Νέος Πρόεδρος της Μεταβατικής Διοίκησης της Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών ο Α. Δημητρίου

Νέος Πρόεδρος της Μεταβατικής Διοίκησης της Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών ο Α. Δημητρίου

Η Κυπριακή Ακαδημία Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών στη συνεδρίαση της Ολομέλειας  εξέλεξε ομόφωνα τον καθηγητή Ανδρέα Δημητρίου, Ιδρυτικό Τακτικό Μέλος της Ακαδημίας, ως τον νέο πρόεδρο της Μεταβατικής Διοίκησης της Ακαδημίας. Ο κ. Δημητρίου ανέλαβε τα καθήκοντά του .

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Ακαδημίας, προτεραιότητες του νέου προέδρου είναι η ταχεία οικονομική και διοικητική αυτονόμηση της Ακαδημίας, ώστε να προσφέρει στην κυπριακή κοινωνία και την πολιτεία ό,τι αναμένεται από το ανώτατο αυτό ακαδημαϊκό ίδρυμα. Δηλαδή, την προώθηση της επιστημονικής και ερευνητικής αριστείας στην Κύπρο, την στήριξη της πολιτείας στην επιστημονική και αποτελεσματική λύση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει, τη διεύρυνση της ανοιχτής αλλά επιστημονικής ανάλυσης και συζήτησης των προβλημάτων, τη διεύρυνση της συνεργασίας των ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων της Κύπρου και την ενίσχυση της θέσης της Κύπρου στην διεθνή ακαδημαϊκή και επιστημονική κοινότητα.

Η Ολομέλεια της Ακαδημίας ευχαρίστησε τον απερχόμενο προέδρο, καθηγητή Λουκά Γ. Χριστοφόρου, για το έργο του και τη μεγάλη συμβολή του στην ίδρυση της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών και του ευχήθηκε καλή επιτυχία στο νέο έργο που αναλαμβάνει προσεχώς ως πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών.

 

 

 

 

Share this post