O Οικουμενικός Πατριάρχης τηλεφώνησε στον Αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο

O Οικουμενικός Πατριάρχης τηλεφώνησε στον Αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο

Βαρθολομαίος : Ο Κύπρου Χρυσόστομος  φωτεινό παράδειγμα δύναμης, καρτερίας, παλληκαριάς και ακλονήτου πίστεως προς τον Θεόν. –Σήμερα  πήγε στο Φανάρι ο Λεμεσού Αθανάσιος. 

 

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος , σύμφωνα με πληροφορίες μας, επικοινώνησε τηλεφωνικώς με τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Χρυσόστομο Β’ , για να πληροφορηθεί για την πορεία της υγείας του και  ευχήθηκε ο Θεός να  ενισχύει τον κ.Χρυσόστομο  στην δοκιμασία του. Επίσης, κατά τις ίδιες πληροφορίες, αντάλλαξαν απόψεις για θέματα αμοιβαίου  ενδιαφέροντος, ιδιαίτερα για διορθόδοξα ζητήματα. 

Χθες ο Οικουμενικός Πατριάρχης , μιλώντας στην Θεία Λειτουργία στον  πανηγυρίζοντα Ι. Ν. Αγίας Παρασκευής Πικριδίου (Χάσκιοϊ) , αναφέρθηκε  στον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Χρυσόστομο Β’, τον οποίο χαρακτήρισε “πεφιλημένο αδελφό,   σταθερό και αμετάθετο υπερασπιστή των δικαίων της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, τον φλογερό και ακαταπόνητο μαχητή, ο οποίος δοκιμάζεται με την υγεία του, δίδοντας προς όλους μας φωτεινό παράδειγμα δύναμης, καρτερίας, παλληκαριάς και ακλονήτου πίστεως προς τον Θεόν”. 

Εξάλλου , σήμερα , σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, έγινε δεκτός από τον Οικουμενικό Πατριάρχη ο Μητροπολίτης Λεμεσού Αθανάσιος . 

***********************************************************

 

Η Α.Θ.Παναγιότης ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, χοροστάτησε την Τρίτη, 26 Ιουλίου 2022, στην Θεία Λειτουργία, στον πανηγυρίζοντα Ι. Ν. Αγίας Παρασκευής Πικριδίου, που έχει παραχωρηθεί από το Πατριαρχείο προς εξυπηρέτηση της Ρουμανόφωνης παροικίας της Πόλεως. 

“Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο οποίος μας αξίωσε και εφέτος να προσκυνήσουμε την Προστάτιδα του Χάσκιοϊ Οσιοπαρθενομάρτυρα Παρασκευή, σε μία από τις μικρότερες μεν Κοινότητες της καθ᾽ ημάς Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως, αλλά μεγάλη για την ευσέβειά της, για την αφοσίωσί της στη Μητέρα Εκκλησίας, για την προσήλωσί της στις ιερές παραδόσεις της Ορθοδόξου πίστεώς μας, καθώς και για την αγάπη προς τον Ναό και το Αγίασμά της”, είπε ο Παναγιώτατος στην ομιλία του και συνέχισε:

“Είναι γεγονός ότι και σε παλαιοτέρους χρόνους η εδώ Ορθόδοξη Κοινότητα δεν ήταν και πολύ μεγαλύτερη. Εκείνο, όμως, που την ξεχώριζε από όλες τις άλλες, κατά κάποιον ιδιαίτερο τρόπο, είναι ο εδώ Ναός και το Αγίασμά του, διότι αυτά πάντοτε ήσαν, όπως και σήμερα, προσκύνημα προσφιλές σε όλους τους ευσεβείς χριστιανούς της Πόλεώς μας, που πάντοτε και περισσότερο στη σημερινή εορτή της Αγίας Παρασκευής, καθώς και στην εορτή της Αγίας νεομάρτυρος Αργυρούς, της οποίας το ιερό λείψανο είναι αποτεθησαυρισμένο στον Ναό αυτόν, προσέτρεχαν εδώ για να επικαλεσθούν τη βοήθειά τους.

Επειδή δε ο Ναός αυτός γειτνιάζει προς το απέναντι Φανάριον, όπου από το 1601 και εντεύθεν ευρίσκεται το σεπτό Κέντρο της Ορθοδοξίας, ενταφιάζονταν στο προαύλιό του, κατά τους παλαιοτέρους χρόνους, και πολλοί από τους επισημοτέρους του Γένους: Πατριάρχαι, Αρχιερείς, Ηγεμόνες και λόγιοι, γι᾽ αυτό και ήταν γνωστό ως το «αρχοντικό» νεκροταφείο, σε αντίθεσι με τα «λαικά» νεκροταφεία της Ζωοδόχου Πηγής και του Εγρί-καπού. Λόγω δε της απαγορεύσεως αργότερα του ενταφιασμού εις περιβόλους ναών, ο τελευταίος ενταφιασμός χρονολογείται  εις το 1866. Η πάροδος των αιώνων έχει εξαλείψει μεν τα ονόματα όλων αυτών των διαπρεπών εκκλησιαστικών προσωπικοτήτων και λογάδων του Γένους από τις πλάκες των τάφων. Εκείνοι, όμως, αναπαύονται εδώ, υπό την σκέπην της Αγίας Παρασκευής και τη δική σας αγάπη που είσθε οι φύλακές των και οι υπέρ αυτών ικέτες προς τον Θεόν. Είη η μνήμη αυτών αιωνία!”

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στον ηγεμόνα της Βλαχίας Κωνσταντίνο Μπρανκοβεάνου, από το Μπρινκοβάνι της Ολτενίας, στη σημερινή Ρουμανία, ο οποίος συνδέθηκε άρρηκτα με την Κοινότητα του Χάσκιοϊ λόγω της καθοριστικής συμβολής του στην ανοικοδόμηση του Ιερού αυτού Ναού της Αγίας Παρασκευής το 1692, όπως προκύπτει από επιγραφή εντοιχισμένη στον γυναικωνίτη του Ναού: «Καθιδρύσατο τόνδε Ναόν αίγλη του Κωνσταντίνου δαπάναις Ουγκροβλαχίης Σημάντορος Μπρανκοβάνου Θεού δέος αθληφόρω Μάρτυρι Παρασκευή Αγία». 

“Ο δε μαρτυρικός θάνατος του ιδίου και των υιών του ανήμερα Δεκαπενταυγούστου 1714, εδώ εις την Πόλιν, προυκάλεσε συγκίνησι εις ολόκληρον την Ρωμηοσύνην και ωδήγησεν εις την απόδοσιν τιμής αγίων εις αυτούς από την τοπικήν Εκκλησίαν της Ρουμανίας, ως μαρτυρεί και η περίτεχνη εικόνα τους στην αριστερά πλευρά του τέμπλου του Ναού τούτου.

Αυτή η μεγάλη ευσέβεια του Ρουμανικού λαού προς τον μέγαν αυτόν ευεργέτην του Γένους και του Ιερού τούτου Ναού, εν συνδυασμώ προς την ιδιαιτέραν τιμήν που απολαμβάνει η Αγία Παρασκευή από τους Ορθοδόξους πιστούς όχι μόνον της Πόλεως, αλλά και της Ρουμανίας, μαζί με την Οσίαν Παρασκευήν την Επιβατηνήν, της οποίας το ιερόν σκήνωμα εφυλάσσετο εις τον Πάνσεπτον Πατριαρχικόν Ναόν μέχρι το 1641, οπότε και μετεφέρθη εις Ιάσιον Ρουμανίας, όπου και παραμένει μέχρι σήμερα, ήσαν οι κύριοι λόγοι που ωδήγησαν την ημετέραν Μετριότητα να παραχωρήση, εν έτει 2004, τον Ιερόν Ναόν της Αγίας Παρασκευής Πικριδίου στους αδελφούς μας της ενταύθα Ρουμανικής παροικίας για την κάλυψι των λατρευτικών και ποιμαντικών αναγκών των εις την ιδικήν των γλώσσαν.”

Με την ευκαιρία, ο Παναγιώτατος απηύθυνε “χαιρετισμό αγάπης και τιμής προς τον Μακαριώτατον Πατριάρχην Ρουμανίας κ. Δανιήλ, τον λόγιον Προκαθήμενον, τον διακεκριμένον Καθηγητήν και σοφόν θεολόγον, τον οποίον και κατασπαζόμεθα εν Πνεύματι αγίω, ευχόμενοι τα έτη αυτού μακρά και ευλογημένα παρά Κυρίου. Επιθυμούμεν δε και από της θέσεως αυτής να διαβεβαιώσωμεν τον προσφιλέστατον αδελφόν και συλλειτουργόν περί της ανυστάκτου μερίμνης και φροντίδος της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας διά τους ενταύθα Ρουμανοφώνους πιστούς.”

Στη συνέχεια ο Οικουμενικός Πατριάρχης επεσήμανε:

“Ως η Ορθόδοξος Εκκλησία μας αποτελείται μεν από Χριστιανούς πολλών εθνικοτήτων και γλωσσών και ηθών και εθίμων, όμως είναι η μία αγία, καθολική και αποστολική Εκκλησία, κατ᾽ ανάλογον τρόπον, όλοι οι Ορθόδοξοι που ζούν εις αυτήν την πόλιν, Ρωμιοί, Ρουμάνοι, Ρώσσοι, Ουκρανοί, Βούλγαροι, Γεωργιανοί, ανεξαρτήτως εθνοτικής καταγωγής, είναι ποίμνιον της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως, τέκνα πεφιλημένα του Οικουμενικού Πατριάρχου, του μόνου κυριάρχου Επισκόπου της Πόλεως του Κωνσταντίνου”.

Ο Παναγιώτατος σε άλλο σημείο της ομιλίας του, ευχαρίστησε ιδιαιτέρως τον Επόπτη της Περιφερείας Ταταούλων, Σεβ. Μητροπολίτη Καλλιουπόλεως και Μαδύτου κ. Στέφανο, “για την συγκινητική αφοσίωσι και για το στοργικό ενδιαφέρον του και υπέρ της Κοινότητος ταύτης της περιφερείας της Αρχιερατικής επιστασίας και ευθύνης αυτού”. Επίσης, επαίνεσε τον Ιερατικώς Προϊστάμενο π. Σέργιο Vlad, “διά τον ζήλον και την προθυμίαν με την οποίαν μεριμνά, από κοινού με την ευλογημένη οικογένειά του, για τη συντήρησι και ευπρέπεια του Ναού, καθώς και για την πνευματικήν οικοδομήν των ενοριτών του”.

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του ο Παναγιώτατος καλωσόρισε και τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Ταμασού και Ορεινής κ. Ησαία, “διακεκριμένο Ιεράρχη της Αγιωτάτης αδελφής Εκκλησίας της Κύπρου, ο οποίος επισκέπτεται προσκυνηματικώς την Βασιλίδα των Πόλεων, μαζί με την τιμία συνοδεία του, τους στενούς και αφοσιωμένους συνεργάτας του, εν τω πλαισίω της ενάρξεως προσκυνηματικών περιηγήσεων από την Ιερά Μητρόπολιν Ταμασού προς την Μητέρα Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως. Τους συγχαίρουμε γι᾽ αυτήν τους την πρωτοβουλία και τους παρακαλούμε να μεταφέρουν στον πεφιλημένο αδελφό μας Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Κύπρου κ. Χρυσόστομο, τον σταθερό και αμετάθετο υπερασπιστή των δικαίων της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, τον φλογερό και ακαταπόνητο μαχητή, ο οποίος δοκιμάζεται με την υγεία του, δίδοντας προς όλους μας φωτεινό παράδειγμα δύναμης, καρτερίας, παλληκαριάς και ακλονήτου πίστεως προς τον Θεόν, την αδελφική αγάπη μας, τον απέραντο σεβασμό μας και τις ολόθερμες προσευχές μας προς ενίσχυσίν του παρά Κυρίου στη δοκιμασία που βιώνει”.

Προηγουμένως, τον Παναγιώτατο προσφώνησε ο Σεβ. Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως και Μαδύτου κ. Στέφανος.

Εκκλησιάσθηκαν ο Εντιμ. κ. Iulian Gherman, Πρόξενος της Ρουμανίας στην Πόλη και πλήθος πιστών. Τον θείο λόγο κήρυξε ο Υπογραμματεύς της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, Πανοσιολ. Διάκονος κ. Βοσπόριος.

 

Πηγή : Ιστοσελίδα Οικουμενικού Πατριαρχείου

 

 

Share this post