Νοέμβριος 1941: Πικρές μνήμες από την Γερμανική κατοχή στον Βύρωνα

Νοέμβριος 1941: Πικρές μνήμες από την Γερμανική κατοχή στον Βύρωνα

 Ο Μανόλης Μπούρμπουλας σε  χρονογράφημα του περιγράφει παραστατικά  το πως περνούσαν
οι Βυρωνιώτες και οι ταλαίπωροι κάτοικοι της Αθήνας,πριν από 82 χρόνια στα μαύρα  χρόνια της Γερμανικής κατοχής. Το χρονογράφημα δημοσιεύται σήμερα στην σελίδα Πάλαι ποτέ στο Βύρωνα

Share this post