Μνημόνιο για την ανάπλαση της εντός των τειχών Λευκωσίας

Μνημόνιο για την ανάπλαση της εντός των τειχών Λευκωσίας

Ο Υπουργός Οικονομικών , Κωνσταντίνος Πετρίδης, ο  Αρχιεπίσκοπος Κύπρου , Χρυσόστομος Β΄, ο Δήμαρχος Λευκωσίας , Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης και ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου , Τάσος Χριστοφίδης υπέγραψαν, σήμερα, Μνημόνιο Συναντίληψης με στόχο την ανάπλαση και αναζωογόνηση της εντός των τειχών Λευκωσίας.

Αναγνωρίζοντας την ανάγκη ύπαρξης πανεπιστημιακής σχολής και φοιτητικών εστιών στην εντός των τειχών πόλη, σε ένα ευρύτερο πλαίσιο δράσης, και λαμβάνοντας υπόψη την πρόθεση παραχώρησης του σχολείου της Φανερωμένης (πρώην παρθεναγωγείου), ιδιοκτησίας της Ενορίας Παναγίας Φανερωμένης, από την Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου, υπεγράφη σήμερα Μνημόνιο Συναντίληψης το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων: τη μακροχρόνια μίσθωση του κτηρίου της Φανερωμένης προς την Κυβέρνηση με σκοπό την παραχώρησή του προς το Πανεπιστήμιο Κύπρου για στέγαση πανεπιστημιακών σχολών, όπως επίσης και τη δέσμευση του Πανεπιστημίου Κύπρου όπως, με την ολοκλήρωση των εργασιών ανακαίνισης του κτηρίου της Φανερωμένης μεταστεγάσει το Τμήμα Αρχιτεκτονικής και οποιεσδήποτε άλλες πανεπιστημιακές οντότητες κρίνει σκόπιμο.

Για την υλοποίηση του Μνημονίου Συναντίληψης θα συσταθεί Ομάδα Εργασίας, στην οποία θα συμμετέχουν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, του Δήμου Λευκωσίας, του Πανεπιστημίου Κύπρου και της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου.

Το σχέδιο δράσης για ανάπλαση και αναζωογόνηση της εντός των τειχών Λευκωσίας, περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των σχολείων της περιοχής, όπως επίσης και σειρά προγραμμάτων για τα παιδιά που θα μεταστεγαστούν. Το σχέδιο  θα παρουσιαστεί μόλις ολοκληρωθούν οι διαβουλεύσεις.

Το Υπουργείο Οικονομικών εκφράζει τις ευχαριστίες του προς όλους τους φορείς που αγαπούν τη Λευκωσία, συνδράμοντας ουσιαστικά σε αυτή την προσπάθεια.

Share this post