Ο Αναστασιάδης υπέγραψε την νομοθεσία για την σεξουαλική διαπαιδαγώγηση

Ο Αναστασιάδης υπέγραψε την νομοθεσία για την σεξουαλική διαπαιδαγώγηση

Επίσης, υπέγραψε την νομοθεσία για την επέκταση της περιόδου αναστολής των  εκποιήσεων.  

Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης,  προχώρησε σήμερα στην υπογραφή της νομοθεσίας, που ψηφίστηκε στη Βουλή σχετικά με το θέμα της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης.

Επίσημη ανακοίνωση αναφέρει: “Χωρίς να παραγνωρίζει την ορθότητα της γνωμάτευσης του Γενικού Εισαγγελέα, παρά ταύτα έλαβε υπόψη:

Τις συμβατικές υποχρεώσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας ως απορρέουν από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού όσο και της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Προστασία των Παιδιών από Σεξουαλική  Κακοποίηση, οι οποίες ρητά προβλέπουν την υποχρέωση του κράτους για παροχή πληροφοριών στα παιδιά στο πλαίσιο της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τους κινδύνους σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης.

Ότι η εν λόγω νομοθεσία ανταποκρίνεται στις πιο πάνω συμβατικές υποχρεώσεις της Δημοκρατίας, χωρίς να παρεμβαίνει καθʼ οιονδήποτε τρόπο στην καθʼ ύλην αρμοδιότητα του Υπουργού Παιδείας να προγραμματίζει, να καθορίζει τη διδακτέα ύλη ή/και το ωρολόγιο πρόγραμμα”.

Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας προχώρησε, επίσης, στην υπογραφή της νομοθεσίας για την επέκταση της περιόδου αναστολής των εκποιήσεων.  

Share this post