Ο Γενικός Εισαγγελέας διόρισε την ανεξάρτητη Επιτροπή και έδωσε τους όρους εντολής

Ο Γενικός Εισαγγελέας διόρισε την ανεξάρτητη Επιτροπή και έδωσε τους όρους εντολής

Τον διορισμό της ανεξάρτητης Επιτροπής που θα διερευνήσεις τις κατ’ εξαίρεση πολιτογραφήσεις που δόθηκαν από το 2007 μέχρι τις 17 Αυγούστου 2020 ανακοίνωσε ο Γενικός Εισαγγελέας, Γιώργος Σαββίδης. 

Μιλώντας σε συσνέντευξη τύπου ο κ. Σαββίδης χαρακτήρισε σωστή την πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου να δώσει στον ίδιο την εξουσιοδότηση να διορίσει την ανεξάρτητη Επιτροπή.

Όπως ανακοίνωσε, Πρόεδρος της Ερευνητικής Επιτροπής διορίζεται ο Μύρων Νικολάτος, τέως πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου και μέλη οι Κώστας ΠαπαλλήςΚυριάκος Κυριάκου, βοηθός Γενικός Ελεγκτής και Παύλος Ιωάννου, Χρηματοοικονομικός Επίτροπος.

Οι όροι εντολής είναι οι εξής:

Η Ερευνητική Επιτροπή εντέλλεται όπως διερευνήσει, σε σχέση με τις κατ’ εξαίρεση πολιτογραφήσεις αλλοδαπών επιχειρηματιών και επενδυτών και το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα, από το 2007 μέχρι και την 17.8.20, ημερομηνία δημοσίευσης του νέου νομοθετικού πλαισίου:

(α) Κατά πόσον εφαρμόστηκαν ορθά όλες οι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής και/ή εξέτασης των αιτήσεων νομοθεσίες, αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου και όλα τα ισχύοντα κατά το χρόνο υποβολής και/ή εξέτασης των αιτήσεων, κριτήρια, διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις, περιλαμβανομένων και των οικονομικών κριτηρίων που θα έπρεπε να ικανοποιούνται,

(β) κατά πόσον από τα ευρήματα της έρευνας που καθορίζεται στην παράγραφο (α), κατά την κρίση της Επιτροπής, προκύπτουν οποιαδήποτε στοιχεία ή γεγονότα:

  1. τα οποία δυνατό να καταλογίζουν ευθύνες σε οποιοδήποτε εμπλεκόμενο, οι οποίες προκύπτουν από πράξεις ή παραλείψεις του κατά την άσκηση των καθηκόντων του, και
  2. που δικαιολογούν την πιθανή έναρξη της διαδικασίας εξέτασης αποστέρησης της κυπριακής υπηκοότητας με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.

Η Ερευνητική Επιτροπή θα συμπληρώσει την έρευνά της και θα υποβάλει την έκθεσή της στο Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, εντός 3 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης του Διατάγματος ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία ως ήθελε αποφασίσει ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, μετά από αίτημα της Ερευνητικής Επιτροπής σύμφωνα με το Νόμο. 

ΣΤΟ ΜΕΤΑΞΥ , η  Ad Hoc Τριμελής Επιτροπή κατέληξε στην έκθεσή σε σχέση με τον έλεγχο των προσώπων που πολιτογραφήθηκαν στο πλαίσιο του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος (ΚΕΠ) σε συγκεκριμένα συμπεράσματα και ενέργειες που πρέπει να υλοποιηθούν από τις αρμόδιες Αρχές, αναφέρεται σε ανακοίνωσή της.

Προστίθεται πως περαιτέρω η Τριμελής Επιτροπή έχει προβεί σε εισηγήσεις και συστάσεις για την ενίσχυση του ΚΕΠ και συγκεκριμένα μέσω της ενεργής συνεισφοράς της και της υποβολής εισηγήσεων στον σχεδιασμό και διαμόρφωση του νέου νομοθετικού πλαισίου, ενισχύοντας τον εποπτικό ρόλο των εμπλεκόμενων φορέων και τη σύνδεση του προγράμματος με τον περί Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμο (Ν.188(Ι)/2007).

Η Επιτροπή αναφέρει πως η Έκθεσή της αφορά μια σύνοψη της εξέτασης σειράς φακέλων για πρόσωπα τα οποία πολιτογραφήθηκαν Κύπριοι πολίτες. Για τον κάθε φάκελο, ο οποίος αξιολογήθηκε, η Τριμελής Επιτροπή κατέληξε σε συγκεκριμένα συμπεράσματα και ενέργειες που πρέπει να υλοποιηθούν από τις αρμόδιες Αρχές, προσθέτει.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται πως με την ολοκλήρωση και κατάθεση ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου της Έκθεσης αναφορικά με τον έλεγχο συγκεκριμένων προσώπων τα οποία πολιτογραφήθηκαν στο πλαίσιο του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος και της σύστασης Ερευνητικής Επιτροπής με συγκεκριμένους όρους εντολής από τον Γενικό Εισαγγελέα, εκ των πραγμάτων ότι  ολοκληρώνεται το έργο της Ad Hoc Τριμελούς Επιτροπής. 

Τα μέλη της Ad Hoc Τριμελούς Επιτροπής εκφράζουν τις θέρμες ευχαριστίες τους στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου για τον διορισμό και την εμπιστοσύνη που επέδειξαν στο πρόσωπό τους, με ιδιαίτερες ευχαριστίες στους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομικών για την όλη συνεργασία. Παράλληλα εύχονται καλή αρχή στη νέα Ερευνητική Επιτροπή και στο έργο που αναλαμβάνει. 

 

Η λίστα των ύποπτων πολιτογραφήσεων 2008-2012

H λίστα, με τις ύποπτες πολιτογραφήσεις της χρονικής περιόδου 2008-2012 (διακυβέρνηση Χριστόφια), η οποία διαβιβάστηκε στους πολιτικούς αρχηγούς, από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, φέρει την ένδειξη «απόρρητο». Ωστόσο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κυριάκος Κούσιος δήλωσε πως αίρεται το «απόρρητο» και, αν επιθυμούσε ο γ.γ. του ΑΚΕΛ θα μπορούσε να δώσει το σχετικό υλικό στη δημοσιότητα, κάτι που αρνήθηκε να πράξει ο κ. Άντρος Κυπριανού ζητώντας από την κυβέρνηση να δημοσιοποιήσει τα έγγραφα.

Η εφημερίδα  «Πολίτης», εξασφάλισε  πρόσβαση στα συγκεκριμένα έγγραφα και,  έχοντας υπόψη τη δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου για άρση της διαβάθμισής τους ως «απόρρητα», και αφού δόθηκε στη δημοσιότητα η επιστολή, αποκαλύπτει το περιεχόμενό τους και δη τα ονόματα.

Σε σημερινό ρεπορτάζ του Μανώλη Καλατζή η εφημερίδα αποκαλύπτει  όλα τα ονόματα (34 συνολικά) που περιλαμβάνονται στον κατάλογο, μαζί με τις επισημάνσεις που έχουν γίνει από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Το ρεποτάζ αναφέρει:

Ένας στους τρεις με σκιές

Στην επιστολή που έδωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στους πολιτικούς αρχηγούς, μεταξύ άλλων αναφέρεται πως, «από τον επισυναπτόμενο πίνακα, φαίνεται ξεκάθαρα πως από σύνολο 141 αιτητών (2008-2012), το 25% (34 περιπτώσεις) όσων απέκτησαν κυπριακή υπηκοότητα, κατά την περίοδο της υποβολής της αίτησής τους, ενέπιπταν σε ομάδες πολιτών που είτε χαρακτηρίζονται ως υψηλού κινδύνου πρόσωπα (ΠΕΠ), είτε κατηγορήθηκαν, προφυλακίστηκαν, καταδικάστηκαν, είτε υπήρξαν σε διευθυντικές ομάδες εταιρειών στις οποίες επιβλήθηκαν κυρώσεις είτε διοικητικά πρόστιμα».

Κατά τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας «αν, με βάση τα όσα καταλογίζονται από την έρευνα του ειδησεογραφικού πρακτορείου Al Jazeera, θα συμπεριλαμβάνονταν στον κατάλογο και άτομα τα οποία εκ των υστέρων εντάχθηκαν στις προαναφερθείσες κατηγορίες προσώπων, τότε το ποσοστό των αιτητών θα υπερέβαινε το 36% (17 επιπλέον περιπτώσεις)».

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επισημαίνει στους πολιτικούς αρχηγούς πως:  α) Ουδείς μηχανισμός ελέγχου των αιτούντων (Αστυνομία Κύπρου, Iterpol και Europol) προβλεπόταν μέχρι τις 10 Οκτωβρίου 2011. β) Μέχρι τον Ιανουάριο του 2011, ο έλεγχος για ικανοποίηση των οικονομικών κριτηρίων διενεργείτο μόνο από το Υπουργείο Οικονομικών. Προκαλεί πάντως ενδιαφέρον ότι τα στοιχεία που συγκέντρωσε η κυβέρνηση, και διαβίβασε ο Πρόεδρος στους πολιτικούς αρχηγούς, αφορούν μόνο την περίοδο της διακυβέρνησης Χριστόφια και αφήνουν εκτός την περίοδο 2007-2008 (διακυβέρνηση Τάσσου Παπαδόπουλου). Αυτό, κατά το ΑΚΕΛ, καταδεικνύει πρόθεση εκ μέρους της κυβέρνησης να εκβιαστεί η Εζεκία Παπαϊωάννου, ώστε να περιορίσει την κριτική.

Κουμπαριές – Τα καλύτερα παιδιά

Στον κατάλογο με τα 34 ονόματα, πέραν των στοιχείων που προκύπτουν από την έρευνα δέουσας επιμέλειας, υπάρχουν και σημειώσεις που φαίνεται να έχουν γίνει από την κυβέρνηση και έχουν ενδιαφέρον.

Για παράδειγμα στην περίπτωση του Ρώσου Mikhail Kuzovlev που πολιτογραφήθηκε τον Ιούλιο του 2008, αναφέρεται πως «σύμφωνα με δημοσίευμα της Financial Mirror ο τέως Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Δημήτρης Χριστόφιας φέρεται να έχει βαφτίσει ένα εκ των παιδιών του».

Για τον επίσης Ρώσο Alexey Ushamirkiy αναφέρεται πως «στον Τύπο υπάρχουν επίσης αναφορές για εμπλοκή του στο οργανωμένο έγκλημα, εμπορία ατόμων και εκβιασμούς».

Για τον Ουκρανό Igor Kolomoyskyy σημειώνεται πως «το 2006 κατηγορήθηκε για μια σειρά ‘εχθρικών’ εξαγορών, ως αποτέλεσμα της χρήσης βίας και εκβιαστικών μεθόδων».

Ο επίσης Ουκρανός Gennadiy Bogolyubov, μεταξύ άλλων, κατηγορείται πως με άλλους «μέσω κυπριακής θυγατρικής εταιρείας κατάφεραν να υπεξαιρέσουν ποσό ίσο με το 5% του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος της Ουκρανίας».

Ο Ρώσος Konstantin Grigorishin που πήρε υπηκοότητα το 2011 είχε συλληφθεί το 2002 για κατοχή ναρκωτικών και όπλου και βρίσκεται σε διεθνή λίστα καταζητουμένων για μεγάλες οικονομικές απάτες ύψους πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ.

Ο Σύρος Rami Mahlouf που επίσης πολιτογραφήθηκε το 2011 κατηγορείται για λαθρεμπόριο, είναι ξάδελφος του Σύρου Προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ και διατηρεί επιχειρηματικούς δεσμους με τον άλλοτε πρωθυπουργό του Λιβάνου Νατζίμπ Μικατί.

Για τον πελάτη του δικηγορικού γραφείου «Νίκος Αναστασιάδης» Leonid Lebedev που πολιτογραφήθηκε το 2011 οι σημειώσεις είναι ελάχιστες. Αναφέρεται πως εκκρεμεί ποινική υπόθεση για απάτη 200 εκατ. δολαρίων και έχει τοποθετηθεί σε ρωσική λίστα καταζητουμένων «λόγω της αδυναμίας του να εμφανιστεί ενώπιον του δικαστηρίου».

Ο Igor Makarov που πολιτογραφήθηκε το 2011 είχε κατηγορηθεί για εμπλοκή σε πολιτικό σκάνδαλο στην Αυστρία και έκανε μπίζνες με την Τουρκία.

Οι υπόλοιποι επίσης έχουν ανοιχτούς λογαριασμούς με τη δικαιοσύνη, κυρίως για απάτες ή για συμμετοχή σε λίστες με κυρώσεις που έχουν επιβληθεί από τον ΟΗΕ, την ΕΕ, και τις ΗΠΑ. Πολλοί εξ αυτών κατείχαν πολιτικές ή πολιτειακές θέσεις και δεν θα έπρεπε να πολιτογραφηθούν, ως Πολιτικώς Εκτεθειμένα Πρόσωπα (ΠΕΠ).

*Δείτε όλη την λίστα ΕΔΩ

Τα 34 ονόματα by ARISTEIDIS VIKETOS

 

 

 

 

 

Share this post