Νέες εκκλησιαστκά βιβλία με σχόλια του μακαριστού γέροντος Δοσιθέου από τις εκδόσεις ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ ΑΒΒE

Νέες εκκλησιαστκά βιβλία με σχόλια του μακαριστού γέροντος Δοσιθέου από τις εκδόσεις ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ ΑΒΒE

Τρίτομο μνημειώδες ἐργο με την επιμέλεια, την φροντίδα, την παράδοση, τις γνώσεις, τα σχόλια και τον πλούσιο υπομνηματισμό του μακαριστού φιλακόλουθου γέροντος Δοσιθέου, προηγουμένου της Ιεράς Μονής Παναγίας Τατάρνης. Η Μονή βρίσκεται στο Καρπενήσι της Ευρυτανίας
 Πρακτική, πλήρης λειτουργική έκδοσις με μεγάλα, ευανάγνωστα γράμματα και καλλιτεχνική διακόσμηση.
Στους δύο λειτουργικούς δερματοδέτους τόμους περιλαμβάνονται (μετά Τυπικών Διατάξεων και διασαφηνίσεων) όλες οι ακολουθίες του Εσπερινού, του Αποδείπνου, του Μεσονυκτικού, του Όρθρου, η Διάταξη της Προθέσεως, οι θείες Λειτουργίες του Ιερού Χρυσοστόμου (με πρωτότυπον παράθεσιν και άνευ διακόνου), του Μεγάλου Βασιλείου, των Προηγιασμένων, η ακολουθία και του μικρού και του μεγάλου Αγιασμού, η ακολουθία της Γονυκλισίας της Πεντηκοστής, και διάφορες άλλες ακολουθίες και ευχές. Στον τρίτο τόμο ο αοίδιμος γέρων Δοσίθεος με διάκριση, σύνεση και σοφία υπομνηματίζει εκτενώς την Διάταξη της Προθέσεως και την θεία Λειτουργία.

Η θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων κανονικώς τελείται κατά την εσπέραν. Όμως ήδη από ετών επαγιώθη η τάξις να τελείται «κατ’ οικονομίαν» το πρωΐ, επισυναπτομένη δηλαδή με τον όρθρο. Τούτο προφανώς είναι παράτυπο και άτοπο. Διότι ποιός, έχων νουν, δεν εταλάνισε ενδομύχως τον εαυτόν του, ψάλλων ηλίου ανίσχοντος «φως ιλαρόν», και «έπαρσις των χειρών μου, θυσία εσπερινή»;
Συνεπώς, η θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων μετ’ Αντιφώνων (κατά το ασματικό Τυπικό, όπως διεσώθη παρά του αγ. Συμεών Θεσσαλονίκης) αρμοζόντως και πλέον προσηκόντως δύναται να τελείται το πρωΐ, ἐφ’ όσον απουσιάζουν στοιχεία που έχουν σχέσι με τον Εσπερινό.

ΕΞΑΛΛΟΥ, ΜΟΛΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ από την ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΑΤΑΡΝΗΣ και με την εκδοτική φροντίδα της ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ ΑΒΒE www.eptalofos.gr  το βιβλίο “Ορθόδοξος Πίστις και ζωή”
Περιέχει τρείς εκπληκτικούς περί Πίστεως λόγους του Ηλία Μηνιάτη, με υπομνηματισμό υπό τού μακαριστού γέροντος Δοσιθέου.
Κείμενο γλαφυρό με αμεσότητα και ζωντάνια, με πλούσια σχόλια πληθωρικώς βασισμένα σέ αγιογραφικές και αγιοπατερικές παραπομπές.
Χριστός, Χριστιανός, Ορθοδοξία, Ορθόδοξος Εκκλησία, Εκκλησιαστική Ορθοδοξία, θέματα δογματικά, θεολογικά, εκκλησιαστικά, θέματα ιστορικά, περί αιρέσεων, περί ορθοδόξου πίστεως και βιωτής, περί σωτηρίας ψυχής, θέματα πρακτικά, περί καθημερινής συμπεριφοράς, διασαφηνίσεις και γνώσεις πού ερμηνεύουν το σήμερα, και πάρα πολλά άλλα ωφέλιμα και απαραίτητα. Ο αείμνηστος γέρων Δοσίθεος απλά και κατανοητά, με θέρμη ψυχής, με σοφία και σαφήνεια, με γλώσσα συναρπαστική, δεξιοτεχνική και σαγηνευτική, μάς χειραγωγεί στο φως της εν Χριστώ αληθείας. Είναι σαν να ευρισκόμεθα νοητώς κοντά στον γέροντα, στο μικρό κελλί του, και (με τρόπο πράγματι μοναδικό) να μας εξηγεί δια ζώσης την Ορθόδοξο Πίστι και ζωή μας…
*******************************************************************
Η Μονή της Παναγίας Τατάρνης στο Καρπενήσι της Ευρυτανίας
Με τον μακαριστό γέροντα Δοσίθεο Κανέλλο (1936-2023) σε ένα ταξίδι μας στην Πόλη το 2016
*Στον σύνδεσμο διαβάστε κείμενο του για την ιστορία της Παναγίας Τατάρνης

Share this post