Νέα εποχή για το περιοδικό «Ορθοδοξία» του Οικουμενικού Πατριαρχείου

Νέα εποχή για το περιοδικό «Ορθοδοξία» του Οικουμενικού Πατριαρχείου

Το ιστορικό περιοδικό του Οικουμενικού Πατριαρχείου “Ορθοδοξία” εισήλθε, με το τεύχος Ιανουάριος -Μάρτιος 2023 (σελ.277),  στην Γ’ εκδοτική  περίοδο. (Στην φωτογραφία επάνω: Κυριακή της Ορθοδοξίας στο Φανάρι, 5.3.2023, κατά την οποία συλλειτούργησν ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος και ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Γεώργιος. Στο τεύχος του περιοδικού δημοσιεύονται τα πλήρη κείμενα των ομιλιών τους).

Το περιοδικό διαδέχθηκε την «Ἐκκλησιαστικήν  Ἀλήθειαν» (1891-1923) και τον «Νέον Ποιμένα» (1919-1923), επισήμους εκδόσεις του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Το δεύτερο τεύχος του περιοδικού, με ημερομηνία 31 Μαΐου 1926

Το πρώτο τεύχος  του περιοδικού “Ορθοδοξία” κυκλοφόρησε στις 30 Απριλίου 1926 υπό την διεύθυνση του μακαριστού Μητροπολίτη, κυρού Χριστουπόλεως Μελετίου. Η έκδοση διακόπηκε το 1963, λόγω αναστολής του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Κωνσταντινούπολη. 

Η δεύτερη περίοδος έκδοσης άρχισε το 1994, με πρωτοβουλία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου,  με διευθυντές πρώτα τον μακαριστό Μητροπολίτη Πέργης, κυρό Ευάγγελο, και στην συνέχεια με τους Μητροπολίτες Γέροντα Πριγκηποννήσων Δημήτριο, τον από Σεβαστείας, και Κυδωνιών Αθηναγόρα

Περιοδικό “ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ”, Περίοδος Β’/Ιανουάριος -Μάρτιος 1996

Ο Μητροπολίτης Πισιδίας Ιώβ ,νέος διευθυντής του περιοδικού “Ορθοδοξία” , στον πρόλογο του πρώτου τεύχους της νέας εκδοτικής περιόδου, σημειώνει: “Η σύγχρονος Ορθοδοξία οφείλει να έχη την εμπρέπουσαν εις το επίσημον όργανον της Μητρός Εκκλησίας αξίαν, να αποτελή συνέχειαν επιπέδου των δύο προηγουμένων περιόδων της εκδόσεως του περιοδικού, καθότι, διαγράψασα σημαίνουσαν και δη και ανεπανάληπτον ιστορικήν πορείαν εν τη καθόλου ιστορία του Θρόνου και καταστάσα ήδη από τας αρχάς του προηγουμένου αιώνος το «μη εξαιρετέον» δι΄ αυτόν, φέρει βαρύ όνομα και παράδοσιν ευθύνης, διότι «ομιλούντες περί Ορθοδοξίας ουδέν άλλο νοούμεν ειμή αυτήν την ορθώς νοουμένην και απαράφθορον τηρουμένην
χριστιανικήν θρησκείαν, αυτόν τον γνήσιον χριστιανισμόν, και εν οις διαλαμβάνει περί των πιστευτέων, περί των άρθρων της πίστεως, και εν οις υφηγείται τα πρακτέα, υπογράφει διδάγματα και παραγγέλματα περί λατρείας θεαρέστου και περί βίου χριστιανοπρεπούς»(Γρηγορίου του Θεολόγου, Έπη εις εαυτόν, Ποίημα ΛΕ΄, PG 37, 1322-1323)“.

*Διαβάστε στον σύνδεσμο το πρώτο τεύχος της Γ’περιόδου του επίσημου περιοδικού του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

 

ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ, Ιανουάριος-Μάρτιος 2023 by ARISTEIDIS VIKETOS on Scribd

Share this post