Ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος ενάγει την εφημερίδα “Πολίτης”

Ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος ενάγει την εφημερίδα “Πολίτης”

Αποζημιώσεις στην κλίμακα €10.000-€50.000 διεκδικεί ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος με αγωγή, που κατέθεσε  εναντίον εφημερίδας και δημοσιογράφου για κατ’ ισχυρισμό  λίβελο. 

Σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα στην εφημερίδα ο “Φιλελεύθερος” ο  Αρχιεπίσκοπος δήλωσε  πως σε περίπτωση, που επιδικαστούν αποζημιώσεις, “αυτές θα διατεθούν για φιλανθρωπικούς σκοπούς, αφού στόχος δεν είναι η είσπραξη χρημάτων από τον ίδιο”.

Στην αγωγή, η οποία καταχωρήθηκε μέσω του δικηγορικού γραφείου Λεωνίδας Γ. Γεωργίου,  αναφέρεται, πως αυτή αφορά δημοσίευμα της εφημερίδας «Πολίτης» το περασμένο Σάββατο 20/1/2023 υπό τον τίτλο «Αρχιεπίσκοπος και υποψήφιοι ΠτΔ».

Με την αγωγή του ο Μακαριώτατος αξιώνει γενικές ή και ειδικές αποζημιώσεις για δυσφήμηση ή λίβελλο που περιέχονται στο υπό αναφορά δημοσίευμα του «Πολίτη». Παράλληλα ζητά διάταγμα του Δικαστηρίου με το οποίο «να εμποδίζεται/απαγορεύεται στην εφημερίδα και στον δημοσιογράφο να εκτυπώνουν ή και επαναλαμβάνουν ή και μεταδίδουν ή και αναμεταδίδουν ή και κυκλοφορούν ή και διανέμουν ή και με οποιονδήποτε τρόπο δημοσιεύουν το πιο πάνω δημοσίευμα ή και αντίγραφα αυτού ή και να επαναλαμβάνουν τα δημοσιευθέντα ή και περιεχόμενο αυτού ή και να δυσφημίζουν τον Ενάγοντα και/ή περαιτέρω δημοσιεύουν την πιο πάνω δυσφήμηση εις βάρος του Ενάγοντα». 

Share this post