ΝΟΥΜΕΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ (ΕΠΙ ΤΗ 31η ΕΠΕΤΕΙΩ ΤΗΣ ΑΘΠ)*

ΝΟΥΜΕΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ (ΕΠΙ ΤΗ 31η ΕΠΕΤΕΙΩ ΤΗΣ ΑΘΠ)*

Μητροπολίτου πρ. Χαλκήδονος Αθανασίου

«Εἰς τήν ἀριθμητικήν Θεολογίαν»

Παναγιώτατε  Ἄναξ,

«Τί ἐστιν ἀριθμός»; Διακρίνομεν τό ἕν ἐκ τῶν πολλῶν ἤ τά δύο ἐκ τῶν τριῶν; Ἅπαντες γνωρίζομεν τί ἐπί ὁρισμένων ἀριθμῶν. Τό ἕξ ἐμφανίζεται εἰς τάς νιφάδας τῆς χιόνος. Ὁ μετρητής τῶν τόνων ἔχει ἑπτά τόνους, πέντε φύλλα ἀνθῶν συνιστοῦν ἕν ἄνθος.

Ἐπιστήμη καί μελέτη τῶν ἀριθμῶν ἀνήκουν εἰς τάς ἀρχαιοτέρας τοῦ κόσμου, αἱ προελεύσεις των χάνονται ἐντός τοῦ σκότους τοῦ χρόνου και τῆς ἀβύσσου. Πρώϊμοι πολιτισμοί ἔγραφον ἀριθμούς διά χαραγμάτων ἐπί πινάκων πηλοῦ, διά ὀστεοχαράξεων, κόμβων καί πήξεως λίθων, καθώς τόν ἀριθμόν τῶν θεῶν των.

Μεταγενέστερα συστήματα ἐλάμβανον τό Θεϊκόν εἰς τό μαγικόν Μεσαιωνικόν Quadriuium τῆς ἀριθμητικῆς, γεωμετρίας, μουσικῆς καί ἀστρονομίας διά τήν κατανόησιν τῆς ἰδιομορφίας τῶν ἀριθμῶν. Ἑκάστη ἡ ἐπιστήμη προέρχεται ἐκ τῆς μαγείας καί ἀρχαίοι μάγοι ἐγνώριζον τήν δύναμιν τῶν ἀριθμῶν (M. Lundy)1

Τί τοίνυν νά ψελίσσωμεν διά τά ὅσια καί Ἱερά, εὐφρόσυνα καί μαρτυρικά 31 ἔτη τῆς κλεινῆς Πατριαρχείας σου; “Μυστήριον ξένον ὁρῶ καί παράδοξον…”! Μυστήριον Θεϊκόν, πρωτόγνωρον, μοναδικόν ἴσως καί εἰς τήν ἀριθμολογίαν (Numerologie).

Πολλά, ὄλβια καί ἀνεξίτηλα τά ἔτη σου, Πρῶτε τῆς Ὀρθοδοξίας!

***

1 – M. Lundy, Symbolik der Zahlen, Βερολίνον 2010, 7.

*Σήμερα 2 Νοεμβρίου 2022 συμπληρώνονται 31 χρόνια από την ενθρόνιση του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου

ΦΩΤΟ: Ν. Παπαχρήστου

Share this post