Ο Αναστασιάδης ζήτησε στην Σύνοδο Κορυφής ενεργά μέτρα πολιτικής για την απασχόληση και προώθηση ισότητας των φύλων

Ο Αναστασιάδης ζήτησε στην Σύνοδο Κορυφής ενεργά μέτρα πολιτικής για την απασχόληση και προώθηση ισότητας των φύλων

Την ανάγκη ολοκληρωμένης στρατηγικής για το σχεδιασμό και την εφαρμογή ενεργών μέτρων πολιτικής για την απασχόληση, σε συνδυασμό με την ενίσχυση των προσπαθειών για την καταπολέμηση των διακρίσεων και την προώθηση της ισότητας και της ισότητας των φύλων στο πλαίσιο του πυλώνα των κοινωνικών δικαιωμάτων της ΕΕ, έθεσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, με παρέμβασή του στην κοινωνική Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ που διεξάγεται στο Πόρτο της Πορτογαλίας.

Συγκεκριμένα, κατά την παρέμβασή του στη Σύνοδο στο Πόρτο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δήλωσε τα εξής:

“Γνωρίζουμε καλά ότι οι οικονομικές και εργασιακές συνέπειες της πανδημίας έχουν ασκήσει και θα συνεχίσουν να ασκούν σημαντική πίεση στην αγορά εργασίας. Όσον αφορά την Κύπρο, η κυβέρνηση περιόρισε το ποσοστό ανεργίας σημαντικά χαμηλότερα από ό, τι είχε προβλεφθεί, σε ποσοστό κάτω του 8% του εργατικού δυναμικού το 2020, μέσω της έγκαιρης και αποφασιστικής εφαρμογής μιας σειράς προγραμμάτων βραχυπρόθεσμης εργασίας, υποστηρίζοντας την απασχόληση και μειώνοντας κατά συνέπεια τον αρνητικό αντίκτυπο στο επίπεδο ανάπτυξης της οικονομίας”.

Όπως επεσήμανε, “δεδομένων των επίμονων προκλήσεων, είναι πλέον καιρός να επικεντρωθούμε σε πολιτικές που θα δημιουργήσουν μια βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς αγορά εργασίας, να δημιουργήσουν μια ανοδική ώθηση στα ποσοστά απασχόλησης και τελικά να επιτύχουν τον πρωταρχικό στόχο της ΕΕ για την απασχόληση το 2030”.

“Επομένως, υποστηρίζουμε απολύτως το Σχέδιο Δράσης για τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα των Κοινωνικών Δικαιωμάτων και πιστεύω ότι είναι πλέον η ώρα να επικεντρωθούμε σε πολιτικές που θα δημιουργήσουν μια βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς αγορά εργασίας”, τόνισε ο Πρόεδρος και ανέφερε ως παράδειγμα τα εξής:

– την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για το σχεδιασμό και την εφαρμογή ενεργών μέτρων πολιτικής για την απασχόληση, με βάση τα αποτελέσματα αξιόπιστων προβλέψεων για τις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες ανάγκες της αγοράς εργασίας,

– την ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης για πιο ευέλικτη ανταπόκριση σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο εργασίας και την αναδιάρθρωση που προκύπτει λόγω της πανδημίας,

 

– την υποστήριξη δράσεων για άνεργους νέους μέσω της ανάπτυξης συνεργιών μεταξύ των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης, των τοπικών υπηρεσιών και των κοινωνικών εταίρων,

 

– την ανάπτυξη κατάλληλης υποδομής για τη διεξαγωγή μελετών και ερευνών σχετικά με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας σε συστηματική βάση, και

 

– την ανάγκη ενίσχυσης των προσπαθειών για την καταπολέμηση των διακρίσεων και την προώθηση της ισότητας και της ισότητας των φύλων.

 

“Όσον αφορά το τελευταίο ζήτημα, όπως ίσως γνωρίζετε, η χώρα μου έχει εκδώσει ένα έγγραφο που αποσκοπεί ακριβώς να τονίσει αυτήν τη διάσταση και την ανάγκη για ειδικές διατάξεις που να ενσωματώνουν μια προοπτική για την ισότητα των φύλων, τόσο σε βραχυπρόθεσμα επείγοντα όσο και σε μακροπρόθεσμα μεταρρυθμιστικά μέτρα”, τόνισε ο Ν.Αναστασιάδης.

 

“Εν κατακλείδι, η εφαρμογή των προαναφερθέντων μέτρων και πολιτικών θα απαιτήσει, φυσικά, ισχυρή, διαφανή και διαρκή ηγεσία”, κατέληξε.

ΦΩΤΟ: Δημήτρης Παπαμήτσος

Share this post