Ο ναρκισσισμός στην πολιτική: Από την Αρχαία Αθήνα στις σημερινές δημοκρατίες

Ο ναρκισσισμός στην πολιτική: Από την Αρχαία Αθήνα στις σημερινές δημοκρατίες

Οι πολίτες της αρχαίας Αθήνας ανέπτυξαν ένα πολιτικό σύστημα, που ήταν πιο γνήσια δημοκρατικό από αυτά του σημερινού Ηνωμένου Βασιλείου ή των ΗΠΑ. 

Ένα βασικό πρόβλημα στη σύγχρονη εποχή, σύμφωνα με την ιστοσελίδα  insidestory.gr ,είναι ότι δεν είμαστε αρκετά αυστηροί όσον αφορά τους ανθρώπους που επιτρέπουμε να γίνουν πολιτικοί.

Υπάρχουν πολλές έρευνες που δείχνουν ότι άνθρωποι με αρνητικά χαρακτηριστικά προσωπικότητας, όπως ο ναρκισσισμόςThe Double-Edged Sword of Grandiose Narcissism: Implications for Successful and Unsuccessful Leadership Among U.S. Presidents | SageJournals, η αδίστακτη συμπεριφορά, η ανηθικότητα ή η έλλειψη ενσυναίσθησης και συνείδησηςPolitical Ponerology (Revised, Expanded Edition) | Red Pill Press, έλκονται από ρόλους υψηλού κύρουςThe Core of Darkness: Uncovering the Heart of the Dark Triad | SageJournals, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής.

*Αυτούσιο το άρθρο στον σύνδεσμο

Πώς αντιμετώπιζαν οι αρχαίοι Έλληνες τους ναρκισσιστές πολιτικούς | Inside Story

 Σκίτσο επάνω: freepen.gr

Share this post