Νέα ιστοσελίδα της Ένωσης Συντακτών Κύπρου

Νέα ιστοσελίδα της Ένωσης Συντακτών Κύπρου

Τέθηκε σε λειτουργία τέθηκε  η νέα ιστοσελίδα της Ένωσης Συντακτών Κύπρου (ΕΣΚ)  (www.esk.org.cy). Το Δ.Σ. της ΕΣΚ αποφάσισε τη δημιουργία νέας ιστοσελίδας της Οργάνωσης με σκοπό αυτή να καταστεί πιο φιλική και εύχρηστη για κάθε ενδιαφερόμενο χρήστη. Η ιστοσελίδα είναι σχεδιασμένη με την αξιοποίηση σύγχρονης τεχνολογίας και ικανοποιεί αποτελεσματικά τον στόχο της συμβατότητας με όλες τις ηλεκτρονικές συσκευές.

Στις ιστοσελίδα περιλαμβάνονται θεματικές που αφορούν τη δράση και την ιστορία της Ένωσης Συντακτών Κύπρου, κατηγορίες που αφορούν τα μέλη της Ένωσης, τα εργασιακά ζητήματα και τα ωφελήματά τους, καθώς και πληροφορίες που σχετίζονται με τα δύο μεγάλα έργα υποδομής της ΕΣΚ, τη Δημοσιογραφική Εστία και το Δημοσιογραφικό Χωριό.

Η ιστοσελίδα θα εμπλουτίζεται διαρκώς με φωτογραφικό και αρχειακό υλικό από το πλούσιο παρελθόν και τη σχεδόν 65χρονη δράση της Οργάνωσης, με στόχο να αποτελέσει σημείο αναφοράς για μελετητές και κάθε ενδιαφερόμενο για την ιστορία και την πορεία της δημοσιογραφικής κοινότητας και του συνδικαλιστικού της κινήματος στην Κύπρο.

Share this post