσθετο πρωτόκολλο στην ΕΣΔΑ με ειδικές για το περιβάλλον διατάξεις. Η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης έχει ήδη καλέσει πρόσθεσε ,  τα κράτη να ετοιμάσουν το πρωτόκολλο αυτό (βλ. Σύσταση 1614(2003)). Σημειώνεται ότι ο Χάρτης Θεμελιωδών Ελευθεριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαθέτει ειδική διάταξη (το άρθρο 37).

*Διαβάστε όλη την ομιλία του δικαστή Γιάννη Κτιστάκι

Tο δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής κέντρο του περιβαλλοντικού ακτιβισμού by ARISTEIDIS VIKETOS on Scribd


 

Share this post