Ο οίκος Fitch διατηρεί για την Κύπρο σταθερό το outlook

Ο οίκος Fitch διατηρεί για την Κύπρο σταθερό το outlook

Με ανακοίνωση του διεθνούς Οίκου Πιστοληπτικής Αξιολόγησης Fitch, διατηρείται τόσο η πιστοληπτική ικανότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας στην επενδυτική βαθμίδα (“BBB-“) όσο και οι προοπτικές σε σταθερές, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Υπουργός Οικονομικών Κωνσταντίνος Πετρίδης.

Σημειώνει ότι η θεσμική ισχύς της Κύπρου που αντικατοπτρίζεται στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ, οι δείκτες διακυβέρνησης που αξιολογούνται με ¨Α¨, το ιστορικό ισχυρής οικονομικής ανάκαμψης και  η υγιής/συνετή δημοσιονομική πολιτική πριν από την κρίση της πανδημίας του κορωνοϊού, είναι οι παράγοντες που εξισορρόπησαν  και  βοήθησαν στη διατήρηση της βαθμίδας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

«Η αναφερόμενη πιστοληπτική αξιολόγηση αναφέρει επίσης ότι παρόλες τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα, ως συνέπεια των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού στην οικονομία γενικότερα και ιδιαίτερα στον τομέα του Τουρισμού, η εγχώρια ζήτηση παρέμεινε ανθεκτική λόγω των σχετικά χαμηλών ποσοστών μετάδοσης του ιού και του σχετικά περιορισμένου εύρους των περιοριστικών μέτρων», προσθέτει.

Η αξιολόγηση σημειώνει επίσης, αναφέρει ο ΥΠΟΙΚ, ότι παρόλο που η πανδημία ανέστειλε τη σταδιακή βελτίωση της αγοράς εργασίας η οποία ξεκίνησε το 2014, η επιδείνωση ήταν συγκριτικά ήπια. Προσθέτει ότι ο περιορισμένος αυτός αντίκτυπος στην αγορά εργασίας οφείλεται εν μέρει στα κυβερνητικά μέτρα στήριξης και στην ευελιξία που παρουσίασαν συγκεκριμένοι τομείς.

Σε επιβεβαίωση των αξιολογήσεων της Κύπρου στο ΒΒΒ- προχώρησε ο οίκος αξιολόγησης  διατηρώντας σταθερό το outlook.

Αναφέρεται ότι η βαθμολογία της Κύπρου εξισορροπεί τη θεσμική ισχύ της που αντικατοπτρίζεται στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ και στους δείκτες διακυβέρνησης σύμφωνα με το διάμεσο «Α» και όχι «BBB» και ένα ιστορικό ισχυρής οικονομικής ανάκαμψης και υγιούς δημοσιονομικής πολιτικής πριν από το σοκ του COVID-19 με αδυναμίες στον ισολογισμό , ειδικότερα, περαιτέρω αύξηση του υψηλού δημόσιου χρέους και τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (NPEs) στον τραπεζικό τομέα.

Επισημαίνεται ότι η πανδημία COVID-19 οδήγησε σε μια βαθιά ύφεση της κυπριακής οικονομίας το 2020, παρόμοια με πολλές χώρες. Το ΑΕΠ συρρικνώθηκε κατά 11,6% το δεύτερο τρίμηνο του 2020 μετά από πτώση 2,1% το πρώτο τρίμηνο. Ο τουρισμός χτυπήθηκε ιδιαίτερα σκληρά, με τις αφίξεις τουριστών να είναι περισσότερο από 80% χαμηλότερες την περίοδο Ιανουάριο-Αυγούστου 2020 από ό, τι πριν από ένα χρόνο, ενώ η εγχώρια ζήτηση ήταν πιο ανθεκτική λόγω των σχετικά χαμηλών ποσοστών μόλυνσης και των μέτρων lock down.

Ο οίκος προβλέπει συρρίκνωση 6% του ΑΕΠ το 2020, ακολουθούμενη από ανάκαμψη 4% το 2021 και αύξηση 2,7% το 2022 με βάση τους θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης από το τρίτο τρίμηνο του 2020 και μετά. Η πρόβλεψη υποδηλώνει ότι το επίπεδο του ΑΕΠ θα είναι 2% χαμηλότερο το 2021 από το επίπεδο πριν από την κρίση. Η Κύπρος σημείωσε ισχυρό ιστορικό ανάπτυξης πριν από την πανδημία με μέσο όρο ανάπτυξης κατά την πενταετία έως το 2019 4,4%, πάνω από το μέσο όρο «BBB» 3,6%. Ο οίκος  διατηρεί την υπόθεσή του για ανάπτυξη 2% μεσοπρόθεσμα, αμετάβλητη από την πανδημία.

Η πανδημία τερμάτισε τη σταδιακή βελτίωση στην αγορά εργασίας, η οποία ξεκίνησε το 2014 από ένα υψηλό ποσοστό ανεργίας άνω του 16%, αλλά η επιδείνωση από 6,3% το τέταρτο τρίμηνοτου 2019 σε 6,8% το 2ο τρίμηνο ήταν συγκριτικά ήπια. Ο υποτονικός αντίκτυπος της βαθιάς ύφεσης στην αγορά εργασίας οφείλεται εν μέρει στα κυβερνητικά μέτρα στήριξης και στην ευελιξία βασικών βιομηχανιών, όπως ο τουρισμός, που αντικατοπτρίζονται για παράδειγμα στο υψηλό μερίδιο των εποχιακών ξένων εργαζομένων στον τομέα.

Έλλειμμα 5% το 2020

Ο οίκος αναφέρει ότι η δημοσιονομική χαλάρωση στην πανδημία και η μείωση των εσόδων λόγω της οικονομικής ύφεσης θα οδηγήσει σε εκτιμώμενο δημοσιονομικό έλλειμμα περίπου 5% του ΑΕΠ το 2020, σε σύγκριση με τα επίμονα δημοσιονομικά πλεονάσματα προ πανδημίας, τα οποία κορυφώθηκαν σε 3 % του ΑΕΠ το 2019. Τα φορολογικά μέτρα επικεντρώθηκαν στην αύξηση των δαπανών για την υγεία, στη στήριξη των νοικοκυριών και του εταιρικού τομέα μέσω επιδοτήσεων μισθών και αναβολής φόρων. Τα προσωρινά μέτρα που στοχεύουν στον τουριστικό τομέα έχουν παραταθεί, αλλά θα λήξουν τον Οκτώβριο του 2020. Η αρχική κυβερνητική πρόταση ενός συστήματος εγγύησης πιστώσεων ύψους €2 δισ. στον τραπεζικό τομέα για την παροχή δανείων στην πραγματική οικονομία δεν εγκρίθηκε και αντικαταστάθηκε από ένα σύστημα επιδότησης επιτοκίου.

Το δημοσιονομικό έλλειμμα για τον Ιανουάριο-Ιούλιο ήταν €931 εκ. το 2020, σε σύγκριση με πλεόνασμα €386 εκ. την ίδια περίοδο το 2019. Αυτό συνεπάγεται επιδείνωση €1,3 δισ. στο δημοσιονομικό ισοζύγιο, περίπου 6% του ετήσιου ΑΕΠ. Η κυβέρνηση εκτιμά ότι το συνολικό κόστος όλων των δημοσιονομικών μέτρων θα είναι ίσο με 4,5% του ΑΕΠ.

Οι Fitch προβλέπουν ότι το έλλειμμα του προϋπολογισμού θα μειωθεί κάτω από το 2% του ΑΕΠ το 2021, λόγω της οικονομικής ανάκαμψης και της λήξης των προσωρινών μέτρων στήριξης. Αν και οι ευρωπαϊκοί δημοσιονομικοί κανόνες δεν θα επιβληθούν το 2021, το δημοσιονομικό ισοζύγιο αναμένεται να παραμείνει καλά εντός του ορίου 3% του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης μεσοπρόθεσμα.

Για το δημόσιο χρέος, ο οίκος εκτιμά ότι θα αυξηθεί στο 113% του ΑΕΠ το 2020, σε σύγκριση με το 95% το 2019 και 109% του ΑΕΠ το 2014, και πολύ πάνω από το τρέχον μέσο 36%. Η πτωτική τάση του δείκτη δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ μεταξύ 2014 και 2019 αντικατοπτρίζει το συνδυασμό της έντονης οικονομικής ανάπτυξης και της σημαντικής δημοσιονομικής προσαρμογής και αύξησε την ικανότητα απορρόφησης του πανδημικού σοκ. Η πτωτική τάση του χρέους θα συνεχιστεί το 2021 και το χρέος θα πέσει κοντά στο 100% του ΑΕΠ έως το 2024. Το ιστορικό της σημαντικής δημοσιονομικής ενοποίησης και της συνετής δημοσιονομικής πολιτικής είναι μια σημαντική δύναμη αξιολόγησης στο τρέχον περιβάλλον.

Αδυναμία οι τράπεζες

Ο οίκος τονίζει ότι ο μεγάλος τραπεζικός τομέας παραμένει μια αδυναμία σε σχέση με τις άλλες χώρες της κατηγορίας «BBB», κυρίως λόγω της χαμηλής ποιότητας των περιουσιακών στοιχείων, ιδίως των πολύ ψηλών δεικτών ΜΕΔ που εξακολουθούν να επηρεάζουν το κεφάλαιο και την κερδοφορία.

Ο συνολικός ισολογισμός του τραπεζικού τομέα ήταν €58 δισ. τον Ιούνιο του 2020, σχεδόν αμετάβλητος από το τέλος του 2018, καθώς η τάση απομόχλευσης στα πρώτα χρόνια της ανάκαμψης έχει σταματήσει. Ταυτόχρονα, το απόθεμα ΜΕΔ ήταν €5,7 δισ. στο τέλος του δεύτερου τριμήνου του 2020καθώς μειώθηκε κατά €2,3δισεκατομμύρια ευρώ λόγω κυρίως των πωλήσεων περιουσιακών στοιχείων και των διαγραφών από τις δύο μεγαλύτερες τράπεζες. Οι δείκτες ΜΔ παραμένουν μεταξύ των μεγαλύτερων στην ΕΕ.

Τα NPEs είναι πιθανό να αυξηθούν λόγω του σοκ COVID-19. Περίπου το ήμισυ των συνολικών δανείων με απόδοση στην Κύπρο βρίσκονται σε μορατόριουμ έως τα τέλη Δεκεμβρίου 2020. Το μέτρο θα περιορίσει την αύξηση των NPE βραχυπρόθεσμα και θα υποστηρίξει τη ρευστότητα των δανειζομένων το 2020. Παραμένει δύσκολο να εκτιμηθεί ποιο μέρος αυτών των δανείων δεν θα είναι μη εξυπηρετούμενο.

Share this post