Νέοι Ιεράρχες εξελέγησαν στο Φανάρι

Νέοι Ιεράρχες εξελέγησαν στο Φανάρι

Προύσης ο Αρχιγραμματέας Ιωακείμ και Σαράντα Εκκλησιών ο Μέγας Πρωτοσύγκελλος  Ανδρέας 
Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου η Αγία και Ιερά Σύνοδος  συνήλθε σήμερα  , υπό την νέαν αυτής σύνθεσιν, εις την πρώτην αυτής συνεδρίαν του τρέχοντος μηνός.
Κατ᾽ αυτήν, εισηγήσει της Α.Θ.Παναγιότητος, του Πατριάρχου, εξελέγησαν παμψηφεί ο μεν Πανοσιολ. Μέγας Πρωτοσύγκελλος κ. Ανδρέας Μητροπολίτης Σαράντα Εκκλησιών, ο δε Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτης κ. Ιωακείμ, Αρχιγραμματεύς της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, Μητροπολίτης Προύσης.
                                                                  O Σαράντα Εκκλησιών Ανδρέας
                                                                                          Ο Προύσης Ιωακείμ
Αυθημερόν ετελέσθησαν τα Μικρά και τα Μεγάλα Μηνύματα αμφοτέρων των Θεοφιλεστάτων Εψηφισμένων Ιεραρχών, δεχθέντων τα εγκάρδια συγχαρητήρια του σεπτού Προκαθημένου, των σεβασμίων Αρχιερέων, της Πατριαρχικής Αυλής και των λοιπών καθευρεθέντων.

Μετά τας επαξίας ταύτας προαγωγάς εν τη Πατριαρχική Αυλή, η Α.Θ.Παναγιότης ανεκοίνωσε  ότι:
α) ανυψοί εις Πρωτοσύγκελλον Αυτής τον μέχρι τούδε Μέγαν Αρχιδιάκονον Πανοσιολ. Δρα Θεόδωρον,
β) προάγει τον Διευθυντήν του Ιδιαιτέρου Πατριαρχικού Γραφείου Πανοσιολ. Διάκονον κ. Παίσιον Κοκκινάκην εις Μέγαν Αρχιδιάκονον
                                                                                          Ο νέος Πρωτοσύγκελλος Θεόδωρος
                                                                                          Ο νέος Μέγας Αρχιδιάκονος Παΐσιος
γ) τοποθετεί εις την κενωθείσαν θέσιν του Διευθυντού του Ιδιαιτέρου Γραφείου Αυτής τον Πανοσιολ. Μέγαν Εκκλησιάρχην κ. Αέτιον.
Εξ άλλου, αποφάσει της Αγίας και Ιεράς Συνόδου,
α) προήχθη εις Αρχιγραμματέα αυτής ο μέχρι τούδε Υπογραμματεύς Πανοσιολ. Διάκονος κ. Γρηγόριος Φραγκάκης,
β) ανυψώθη εις Υπογραμματέα ο μέχρι τούδε Κωδικογράφος Πανοσιολ. Διάκονος κ. Βοσπόριος Μαγκαφάς, και
γ) διωρίσθη ο Ιερολ. Πατριαρχικός Διάκονος κ. Οικουμένιος Αμανατίδης να εκτελή καθήκοντα Κωδικογράφου μέχρι νεωτέρας αποφάσεως.
Εξάλλου, από το Οικουμενικό Πατριαρχείο ανακοινώθηκε ότι επί την προσεχή Κυριακή,  μεγάλη εορτή της  Ορθοδοξίας, η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, Βαρθολομαίος , θα προστή της καθιερωμένης Πατριαρχικής και Συνοδικής Θείας Λειτουργίας,  καθ’ ην τελεσθήσονται η εις Επίσκοπον χειροτονία του Θεοφιλ. Εψηφισμένου Μητροπολίτου Σαράντα Εκκλησιών κ. Ανδρέου και η εις Πρεσβύτερον χειροτονία του Πανοσιολ. Πρωτοσυγκελλεύοντος κ. Θεοδώρου.Εις το τέλος της Θείας Λειτουργίας ο Πατριάρχης  θα χειροθετήση τον νέον Πρεσβύτερον εις το Οφφίκιον του Μ. Πρωτοσυγκέλλου της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας.
Μετά την απόλυσιν, θα τελεσθή το ειθισμένον Τρισάγιον υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των υπέρ της Ορθοδόξου ημών πίστεως αγωνισαμένων και τελειωθέντων εν αυτή και θα επακολουθήση η λιτάνευσις των ι. εικόνων υπό του Πατριάρχου και των συλλει-τουργούντων αγίων Αρχιερέων.

*Η χειροτονία του Θεοφιλ. Εψηφισμένου Μητροπολίτου Προύσης Ιωακείμ και η εις πρεσβύτερον χειροτονία του νέου Αρχιγραμματέα Γρηγορίου θα ανακοινωθούν προσεχώς.

Share this post