ο Δρ. Κωνσταντίνος Τσιούτης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου

ο Δρ. Κωνσταντίνος Τσιούτης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου

Ο Δρ. Κωνσταντίνος Τσιούτης, Επίκουρος Καθηγητής στη Παθολογία & Πρόληψη και Έλεγχο Λοιμώξεων στην Ιατρική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου και Επικεφαλής της Συμβουλευτικής Επιστημονικής Επιτροπής του Υπουργείου Υγείας για την COVID19, έχει διοριστεί ως Πρόεδρος της νέας Επιστημονικής Επιτροπής της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου (ΟΣΑΚ).

 Η ΟΣΑΚ είναι ένας πολύ ενεργός οργανισμός, με περισσότερα από 70,000 εγγεγραμμένα μέλη, μεταξύ των οποίων οι περισσότεροι σύνδεσμοι ασθενών της χώρας μας, με εκπροσώπηση σε διάφορα σώματα στο χώρο της υγείας (όπως το ΔΣ του ΟΑΥ) και με διεθνείς δράσεις στον τομέα της υγείας.

Στόχος της Επιστημονικής Επιτροπής είναι να παρέχει επιστημονική στήριξη και συμβουλή στην Εκτελεστική Επιτροπή της ΟΣΑΚ, να συμμετέχει στις δράσεις της ΟΣΑΚ, να συμβάλει στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στο πλαίσιο του ΓεΣΥ και να προασπίζει τα δικαιώματα των ασθενών, και να προωθήσει την έρευνα. Κύριο μέλημα της Επιτροπής είναι η βέλτιστη διαχείριση της ποιότητας υπηρεσιών υγείας στην Κύπρο, η ετοιμασία στρατηγικής της τριετίας, η καθιέρωση εσπερίδας της Επιστημονικής Επιτροπής για σκοπούς ανταλλαγής απόψεων με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, η προώθηση της συντονιστικής Επιτροπής Εθνικού Κέντρου Κλινικής Τεκμηρίωση και η εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στο ρόλο των δημοσίων νοσηλευτηρίων και στη μετεξέλιξη τους σε κέντρα αριστείας.

Ο Κωνσταντίνος Τσιούτης είναι Ειδικός Παθολόγος με εξειδίκευση στην πρόληψη και έλεγχο των λοιμωδών νοσημάτων, και Επίκουρος Καθηγητής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Είναι επικεφαλής της Συμβουλευτικής Επιστημονικής Επιτροπής COVID19 και μέλος της Πανευρωπαϊκής Επιτροπής Ελέγχου Λοιμώξεων (EUCIC). Τα κλινικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην ιατρική διερεύνηση, στη διαχείριση ασθενών με πολυνοσηρότητα και σε ασθενείς με σύνδρομο post-COVID19.

Αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης, όπου επίσης έλαβε διδακτορικό δίπλωμα και ειδικεύθηκε στην Ειδική Παθολογία. Επιπλέον, εκπαιδεύθηκε στον έλεγχο λοιμώξεων, στην εφαρμοσμένη επιδημιολογία και στη διαχείριση αντιβιοτικών στην Ελλάδα, στις ΗΠΑ και στην Ολλανδία.

Share this post