Μία καινούργια εικόνα – Η αγία Αικατερίνη διδάσκει τους αυλικούς φιλοσόφους της Αλεξάνδρειας

Μία καινούργια εικόνα – Η αγία Αικατερίνη διδάσκει τους αυλικούς φιλοσόφους της Αλεξάνδρειας

Του Andrew Gould

Το κείμενο, που παρατίθεται,  δημοσιεύθηκε στο διαδικτυακό περιοδικό Orthodox Arts Journal, στις 3 Φεβρουαρίου 2021, από τον Andrew Gould, ο οποίος  είναι ιστορικός της τέχνης και της αρχιτεκτονικής και ένας πολύ γνωστός αρχιτέκτονας Ορθοδόξων ναών στη Βόρεια Αμερική. Η εταιρεία του, New World Byzantine, θεωρείται κορυφαία στον σχεδιασμό παραδοσιακών κτηρίων και συνόλων. Το 2011, ο Andrew Gould ίδρυσε τα Στούντιο New World Byzantine, που είναι μια εταιρεία κατασκευής λειτουργικών ειδών και ένας συνεταιρισμός καλλιτεχνών για την παραγωγή και εμπορία Ορθοδόξων παραδοσιακών ειδών τέχνης.

Σύμφωνα με τον σκοπό,  που διακηρύσσει ότι έχει το περιοδικό, Orthodox Arts Journal, είναι να«καλύπτει τις εικαστικές τέχνες, τη μουσική, τις λειτουργικές τελετές και τα κείμενα, και όλη τη συναφή ιστορία της τέχνης και της θεωρίας. Το περιοδικό παρουσιάζει αυτά τα θέματα μαζί για να καταδείξει την ενοποιημένη μαρτυρία των τεχνών για την ωραιότητα της Βασιλείας του Θεού και για να προωθήσει τη γνώση εκείνη, που χρειάζεται να έχουμε για να κατανοήσουμε τον τρόπο, με τον οποίο οι τέχνες συνεργάζονται στην λατρεία της Εκκλησίας». 

*Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο σε μετάφραση του Ιωσήφ  Ροηλίδη

Η Αγία Αικατερίνη by ARISTEIDIS VIKETOS on Scribd

*Στον πιο κάτω σύνδεσμο μπορείτε να διαβάσετε το άρθρο στα αγγλικά

 

A New Icon – Saint Katherine Teaching the Philosophers of the Alexandrian Court – Orthodox Arts Journal

 

Share this post