Μόνο τρεις υποθέσεις για την Κύπρο εξετάζει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Μόνο τρεις υποθέσεις για την Κύπρο εξετάζει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Στις χώρες με τον μικρότερο αριθμό υπό διερεύνηση υποθέσεων από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) για αξιόποινες πράξεις απάτης/διαφθοράς οι οποίες θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) περιλαμβάνεται η Κύπρος, σύμφωνα με την Ετήσια Έκθεση της EPPO για το 2021. Στην Έκθεση που δόθηκε πρόσφατα στη δημοσιότητα και με βάση το περιεχόμενό της, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διερευνά μόνο 3 υποθέσεις που αφορούν στην Κυπριακή Δημοκρατία. Να σημειωθεί ότι μόνο δύο χώρες της Ε.Ε. έχουν μικρότερο αριθμό υπό διερεύνηση υποθέσεων από ότι η Κύπρος.

Ανακοίνωση του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα αναφέρει:

“Αναλυτικότερα, η Έκθεση αναφέρει ότι από το σύνολο των 515 υπό διερεύνηση υποθέσεων για αξιόποινες πράξεις στα κράτη μέλη της Ε.Ε. για το 2021 που διερευνά η EPPO, μόνο 3 αφορούν στη Δημοκρατία (ήτοι ποσοστό 0,58%). Επί συνόλου εκτιμώμενης συνολικής ζημίας στα ταμεία της Ε.Ε από τις υπό διερεύνηση υποθέσεις, η οποία ανέρχεται σε 5,4 δισεκατομμύρια Ευρώ, η εκτιμώμενη συνολική ζημία για τις υποθέσεις που αφορούν στην Κύπρο ανέρχεται σε 1,5 εκατομμύρια Ευρώ (ήτοι ποσοστό 0,28%).

Περαιτέρω, η Κύπρος παρέχει συνδρομή στην EPPO, μέσω της Κύπριας Ευρωπαίας Εντεταλμένης Εισαγγελέως, σε αριθμό υποθέσεων που αφορούν σε διασυνοριακά αδικήματα απάτης/διαφθοράς κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης τα οποία έλαβαν χώρα σε άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε.

Με βάση την πιο πάνω Έκθεση της EPPO, επιβεβαιώνεται η επίσημη θέση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας τον Ιανουάριο 2021 ότι, «οι αξιόποινες πράξεις οι οποίες εξετάστηκαν από τις κυπριακές αστυνομικές Αρχές και οι οποίες θα ενέπιπταν στην κατηγορία των αδικημάτων που εξετάζονται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ποτέ δεν υπερέβαιναν τις 4 υποθέσεις ετησίως». Θέση που είχε προβάλει αμφισβητώντας την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία είχε αναφέρει ότι από τα στοιχεία της, οι υποθέσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας αναμένεται να είναι τόσο υψηλές που ενδεχομένως να φθάνουν το 10% των συνολικών υποθέσεων που αναμένει ότι θα εξετάζει το Γραφείο της Ευρωπαίας Γενικής Εισαγγελέως”.

Αυτούσια η Έκθεση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, στον σύνδεσμο:

https://www.eppo.europa.eu/sites/default/files/2022-03/EPPO_Annual_Report_2021.pdf

 

Share this post