Ναυγεί η εξαγορά της Εθνικής Τράπεζας στην Κύπρο από την AstroBank.

Ναυγεί η εξαγορά της Εθνικής Τράπεζας στην Κύπρο από την AstroBank.

Προς ναυάγιο φαίνεται να οδηγείται η συμφωνία εξαγοράς της θυγατρικής της Εθνικής Τράπεζας στην Κύπρο από την AstroBank. Πληροφορίες, που συγκέντρωσε η StockWatch από άτομα που έχουν γνώση του θέματος, αναφέρουν ότι η νέα διεύθυνση της AstroBank ζήτησε από την Εθνική Τράπεζα να επαναδιαπραγματευτεί τη συμφωνία εξαγοράς, αίτημα το οποίο η διεύθυνση της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος Κύπρου (ΕΤΕΚ) απέρριψε.

Ωστόσο, και πριν ακόμη αναλάβει καθήκοντα το Νοέμβριο του 2020, ο νέος διευθύνων σύμβουλος της AstroBank Aριστείδης Βουράκης, είχαν διαρρεύσει πληροφορίες ότι προέκυψαν δυσκολίες στην έγκριση της από τις εποπτικές αρχές λόγω διαφόρων θεμάτων νομικής φύσεως και κάποιων διευκρινίσεων που είχε ζητήσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και δεν είχαν δοθεί.

Επιπρόσθετα,  , όπως γράφει ο Λεύκος Χρήστου στο ρεπορτάζ του, οι πληροφορίες της StockWatch ανέφεραν ότι παρά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας κατά €40 εκατ. για να καταστεί δυνατή η εξαγορά των καταστημάτων της ΕΤΕ στην Κύπρο, οι εποπτικές Αρχές φαίνεται να είχαν ζητήσει και επιπρόσθετα κεφάλαια, ειδικότερα λόγω των συνθηκών και των δεδομένων της τράπεζας που είχαν αλλάξει εξαιτίας της πανδημικής κρίσης.

Σημειώνεται ότι στο επιχειρηματικό πλάνο της AstroBank που είχε επισυναφθεί στη δέσμη της συμφωνίας εξαγοράς και κατατέθηκε στην εγχώρια εποπτική Αρχή, είχε προβλεφθεί η διαχείριση όλων των πιστωτικών κινδύνων, πλην της υγειονομικής κρίσης καθώς, το Δεκέμβριο του 2020 δεν μπορούσε κάποιος να προβλέψει ένα τέτοιο κίνδυνο.

Η συμφωνία μεταξύ των δύο μερών για την εξαγορά της θυγατρικής της ΕΤΕ από την AstroBank επιτεύχθηκε τον Νοέμβριο του 2019.Από τον Δεκέμβριο του 2020 η συμφωνία τηρούσε υπό την έγκριση των εποπτικών Αρχών. Η ΕΤΕ είχε αποδεχθεί τον όρο της AstroBank να μην περιληφθούν στη συμφωνία τα προβληματικά δάνεια της Εθνικής.

Το καλό χαρτοφυλάκιο των δανείων της Εθνικής, με βάση τη συμφωνία και την αξίωση της εγχώριας εποπτικής Αρχής, καλύφθηκε από την άντληση κεφαλαίων ύψους €40 εκατ. , η οποία ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 2020 και αντιστοιχούσε περίπου στο 1/5 του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας. 

Στην πορεία, η εποπτική Αρχή διαπίστωσε, ότι παραχωρήθηκαν δάνεια από την AstroBank, εν μέσω πανδημίας, ως αποτέλεσμα ο δείκτης να αλλάξει σε σχέση με το ύψος των υφιστάμενων κεφαλαίων της Τράπεζας.

Ο ισολογισμός της Τράπεζας επηρεάστηκε επίσης κι από τις δραματικές επιπτώσεις που προκαλεί η συνεχιζόμενη πανδημική κρίση καθώς και από το μορατόριουμ μη αποπληρωμής δόσεων δανείων.

Πηγή της AstroBank είχε δηλώσει στη StockWatch τον περασμένο Δεκέμβριο ότι για το μέγεθος της Τράπεζας μία αύξηση κεφαλαίου της τάξης των €40 εκατ. ήταν σημαντική. Πρόσθεσε ότι αναμενόταν από τις εποπτικές Αρχές να ολοκληρώσουν την εξέταση της συμφωνίας το αργότερο μέχρι τον Φεβρουάριο του 2021.

Πάντως,  η AstroBank δεν ήταν σε θέση  να σχολιάσει τις πληροφορίες της StockWatch περί ναυαγίου της συμφωνίας εξαγοράς της ΕΤΕ Κύπρου. Η συμφωνία εξαγοράς της θυγατρικής της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Κύπρου έτυχε διαπραγμάτευσης από την τότε διευθυντική ομάδα της AstroBank αποτελούμενη από τους Κωνσταντίνο Λοϊζίδη, Γιώργο Άππιο και Μάριο Σαββίδη. Ήταν η ίδια διευθυντική ομάδα που πέτυχε την εξαγορά της Universal Savings Bank (USB) από την AstroBank.

Επίσης, ο Γιώργος Άππιος και ο Μάριος Σαββίδης ήταν μέλη της διαπραγματευτικής ομάδας που είχε πετύχει την εξαγορά της Τράπεζας Πειραιώς Κύπρου, από τα μέλη της οικογένειας Sehnaoui από το Λίβανο.

Τα μέλη της οικογένειας Sehnaoui είναι οι μεγαλομέτοχοι της AstroBank και πρώην μεγαλομέτοχοι της Universal Savings Bank, πριν αυτή εξαγοραστεί από την AstroBank.

Share this post