Μήνας Προώθησης του Μητρικού Θηλασμού ο Οκτώβριος

Μήνας Προώθησης του Μητρικού Θηλασμού ο Οκτώβριος

Υποστηρίζουμε τον Θηλασμό για ένα πιο υγιή πλανήτη! 

Το φετινό σύνθημα του Μήνα Προώθησης του Μητρικού Θηλασμού στην Κύπρο, «Υποστηρίζουμε τον Θηλασμό για ένα πιο υγιή πλανήτη!», το οποίο όπως κάθε χρόνο ορίστηκε από την Παγκόσμια Συμμαχία Δράσης για τον Θηλασμό (World Alliance for Breastfeeding Action), επικεντρώνεται στην επίδραση της βρεφικής διατροφής στην περιβαλλοντική/κλιματική αλλαγή και συνάδει με τους Στόχους της Αειφόρου Ανάπτυξης. Στοχεύει στην ανάδειξη της επιτακτικής ανάγκης για προστασία, προαγωγή και υποστήριξη του μητρικού θηλασμού ως μέτρου προστασίας της υγείας των παιδιών, αλλά και του πλανήτη και των κατοίκων του. 

Μετο σύνθημα αυτό, η Εθνική Επιτροπή Μητρικού Θηλασμού του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τους διάφορους υποστηρικτές του θηλασμού στην Κύπρο, προγραμματίζει δράσεις κατά τη διάρκεια του μήνα Οκτώβρη 2020, ο οποίος έχει καθιερωθεί πλέον στην Κύπρο ως Μήνας Προώθησης του Θηλασμού. 

Όταν το ανθρώπινο γάλα γίνεται προτεραιότητα στη διατροφή των παιδιών μας, προωθείται η ευημερία των οικογενειών και της πολιτείας γενικότερα, εξοικονομούνται πόροι και προάγεται η υγεία και ευημερία του τόπου και του πλανήτη. Ο θηλασμός παρέχει σε κάθε παιδί την καλύτερη δυνατή αρχή στη ζωή. Παρέχει υγεία, θρεπτικά και συναισθηματικά οφέλη τόσο στα παιδιά όσο και στις μητέρες και αποτελεί μέρος ενός βιώσιμου συστήματος τροφίμων.

Η προστασία και υποστήριξη του μητρικού θηλασμού αποτελούν για το Υπουργείο Υγείας σημαντική προτεραιότητα στον τομέα της Υγείας. Ο μητρικός θηλασμός στα βρέφη και στα μικρά παιδιά αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές πηγές φροντίδας και υγείας και οι ευεργετικές του επιπτώσεις δεν περιορίζονται μόνο στα παιδιά. Καλύπτουν, επίσης, θέματα προστασίας της υγείας της μητέρας και της ευημερίας της οικογένειας. Παρέχει πολλαπλά οφέλη μεταξύ των οποίων και προστασία τόσο από λοιμώξεις όσο και από μελλοντικά προβλήματα υγείας όπως η παχυσαρκία, τα καρδιαγγειακά, ο καρκίνος του μαστού και άλλα. Είναι προς όφελος ολόκληρης της κοινωνίας να δημιουργηθούν οι συμμαχίες και να αναπτυχθούν όλα τα απαραίτητα εχέγγυα, ώστε να υποστηρίζονται και να ενισχύονται οι μητέρες για να θηλάζουν.

Εντούτοις, ενώ ο θηλασμός αποτελεί μια φυσική διαδικασία, δεν είναι πάντα εύκολο και οι μητέρες χρειάζονται υποστήριξη τόσο για να ξεκινήσουν όσο και για να διατηρήσουν τον θηλασμό. Για τούτο και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) και η UNICEF με αφορμή τις φετινές εκδηλώσεις καλούν όλους τους εμπλεκόμενους να στηρίξουν και να υποστηρίξουν τις μητέρες και τις οικογένειές τους, παρέχοντας ορθές πληροφορίες, συμβουλές και την επιβεβαίωση που χρειάζονται για να θρέψουν τα μωρά τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Στη βάση των συστάσεων του ΠΟΥ, η Εθνική Επιτροπή Μητρικού Θηλασμού, Υπουργείου Υγείας συστήνει μέσα από την Εθνική Πολιτική Μητρικού Θηλασμού, την έναρξη του θηλασμού μέσα στην 1η ώρα από τη γέννηση και συνέχιση του αποκλειστικού θηλασμού έως και τον 6ο μήνα ζωής του βρέφους. Μετά την ηλικία αυτή και την εισαγωγή συμπληρωματικών τροφών, ο θηλασμός συνεχίζεται έως και τα 2 έτη ή και περισσότερο ανάλογα με την επιθυμία μητέρας και παιδιού.

Καλεί επίσης του επαγγελματίες υγείας που εμπλέκονται άμεσα στην παροχή φροντίδας υγείας σε μητέρες να εφαρμόζουν τα 10 Βήματα Μητρικού Θηλασμού και τις σχετικές συστάσεις του ΠΟΥ, προωθώντας πρακτικές φροντίδας υγείας που προάγουν και υποστηρίζουν τον θηλασμό, όπως η επαφή δέρμα με δέρμα αμέσως μετά τον τοκετό και για όσο διάστημα χρειάζεται μέχρι την ολοκλήρωση του πρώτου θηλασμού, η συνδιαμονή μητέρας – νεογέννητου 24 ώρες το 24ωρο καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής τους στο μαιευτήριο, η εκπαίδευση και υποστήριξη των μητέρων τόσο πριν τον τοκετό καθώς και μετά, η διασφάλιση εύκολης πρόσβασης σε καθοδήγηση μετά την έξοδό τους από το μαιευτήριο, κοκ.

Έχοντας κατά νου τα πιο πάνω, το Υπουργείο Υγείας και η Εθνική Επιτροπή Μητρικού Θηλασμού προωθούν την εφαρμογή της Εθνικής Πολιτικής Μητρικού Θηλασμού σε όλα τα νοσηλευτήρια, στα οποία παρέχονται υπηρεσίες στην έγκυο, στη μητέρα και στο παιδί, ενώ στα κρατικά νοσηλευτήρια άρχισε και συνεχίζεται η εφαρμογή πρακτικών που συστήνονται από τον ΠΟΥ σχετικά με τα 10 Βήματα Μητρικού Θηλασμού και τη Φιλική προς το Βρέφος Πρωτοβουλία.  Σημαντικός επίσης παράγοντας είναι η εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας, ώστε να είναι σε θέση να στηρίζουν και να υποστηρίζουν τη μητέρα και την οικογένεια, καθώς και η διευκόλυνση και η προστασία του θηλασμού μέσα από νομοθετικές ρυθμίσεις, όπως είναι η προωθούμενοι κανονισμοί για τη δημιουργία κατάλληλων χώρων μητρικού θηλασμού ή/και άντλησης γάλακτος στους χώρους εργασίας.

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Μήνα Προώθησης Μητρικού Θηλασμού και λαμβάνοντας υπόψιν την τήρηση των αναγκαίων μέτρων για την πρόληψη και προστασία από τον COVID-19, η Εθνική Επιτροπή προγραμματίζει την υλοποίηση διάφορων δραστηριοτήτων σε συνεργασία με άλλους εμπλεκόμενους φορείς, επιστημονικούς συλλόγους και ΜΚΟ.

ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ by ARISTEIDIS VIKETOS

 

Share this post